Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Kukuruza

Sto-Vet - Cenovnik hibrida kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Za sve stare kooperante koji nose seme na ugovor cene su bez kamate ukoliko plaćaju robom.

95 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv FAO grupa Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena Stanje
P9911 FORCE 450 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.018,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
DKC 4351 80.000 (FAO 330) + ACCELERON ELITE 330 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.100,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena na stanju
NK PAKO FORCE 20 CS 490 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P0023 LBK-STANDARD 400 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 4 ocena na stanju
RWA ULIXXE 450 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
DKC 5182 (80.000) (FAO450)+ ACCELERON ELITE 0 Dekalb 450 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.978,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5685 (80.000) FAO 490 + ACCELERON ELITE 0 Dekalb 490 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.978,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 4670 (80.000) (FAO 370) ACCELERON ELITE 370 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.100,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5075 (80.000) FAO 450) + ACCELERON ELITE 450 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.100,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 4717 (80.000) ( FAO 380)+ACCELERON ELITE 380 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.716,00 din. Trebujte hibrid 8 ocena trenutno nema na stanju
DKC 4943 (80.000) (FAO 400)+ACCELERON ELITE 400 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.716,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
DKC 5031 (80.000) (FAO 420) ACCELERON ELITE 420 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.716,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena trenutno nema na stanju
DKC 5068 (80,000) (FAO 430)+ ACCELERON ELITE 430 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.716,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9300 LUMIPOSA (INS) 330 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.561,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9889 LUMIPOSA (INS) 410 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.561,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9241 LUMIPOSA (INS) 300 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P0023 LBK+ LUMIPOSA (INS) 400 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P0164 LBK + LUMIPOSA (INS) 430 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P9911 LDK+ LUMIPOSA (INS) 450 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P9757 FORCE 340 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.018,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0074 LBK+ LUMIPOSA (INS) 430 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.811,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS SMARAGD (INS. FORCE) 350 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.339,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KASHMIR (INS. FORCE) 400 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.339,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9300 STANDARD 330 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9889 STANDARD 410 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0217 STANDARD 490 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9241 STANDARD 300 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P9757 STANDARD 340 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0164 STANDARD 430 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9911 STANDARD 450 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 4 ocena trenutno nema na stanju
RWA INCLUSIV 410 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.750,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA TWEETOR 440 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.750,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS SMARAGD 350 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.739,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS DON JUAN 0 Kws 440 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.739,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KOLLEGAS (INS. FORCE) 480 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.739,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.415/INVADOR 0 Lg 420 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.713,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0074 STANDARD 430 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.540,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.377 390 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.282,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
LG 31.388 400 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.282,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.390 0 Lg 400 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.282,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KONFITES 430 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.222,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena trenutno nema na stanju
KWS KOLUMBARIS 460 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.222,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P9537 STANDARD 330 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.050,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
KWS KAPITOLIS 410 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.963,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.369 / LIMANOVA / 380 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.959,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P36V74 LBK-STANDARD 480 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.550,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 3023 + FORCE 390 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.150,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 434 400 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.070,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS 4484 380 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.929,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 34.90 490 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.881,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
BC PAJDAŠ TRETIRAN 390 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.790,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE TESSALI CS 300 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 341 300 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 34.B AGROSTART+FORCE 20CS (50.000) 300 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA AXXYS 310 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT RIVOXX 330 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA AJOWAN 360 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA HEXXAGONE 360 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P37N01 STANDARD 370 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P9903 STANDARD 370 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
CAUSSADE TRILOGI CS 380 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT RULEXX 380 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
TRILOGI DUO (3 DZAKA+ 2 LIT FOCUS ULTRA) 380 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
BC 398 PAJDAŠ TRETIRAN 390 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT FUTURIXX 400 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
CAUSSADE LOUBAZI CS 400 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 427 400 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 48.L AGROSTART+FORCE 20CS (50.000) 400 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE BASMATI CS 400 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS SENSOR 25000 400 Euralis 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0023 + FORCE 400 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.389 FORCE 410 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS BLASON DUO (FOCUS ULTRA) 25.000 420 Euralis 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA LEXXTOUR DUO 420 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT AXXO 430 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE PINCKI CS 430 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PINCKI DUO (3 DZAKA+ 2 LIT FOCUS ULTRA) 430 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
AS 54 450 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
RAGT BERGXXON 450 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 54 TRETIRAN 450 As hibridi 30.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 418B TRETIRAN 460 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS DEBUSSY 25.000 470 Euralis 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK PAKO 490 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
RAGT PIXXTOL 490 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS-534 TRETIRANO 490 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS5M11 TRETIRAN 490 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0217 + FORCE INS. 490 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 35.K FORCE 20CS (50.000) 300 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SUM 305 370 Saaten union 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 40.F FORCE 20CS (50.000) 400 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA ACIMILL 420 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0105 STANDARD 440 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS ANTALYA 450 Euralis 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA URBANIX 450 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju