Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Kukuruza

Sto-Vet - Cenovnik hibrida kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Za sve stare kooperante koji nose seme na ugovor cene su bez kamate ukoliko plaćaju robom.

232 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv FAO grupa Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena Stanje
P9911 FORCE 450 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.018,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
DKC 5401 (25.000) 500 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RAGT REFLEXXION 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RAGT DISTINXXION 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
DKC 4351 80.000 (FAO 330) + ACCELERON ELITE 330 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.100,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena na stanju
RWA GASTI CS 530 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P0216 LDK-STANDARD 500 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
NK PAKO FORCE 20 CS 490 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
P0023 LBK-STANDARD 400 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 4 ocena na stanju
KWS KONFITES (FORCE) 0 Kws 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.822,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RWA ULIXXE 450 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
OS 398 (25000) TRETIRAN 0 Institut osijek 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
DKC 5182 (80.000) (FAO450)+ ACCELERON ELITE 0 Dekalb 450 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.978,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5685 (80.000) FAO 490 + ACCELERON ELITE 0 Dekalb 490 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.978,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5075 (80.000) FAO 450) + ACCELERON ELITE 450 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.100,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 4670 (80.000) (FAO 370) ACCELERON ELITE 370 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.100,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 4717 (80.000) ( FAO 380)+ACCELERON ELITE 380 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.716,00 din. Trebujte hibrid 8 ocena trenutno nema na stanju
DKC 5830 (80.000) (FAO 580) ACCELERON ELITE 580 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.716,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5031 (80.000) (FAO 420) ACCELERON ELITE 420 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.716,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena trenutno nema na stanju
DKC 4943 (80.000) (FAO 400)+ACCELERON ELITE 400 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.716,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
DKC 5068 (80,000) (FAO 430)+ ACCELERON ELITE 430 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.716,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9300 LUMIPOSA (INS) 330 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.561,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9889 LUMIPOSA (INS) 410 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.561,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9911 LDK+ LUMIPOSA (INS) 450 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P9241 LUMIPOSA (INS) 300 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P0023 LBK+ LUMIPOSA (INS) 400 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P0164 LBK + LUMIPOSA (INS) 430 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P0216 LDK+ LUMIPOSA (INS) 500 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.471,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9889 FORCE 0 Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.110,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0216 FORCE 500 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.018,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P1241 FORCE 650 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.018,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9757 FORCE 340 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.018,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0074 LBK+ LUMIPOSA (INS) 430 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.811,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KASHMIR 0 Kws 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.339,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KASHMIR (INS. FORCE) 400 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.339,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS SMARAGD (INS. FORCE) 350 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.339,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9300 STANDARD 330 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0217 STANDARD 490 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9889 STANDARD 410 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9241 STANDARD 300 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P9911 STANDARD 450 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 4 ocena trenutno nema na stanju
P0412 LDK- STANDARD 530 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
P9757 STANDARD 340 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0900 STANDARD 630 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P1241 STANDARD 650 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0164 STANDARD 430 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.200,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY CARIOCA FORCE 20 CS 520 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.180,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA TWEETOR 440 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.750,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA AKINOM 510 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.750,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA INCLUSIV 410 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.750,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KOLLEGAS (INS. FORCE) 480 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.739,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS PHILIP 510 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.739,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS SMARAGD 350 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.739,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS DON JUAN 0 Kws 440 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.739,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.415/INVADOR 0 Lg 420 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.713,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0725 LDK- STANDARD 600 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.540,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0704 LBK-STANDARD 550 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.540,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0362 STANDARD 530 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.540,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0074 STANDARD 430 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.540,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.545 0 Lg 580 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.498,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.377 390 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.282,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
LG 31.388 400 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.282,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.390 0 Lg 400 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.282,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KOLUMBARIS 460 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.222,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
KWS KONFITES 430 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.222,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena trenutno nema na stanju
P0423 STANDARD 520 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.050,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9537 STANDARD 330 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.050,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P0943 STANDARD 620 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.050,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9074 STANDARD 230 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.050,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS 2370 (FORCE) 270 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.963,00 din. Trebujte hibrid 8 ocena trenutno nema na stanju
KWS KAPITOLIS 410 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.963,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KLEOPATRAS 600 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.963,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS 2370 25000 ZRNA 0 Kws 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.963,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.369 / LIMANOVA / 380 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.959,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
LG 30.500 520 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.959,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 4000 (FORCE) 0 Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.900,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 606 600 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.620,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 666 600 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.620,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 560 500 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.620,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 555 500 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.620,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P36V74 LBK-STANDARD 480 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.550,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P1114 LDK- STANDARD 630 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.550,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
KWS MIKADO + FORCE 550 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.529,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR34P88 700 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.495,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 3023 + FORCE 390 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.150,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 5072 + FORCE 0 Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.150,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.558 560 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.096,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 434 400 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.070,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 388 (FAO 300) 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.070,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KERBANIS 540 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.929,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
KWS KONSENS 600 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.929,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS ORLANDO 520 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.929,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS 4484 380 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.929,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG HELEN SILAŽ 700 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.881,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
LG AAPOTHEOZ 550 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.881,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 34.90 490 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.881,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
LG NIKITA 0 Lg 280 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.881,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 3022 (FORCE) 0 Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.850,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 4051 (FORCE) 0 Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.850,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 4024 + FORCE 0 Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.850,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC PAJDAŠ TRETIRAN 390 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.790,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 582 TRETIRAN 580 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.600,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG AGRISTER 540 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.450,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 640 ULTRA 660 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 704 700 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 735 700 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 684 600 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 398 PAJDAŠ TRETIRAN 390 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 418B TRETIRAN 460 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 72 640 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
NS 6010 690 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P37N01 STANDARD 370 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
ZP 677 600 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK PAKO 490 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
AS 54 450 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
BC KLIPAN TRETIRAN 520 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT BERGXXON 450 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT TYREXX 590 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 532 (KLIPAN+) TRETIRAN 520 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 574 TRETIRAN 530 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 6030 660 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 564 TRETIRAN 560 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 160 SILAŽ 620 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
AS 72 TRETIRAN 640 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE TRILOGI CS 380 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE ONELI CS 500 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 54 TRETIRAN 450 As hibridi 30.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT AXXO 430 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT RULEXX 380 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
RAGT FUTURIXX 400 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P33H82 700 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 5010 580 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 640 660 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
NS 6043 680 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 7020 670 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 57 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 62 650 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT EXXUPERY 560 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE LOUBAZI CS 400 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE TESSALI CS 300 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 341 300 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 427 400 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 600 600 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 34.B AGROSTART+FORCE 20CS (50.000) 300 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 48.L AGROSTART+FORCE 20CS (50.000) 400 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 507 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 170 SILAŽ 600 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY ZOAN - FORCE (25.000) 640 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 4023 0 Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 444 0 Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE PINCKI CS 430 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA AXXYS 310 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9175 260 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT PIXXTOL 490 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE INFINI CS 530 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0865 STANDARD 640 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P1535 STANDARD 740 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.389 FORCE 410 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC DUGI TRETIRAN 620 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT RIVOXX 330 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC RIĐAN TRETIRAN 610 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0837 630 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 603 TRETIRAN 600 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS-534 TRETIRANO 490 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P9903 STANDARD 370 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
P1063 STANDARD 690 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 507 TRETIRAN 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS5B23 TRETIRAN 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS5M11 TRETIRAN 490 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS5M43 TRETIRAN 580 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS6E02 TRETIRAN 620 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 6140 650 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE BASMATI CS 400 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS-144S 25.000 0 Ostali 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS SENSOR 25000 400 Euralis 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS BLASON DUO (FOCUS ULTRA) 25.000 420 Euralis 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS DEBUSSY 25.000 470 Euralis 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS ZLATAN 25.000 500 Euralis 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0216E STANDARD 510 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 56.A AGROSTART+FORCE 20CS (50.000) 500 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 70.F AGROSTART+FORCE 20CS 50.000 600 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 553 B 500 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
TRILOGI DUO (3 DZAKA+ 2 LIT FOCUS ULTRA) 380 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
PINCKI DUO (3 DZAKA+ 2 LIT FOCUS ULTRA) 430 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
ZP-548 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP-552B 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 873 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS-63 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PELOTA FORCE 20CS 500 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 35.K FORCE 20CS (50.000) 300 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 40.F FORCE 20CS (50.000) 400 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 59.P FORCE 20CS (50.000) 500 Masseeds 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 56.A AGROSTART+FORCE 20CS 25.000 500 Masseeds 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
MASS 70.F AGROSTART+FORCE 20CS 25.000 600 Masseeds 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SUM 305 370 Saaten union 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 682 TRETIRAN 680 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0105 STANDARD 440 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 73 700 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS ZENIT 680 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 205 0 Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 609B 660 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS ANTALYA 450 Euralis 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA ACIMILL 420 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA URBANIX 450 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE GASTI CS 530 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
OSSK 596 590 Institut osijek 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 702 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY SENKO FORCEC 20 SC 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 4007 0 Zp 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA AJOWAN 360 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA HEXXAGONE 360 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA LEXXTOUR DUO 420 Rwa 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0164 SONIDO 0 Pioneer/corteva 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS RHODIUM 25.000 0 Euralis 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS ZUCCARDI 25.000 0 Euralis 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT FESTILO 0 Ragt 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RWA GLORIETT 0 Rwa 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0217 + FORCE INS. 490 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.415/INVADOR + FORCE 0 Lg 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
P0023 + FORCE 400 Pioneer/corteva 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY ORPHEUS + FORCE (FAO 370 ) 0 Syngenta 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5031 (50.000) FAO 420 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 31.545 FORCE 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 500 0 Zp 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 707 0 Zp 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 6263 0 Zp 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 4567 0 Zp 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju