Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Kukuruza

Sto-Vet - Cenovnik hibrida kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Za sve stare kooperante koji nose seme na ugovor cene su bez kamate ukoliko plaćaju robom.

79 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv FAO grupa Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena Stanje
DKC 5401 (25.000) 500 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
DKC 4351 80.000 (FAO 330) + ACCELERON ELITE 330 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.100,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena na stanju
RWA GASTI CS 530 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P0216 LDK-STANDARD 500 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
DKC 4670 (80.000) (FAO 370) ACCELERON ELITE 370 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.100,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 4717 (80.000) ( FAO 380)+ACCELERON ELITE 380 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.716,00 din. Trebujte hibrid 8 ocena trenutno nema na stanju
DKC 5830 (80.000) (FAO 580) ACCELERON ELITE 580 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.716,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9300 LUMIPOSA (INS) 330 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.561,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9241 LUMIPOSA (INS) 300 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P0216 LDK+ LUMIPOSA (INS) 500 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9757 FORCE 340 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.018,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0216 FORCE 500 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.018,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS SMARAGD (INS. FORCE) 350 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.339,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9300 STANDARD 330 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9241 STANDARD 300 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P9757 STANDARD 340 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0412 LDK- STANDARD 530 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
SY CARIOCA FORCE 20 CS 520 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.180,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA AKINOM 510 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.750,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS SMARAGD 350 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.739,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS PHILIP 510 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.739,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0362 STANDARD 530 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.540,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0704 LBK-STANDARD 550 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.540,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.545 0 Lg 580 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.498,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.377 390 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.282,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P9537 STANDARD 330 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.050,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P0423 STANDARD 520 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.050,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.369 / LIMANOVA / 380 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.959,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
LG 30.500 520 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.959,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 560 500 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.620,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 555 500 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.620,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS MIKADO + FORCE 550 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.529,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 3023 + FORCE 390 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.150,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.558 560 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.096,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS 4484 380 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.929,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS ORLANDO 520 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.929,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KERBANIS 540 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.929,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
LG AAPOTHEOZ 550 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.881,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC PAJDAŠ TRETIRAN 390 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.790,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 582 TRETIRAN 580 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.600,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG AGRISTER 540 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.450,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE TESSALI CS 300 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 341 300 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 34.B AGROSTART+FORCE 20CS (50.000) 300 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA AXXYS 310 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT RIVOXX 330 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA AJOWAN 360 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA HEXXAGONE 360 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P37N01 STANDARD 370 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P9903 STANDARD 370 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
CAUSSADE TRILOGI CS 380 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT RULEXX 380 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
TRILOGI DUO (3 DZAKA+ 2 LIT FOCUS ULTRA) 380 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
BC 398 PAJDAŠ TRETIRAN 390 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE ONELI CS 500 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS ZLATAN 25.000 500 Euralis 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 56.A AGROSTART+FORCE 20CS (50.000) 500 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 553 B 500 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0216E STANDARD 510 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC KLIPAN TRETIRAN 520 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 532 (KLIPAN+) TRETIRAN 520 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 574 TRETIRAN 530 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE INFINI CS 530 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 564 TRETIRAN 560 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT EXXUPERY 560 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 57 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 507 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 507 TRETIRAN 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS5B23 TRETIRAN 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 5010 580 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS5M43 TRETIRAN 580 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT TYREXX 590 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 35.K FORCE 20CS (50.000) 300 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SUM 305 370 Saaten union 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PELOTA FORCE 20CS 500 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 59.P FORCE 20CS (50.000) 500 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 56.A AGROSTART+FORCE 20CS 25.000 500 Masseeds 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE GASTI CS 530 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
OSSK 596 590 Institut osijek 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju