Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Kukuruza

Sto-Vet - Cenovnik hibrida kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Za sve stare kooperante koji nose seme na ugovor cene su bez kamate ukoliko plaćaju robom.

22 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv FAO grupa Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena Stanje
P9911 STANDARD 450 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 4 ocena na stanju
P9911 FORCE 450 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.018,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P0216 LDK-STANDARD 500 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P0023 LBK-STANDARD 400 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 4 ocena na stanju
P9300 LUMIPOSA (INS) 330 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.561,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9889 LUMIPOSA (INS) 410 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.561,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9911 LDK+ LUMIPOSA (INS) 450 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P9241 LUMIPOSA (INS) 300 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P0023 LBK+ LUMIPOSA (INS) 400 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P0216 LDK+ LUMIPOSA (INS) 500 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0216 FORCE 500 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.018,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P1241 FORCE 650 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.018,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9300 STANDARD 330 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0217 STANDARD 490 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9889 STANDARD 410 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9241 STANDARD 300 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P0412 LDK- STANDARD 530 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P1241 STANDARD 650 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9175 260 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9903 STANDARD 370 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P0217 + FORCE INS. 490 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0023 + FORCE 400 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju