Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Suncokret

Hibridi suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

69 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Meduredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

NK SUMIKO 150000

NK SUMIKO 150000
Sumiko pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati DuPont Express herbicidom (grupa tribenuron-metila). Rani do srednje rani hibrid. Odlikuje se izvanrednim sadržajem ulja u semenu i odličnim tehnološkim karakteristikama u procesu proizvodnje ulja. Biljka srednjeg rasta, tolerantna na poleganje. Odlikuje se ranim cvetanjem. Otporan na sve poznate rase plamenjače (M9). Odlično reaguje na tretman AmistarExtra
Preporuke:
 • Setvena norma 55.000 - 60.000 semena po hektaru.

PIONEER P63LL06(75)

PIONEER P63LL06(75)
Pioneer P63LL06 je srednje rani hibrid visokog potencijala prinosa. Stablo nisko sa krupnim glavama i čvrstim korenom. Sadržaj ulja se kreće oko 47%. Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti. Poseduje OR5 gen otpornosti za Volovod (A-E).
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 60 - 62.000 bilj./Ha

CAUSSADE IMERIA CS 150.000 CL

CAUSSADE IMERIA CS 150.000 CL
Clearfild tehnologija.
Caussade Imeria CS je srednje rani suncokret. Otporan na Pulsar. Srednje visok. Ujednačen. Visok prinos i sadržaj ulja. Otporan na poleganje. Odlično prilagođen uslovima gajenja u srbiji.
Phomopsis: Tolerantan, sclerotinia glave: Tolerantan; sclerotinia stabla: otporan, Phoma stabla: otporan; Plesni: rezistentan na 12 rasa.
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: 21 - 23 cm

NK KONDI

NK KONDI
Srednje kasni. Stablo srednje visine, veoma otporno na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dobar vigor. Dužina vegetacije 120 – 125 dana. Visoko tolerantan na obolenja glave zbog pozicije koja obezbeđuje odlivanje vode. Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima. Odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia). Umereno tolerantan prema Phoma Macrophomina na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: daje stabilne i visoke prinose u različitim pedološkim i klimatskim uslovima; izrazito ujednačen u nicanju, cvetanju i oprašivanju što olakšava agrotehničke mere; zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi; pozitivno reaguje na plodna zemljišta; pozicija glave obezbeđuje odlivanje vode i veću tolerantnost na bolesti glave.
Preporuke:
 • Izrazito ujednačen u usevu u nicanju, cvetanju i oprašivanju
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi
 • Pozitivno reaguje na đubrenje i plodna zemljišta
 • Loše podnosi kasnu setvu i niske setvene norme

LG 56.65M 75.000 ZRNA

LG 56.65M 75.000 ZRNA
Srednje kasni. LG 56.65 M se nalazi u samom vrhu hibrida suncokreta koji su u ponudi na tržištu Srbije. Stablo je srednje visine, snažno, visoke tolerancije na poleganje. Formira velike pravilne glave, veoma dobro popunjene. Zrna su krupna, veoma dobro nalivena, prošarana beličastim prugama, što mu je sortna osobina.
Besprekorno zdravstveno stanje: otporanost na Volovod (rase A-E) i na nove rase plamenjače. Prilicno je tolerantan na uzročnika Sclerotinia korena, a poseduje i dobru tolerantnost na Sclerotinia glave. Veoma uspešno odoleva napadu Phomopsisa
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: 55-60.000 biljaka/ha

LG 56.35. 100000 ZRNA

LG 56.35. 100000 ZRNA
Srednje rani. Rec je o hibridu izuzetnog potencijala rodnosti. LG 56.35 poseduje sve neophodne komponente za ostvarivanje vrhunskih prinosa. Stablo mu je nešto više građe, ali prilično jako, dobro ukorenjeno, poleganje ne predstavlja problem. Obrazuje veliku lisnu masu, glave su krupne, pravilne i lepo popunjene, bez sterilnog centra. Zrna su blago prošarana beličastim prugama, što mu je sortna osobina.
Visoka fleksibilnost u stresnim uslovima. Otporan je na Volovod (rase A-E), isto tako i na nove rase plamenjače. Poseduje dobru toleranciju na Phomopsis i uzročnika Sclerotinia glave.
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: do 55.000 biljaka/ha

NK ADAGIO

NK ADAGIO
Srednje kasni. IMI (Imidazolinone tolerant) hibrid koji je otporan na delovanje herbicida Pulsar® 40. Stablo srednje visine, otporno na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa velikim brojem zrna srednje težine. Dobar vigor. Tolerantan na sušne uslove. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Umereno tolerantan prema Phoma na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: vrlo visok potencijal za prinos i sadržaj ulja na plodnim zemljištima; ravnomerno razvijene biljke daju uniforman usev; zbog snažnog korenovog sistema odlično podnosi sušu i visoke temperature.
Preporuke:
 • Dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobropodnosi i nešto lošiji kvalitet tla
 • Daje loše rezultate u kasnoj setvi i pri niskim setvenim normama

NK NEOMA

NK NEOMA
Srednje rani. IMI (Imidazolinone tolerant) hibrid koji je otporan na delovanje herbicida Pulsar® 40. Stablo srednje visine, otporno na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa velikim brojem zrna srednje težine. Dobar vigor. Relativno tolerantan na sušne uslove. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Umereno tolerantan prema Phoma na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: adaptabilan hibrid - pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla; dobar potencijal za prinosi i visok sadržaj ulja; dobro podnosi tretman Imidazolinonom; Ujednačene biljke daju homogeni sklop.
Preporuke:
 • Dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla
 • Daje loše rezultate u kasnoj setvi i pri niskim setvenim normama

RAIFFEISEN SY CARUSO

RAIFFEISEN SY CARUSO
Srednje rani hribri. Stablo je srednje visine. Tolerantnost na Sclerotinia sp. veoma dobra. Otporan je na Volovod (rase A-E). Otporan na poleganje. Masa 1.000 zrna je 51g, dok je uljnost 54,8% Potencijal oko 4,5 t/ha.
Preporuke: Preporučeni sklop: 60.000-70.000 biljaka/ha

NS FANTAZIJA

NS FANTAZIJA
Novi hibrid, srednje rani, fantastična adaptabilnost i rodnost.
Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i prema beloj truleži (korenske i stabljične forme). Prosečne visine biljaka, čvrsta i jaka stabljika otporna na poleganje.
Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha. Sadržaj ulja 46-49%. Dobro podnosi sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru

PIONEER PR64F50 (75)

PIONEER PR64F50 (75)
Srednje kasni hibrid odlično prilagoden uslovima gajenja u Srbiji. Stablo je srednje visine sa konveksnom glavom lepog izgleda. Poseduje odličnu samooplodnju tako da i nedostatak insekata za oprašivanje ne utiče na njegovu oplodnju. Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko 47 %. Poseduje odličnu tolerantnost na Sclerotinia glave i stabla, kao i na Phomopsis. Poseduje OR5 gen otpornosti na Volovod (A-E)
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 56 - 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm)

RAGT EKLLOR

RAGT EKLLOR
Srednje rani hibrid registrovan u Srbiji 2009. Rano cvetanje, ravnomerno sazrevanje. Sadržaj ulja 48%. Položaj glave pod uglom od 45°. Niska do srednja visina stabljike. Otporan na volovod rase A-E. Visok potencijal rodnosti.
Tolerantan na glavne bolesti suncokreta: Plasmopara, Phomopsis, Sclerotinia glave i korena.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 62.000 do 68.000 bilj/ha
 • Preporučeni razmak u redu od 22 do 24 cm

PIONEER PR64LE25(75)

PIONEER PR64LE25(75)
Pioneer PR64LE25 RM 45. Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida PR64F50 sa tolerancijom na sulfonil urea herbicide (Express®). U odnosu na baznu verziju poseduje nešto niže stablo. Sve ostale karakteristike su iste kao i kod PR64F50.
Tehnologija
Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom. Hibrid je tolerantan na herbicide na bazi tribenuron metila (Express®).
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 56 - 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm)

RAGT SIKLLOS CL

RAGT SIKLLOS CL
Srednje rani hibrid, registrovan u Srbiji 2009. Ujednačeno cvetanje, otporan na poleganje. Sadržaj ulja 47%. Položaj glave pod uglom od 45°. Visok potencijal rodnosti. IMI tolerantan hibrid.
Tolerantan na glavne bolesti suncokreta (Plasmopora, Phomopsis, Sclerotinia glave i korena). BASF Clearfield tehnologija – kontrola nad korovima (travni i širokolisni).
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 62 do 68.000 bilj/ha
 • Preporučeni razmak u redu od 22 do 24 cm

CAUSSADE MARBELIA CL 75.000

CAUSSADE MARBELIA CL 75.000
Srednje rani hibrid, nove genetike. Clearfield sistem proizvodnje, otporan na volovod i odlične tolerancije na ekonomski značajne bolesti (Phomposis, sclerotinia stabla, phoma stabla, sclerotinia glave). Vegetacija: 107 - 110 dana.
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: 21 - 23 cm

NEOSTAR CLP+4L LISTEGO PLUS

NEOSTAR CLP+4L LISTEGO PLUS
Neostar CLP + 4 litara Listego Plus
Hibrid iz grupe Clearfield Plus sistema (Imidazolinone tolerant). Izuzetno visok potencijal za prinos sadržaja ulja. Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje. Dobre tolerantnosti prema Phomosis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia). Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfield plus sistema.
Preporuke:
 • Setvena norma 55.000 - 60.000 semena po hektaru.

NEOMA CL+2L LISTEGO 1/1

NEOMA CL+2L LISTEGO 1/1
Neoma CL + 2 litre Listego 1/1 IMI (Imidazolinone tolerant) hibrid koji je otporan na delovanje herbicida Pulsar® 40. Stablo srednje visine, otporno na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa velikim brojem zrna srednje težine. Dobar vigor. Relativno tolerantan na sušne uslove. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Umereno tolerantan prema Phoma na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: adaptabilan hibrid - pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla; dobar potencijal za prinosi i visok sadržaj ulja; dobro podnosi tretman Imidazolinonom; Ujednačene biljke daju homogeni sklop.
Preporuke:
 • Dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla
 • Daje loše rezultate u kasnoj setvi i pri niskim setvenim normama

ACADEMY CLP+4L LISTEGO PLUS 1/1

ACADEMY CLP+4L LISTEGO PLUS 1/1
Sy Academy CLP + 4 litara Listego Plus 1/1
Hibrid iz grupe Clearfield Plus sistema (imidazolinone tolerant). Veoma tolerantan na sušne uslove. Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje iz korena i izražene tolerantnosti na lomljenje. Glava sa velikim brojem zrna srednje težine. Dobre tolerantnosti prema Macrophomina. Odlikuje se izvanrednim sadržajem ulja u semenu. Tolerantan na dominantne rase Volovoda u Srbiji (A-E rasa). Visoka tolerantnos na tretman herbicida iz Clearfield Plus sistema.
Preporuke:
 • Setvena norma: 55.000 - 60.000 semena/Ha
 • Dužina vegetacije: 115 - 125 dana

BACARDI CLP+4L LISTEGO PLUS

BACARDI CLP+4L LISTEGO PLUS
Bacardi CLP + 4 litara Listego Plus SY Bacardi CLP je hibrid i z grupe Clearfield Plus (Imidazolinone tolerant). Vrlo visokog potencijala prinosa. Izvrsnog potencijala uljnosti. Veoma prilagodljiv različitim proizvodnim uslovima. Naročito pogodan za intenzivne uslove gajenja. Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u, dobre tolerantnosti prema Phoma-i, Macrophomina-i na stablu i beloj truleži na korenu. Otporan na rase volovoda (A-F rasa). Visoka tlerantnost na tretman herbicida iz Clearfield Plus sistema.
Preporuke:
 • Preporuka setvene norme: 55 - 60.000 semena/ha
 • Za intenzivnu proizvodnju na dobrim zemljištima

KONDI ST+10L GARDOPRIM PLUS 5/1

KONDI ST+10L GARDOPRIM PLUS 5/1
Kondi ST + 10 litara Gardoprim Plus 5/1 Stablo srednje visine, veoma otporno na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dobar vigor. Dužina vegetacije 120 – 125 dana. Visoko tolerantan na obolenja glave zbog pozicije koja obezbeđuje odlivanje vode. Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima. Odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia). Umereno tolerantan prema Phoma Macrophomina na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: daje stabilne i visoke prinose u različitim pedološkim i klimatskim uslovima; izrazito ujednačen u nicanju, cvetanju i oprašivanju što olakšava agrotehničke mere; zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi; pozitivno reaguje na plodna zemljišta; pozicija glave obezbeđuje odlivanje vode i veću tolerantnost na bolesti glave.
Preporuke:
 • Izrazito ujednačen u usevu u nicanju, cvetanju i oprašivanju
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi
 • Pozitivno reaguje na đubrenje i plodna zemljišta
 • Loše podnosi kasnu setvu i niske setvene norme

SUMIKO EXP (2S.J.)+5L DUAL GOLD 1/1

SUMIKO EXP (2S.J.)+5L DUAL GOLD 1/1
Sumok EXP (2 setvene jedinice) + 5 litara Dual Gold 1/1
Sumiko pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati DuPont Express herbicidom (grupa tribenuron-metila). Rani do srednje rani hibrid. Odlikuje se izvanrednim sadržajem ulja u semenu i odličnim tehnološkim karakteristikama u procesu proizvodnje ulja. Biljka srednjeg rasta, tolerantna na poleganje. Odlikuje se ranim cvetanjem. Otporan na sve poznate rase plamenjače (M9). Odlično reaguje na tretman AmistarExtra
Preporuke:
 • Setvena norma 55.000 - 60.000 semena po hektaru.

EDENIS ST+10L GARDOPRIM PLUS 1/1

EDENIS ST+10L GARDOPRIM PLUS 1/1
Edenis ST + 10 litara Gardoprim Plus 1/1
Lino tip. Stablo srednje visine, izrazito tolerantno na poleganje i lom. Veoma ujednačen i atraktivnog izgleda. Poluuspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna srednje težine. Dužina vegetacije 125 dana. Dobar početni porast (rani vigor). Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta, pa se preporučuje za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu. Otporan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).
Preporuke:
 • Optimalni sklop biljaka 55,000-60,000

SY KUPAVA

SY KUPAVA
-
Preporuke: -

NS OSKAR (70.000)

NS OSKAR (70.000)
Novi NS-H-111, raniji, prinosniji i otporan na volovod! NS Oskar je srednje rani hibrid.
Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina. Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla.
Genetski potencijal za prinos semena preko 5.5 t/ha. Sadržaj ulja 48-51%. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru

NS NOVAK

NS NOVAK
NS Novak, novi šampion, sve pobedjuje bez izgubljenog seta! Srednje kasni hibrid. Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko tolerantan prema Phomopsis-u beloj truleži (korenske i stabljične forme). Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla. Genetski potencijal za prinos semena preko 5.5 t/ha. Sadržaj ulja 48-50%. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru.

LG 55.42 CL

LG 55.42 CL
LG 55.42 je srednje rani, Clearfield hibrid, biljka visoka oko 170 cm u normalnim uslovima sa snažnim korenim sistemom. Veoma tolerantan na sušu i stres uzrokovan visokim temperaturama.
Otporan na Volovod (rase A - F). Poseduje dobru toleranciju na Phomopsis i uzročnika Sclerotinia glave.
Preporuke:
 • Preporučen sklop u žetvi do 58.000 biljaka/ha

LG 56.33 CL

LG 56.33 CL
Nov Clearfield hibrid u našoj paleti. Veoma visok potencijal prinosa, dobre tolerancije na sušu. Stablo je srednje visine sa impresivnom zelenom masom. Glave su dobro popunjene, srednje veličine. Zrna su blago prošarana beličastim prugama. Veoma tolerantan na herbicidni Clearfield tretman. Zbog dobre fleksibilnosti, pogodan je za različite proizvodne uslove. Poseduje otpornost na prisutne rase plamenjače, a i veoma je tolerantan na Phomopsis i Sclerotiniu.
Preporuke:
 • Optimalni sklop u žetvi: 58.000 biljaka/ha

PIONEER P64LE99 (75)

PIONEER P64LE99 (75)
Nova generacija hibrida sa DuPont ExpressSun svojstvom. Vrlo visok potencijal prinosa. Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46%. Jedan od najprinosnijih hibrida u ogledima u 2015. godini. Stabla mu je srednje visine. Glava srednje krupna. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda u Srbiji. Odlične tolerantnosti na bolesti.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C
 • Gustina kod setve: 60 - 62.000 biljaka/ha

SY NEOSTAR CLP

SY NEOSTAR CLP
Hibrid iz grupe Clearfield Plus sistema (Imidazolinone tolerant). Izuzetno visok potencijal za prinos sadržaja ulja. Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje i odlične tolerantnosti na lomljenje. Dobre tolerantnosti prema Phomosis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia). Visoka tolerantnost na tretman herbicida iz Clearfield plus sistema.
Preporuke:
 • Setvena norma 55.000 - 60.000 semena po hektaru.

SUBARO

SUBARO
Subaro pripada grupi hibrida koji se mogu tretirati DuPont Express herbicidom (grupa tribenuron-metila). Dobro podnosi visoke temperature i sušu. Pogodan kako za intenzivne tako i za ekstenzivne uslove gajenja. Pogodan za konzervacijske sisteme obrade (no-till). Otporan na sve poznate rase plamenjače (M9). Dobre tolerantnosti prema Phomosis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina-i.
Preporuke:
 • Može biti odličan izbor u regionima sa stresnim uslovima gajenja (suša i visoke temperature).
 • Setvena norma 55.000 - 60.000 semena po hektaru.

NS KONSTANTIN (70.000 ZRNA)

NS KONSTANTIN (70.000 ZRNA)
NS Konstantin je srednje rani hibrid. Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla. Genetski je otporan na volovod rase od A do E, rđi i suncokretovom moljcu. Visokotolerantan prema Phomopsis-u, a tolerantan prema bolestima koje izazivaju pegavost lista. Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi. Genetski potencijal za prinos semena preko 5,3 t/ha. Sadržaj ulja 45-47%. Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop 55.000-60.000 biljaka/ha u žetvi.

LG 56.62

LG 56.62
LG 56.62 predstavlja noviju genetiku za stabilne prinose u različitim proizvodnim uslovima. Stablo je srednje visine, čvrsto i robusno. Lisna masa je dobro razvijena, glava srednje veličine, umereno ispupčena. Karakteriše ga visoka apsolutna masa semena. Prosečan sadržaj ulja 45 - 47 %. Seme je crne boje sa uzdužnim belim linijama. Izražen "stay green" efekat. Otporan na nove rase Volovoda (OR7).
Preporuke:
 • Preporučen sklop u žetvi: 62 - 68.000 biljaka/ha

NS SUMO 1 PR

NS SUMO 1 PR
NS Sumo 1 PR spada u grupu ranih hibrida. Visoko je tolerantan na herbicide iz grupe sulfonil urea kod kojih je aktivna materija tribenuron-metil (preparat Express® 50 SX®). Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, rđu i suncokretov moljac. Visoko je tolerantan prema Phomopsis helianthi. Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je 4,8 t/ha. Sadržaj ulja u semenu iznosi 46-48%. Dobro podnosi sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje. Gajenjem SUMO hibrida omogućena je borba čak i protiv tako upornih širokolisnih korova kao što je palamida.
Preporuke:
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka/ha.

LG 54.52 HO CL

LG 54.52 HO CL
Visok sadržaj oleinske kiseline >87%. Dobra tolerancija na Phomopsis i Sclerotinia. Dobro razvijena, nešto viša biljka. Veoma dobar odnos prinosa i sadržaja ulja.
Preporuke:
 • Preporučen sklop u žetvi 60.000 biljaka/ha

LG 54.92 HO CL

LG 54.92 HO CL
Visok sadržaj oleinske kiseline >87%. OR7 otpornost na volovod + Clearfield tehnologija zaštite useva. Dobar potencijal prinosa sa HO kvalitetom ulja. Visok sadržaj ulja.
Preporuke:
 • Preporučen sklop u žetvi 58.000 biljaka/ha

LG 56.71 CLP

LG 56.71 CLP
Nov SUNEO hibrid. Kombinacija genetske otpornosti na volovod do rase G.Fleksibilan. Dobar potencijal prinosa u različitim vremenskim uslovima. Izrazito otporan na plamenjaču.
Preporuke:
 • Preporučen sklop u žetvi 65.000 biljaka/ha

EURALIS LEILA

EURALIS LEILA
Leila je rani hibrid otporan na volovod sa dužinom vegetacije od 105 - 110 dana; Biljka je srednje visine, polusavijene glave; Visok sadržaj ulja: 50% - 51%; Dobar rani porast; Pogodan za kasnu setvu, do sredine juna.
Tolerantan na Sclerotiniu, otporan na volovod, veoma otporan na stres.
Tolerancija na bolesti: Phomopsis 6, Sclerotinia 8, Phoma 6, Stress8.
Preporuke:
 • U povoljnim uslovima: 60.000 - 65.000 zrna/ha
 • U nepovoljnim uslovima: 55.000 - 60.000 zrna/ha

EURALIS ES BELLA

EURALIS ES BELLA
ES Bella je rani hibrid sa dužinom vegetacije od 105 - 110 dana. Visina biljke: niska visina; Glava: polusavijena; Visoka tolerancija prema svim bolestima; Odličan prinos u svim uslovima; Odličan rani porast; Otporan na poleganje; Sadržaj ulja: 49% - 50%; Rezistentan na sve rase volovoda.
Tolerancija na bolesti: Phomopsis 8, Sclerotinia 8, Phoma 8, Stress8.
Preporuke:
 • U povoljnim uslovima: 60.000 - 65.000 zrna/ha
 • U nepovoljnim uslovima: 55.000 - 60.000 zrna/ha

EURALIS ES BAYANO

EURALIS ES BAYANO
ES Bayano je sredne rani hibrid sa dužinom vegetacije od 115 dana; Dobar i u stresnim godinama; Karakterišu ga visoki prinosi na nekvalitetnijim zemljištima i u stresnim uslovima; Ima veoma jak rani porast; Biljka je niža, čvrsta, veliki je procenat zdravih biljaka u sklopu; Otporan na poleganje, veoma otporan na Phoma-u. Prinosni potencijal - 5t/ha.
Tolerancija na bolesti: Phomopsis 8, Sclerotinia 7, Phoma 8, Stress9.
Preporuke:
 • U povoljnim uslovima: 60.000 - 65.000 zrna/ha
 • U nepovoljnim uslovima: 55.000 - 60.000 zrna/ha

KONDI ST+10L GARDOPRIM PLUS 1/1

KONDI ST+10L GARDOPRIM PLUS 1/1
Kondi ST + 10 litara Gardoprim Plus 1/1 Stablo srednje visine, veoma otporno na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa veoma velikim brojem zrna srednje do velike težine. Dobar vigor. Dužina vegetacije 120 – 125 dana. Visoko tolerantan na obolenja glave zbog pozicije koja obezbeđuje odlivanje vode. Daje stabilne i visoke prinose u različitim pedoklimatskim uslovima. Odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave (Sclerotinia). Umereno tolerantan prema Phoma Macrophomina na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: daje stabilne i visoke prinose u različitim pedološkim i klimatskim uslovima; izrazito ujednačen u nicanju, cvetanju i oprašivanju što olakšava agrotehničke mere; zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi; pozitivno reaguje na plodna zemljišta; pozicija glave obezbeđuje odlivanje vode i veću tolerantnost na bolesti glave.
Preporuke:
 • Izrazito ujednačen u usevu u nicanju, cvetanju i oprašivanju
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Zbog velike atraktivnosti za pčele ima odličnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi
 • Pozitivno reaguje na đubrenje i plodna zemljišta
 • Loše podnosi kasnu setvu i niske setvene norme

RAGT MOOGLI CL

RAGT MOOGLI CL
Moogli CL je srednje rani hibrid, sa visokim sadržajem oleinskih kiselina. Čvrsto stablo otporan na poleganje. Ujednačeno cvetanje. Položaj glave pod uglom od 45°.
Tolerantan na najznačajnije bolesti suncokreta: Plasmopara, Phomopsis, Sclerotinia glave i korena.
Sadržaj ulja: 51%. Sadržaj oleinskih kiselina u ulju: 84-86%.
Preporuke:
 • Preporučeni sklop: od 62.000 do 68.000 bilj/ha

KWS BAROLO RO CRUISER

KWS BAROLO RO CRUISER
Srednje rani uljani hibrid. Otporan na Volovod.
Izuzetno prilagođen uslovima gajenja u našem području. Brz i snažan razvoj korenovog sistema omogućava visoku tolerantnost na sušne i stresne uslove. Stabljika srednje visoka, čvrsta i otporna na poleganje. Veliki i izrazito dobro razvijeni listovi. Glava srednje veličine postavljena pod uglom od 45 ş u odnosu na ravan zemljišta. Zrna krupna i gusto zbijena u cvast, sadržaj ulja 46 -51 %. Visoki i stabilni prinosi i u kišnim godinama, često i preko 4 t/ha.
Otporna na četiri soja Plasmopara ssp. Visoko tolenrantan na sve bolesti koje prate proizvodnju suncokreta.
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve 55.000 - 65.000 biljaka / ha
 • Izuzetno dobre rezultate postiže u rejonima zaraženim Volovodom (srednji i severni Banat i severna Bačka)

CAUSSADE DURBAN

CAUSSADE DURBAN
Rani. Otporan na volovod. Veoma nizak. Uniforman. Veoma visok prinos. Otporan na poleganje. Odlično prilagođen uslovima gajenja u srbiji. Phomopsis: Tolerantan, sclerotinia glave: Tolerantan; sclerotinia stabla: Tolerantan, Phoma stabla: otporan; Plesni: rezistentan na 4 rase.
Preporuke:
 • Preporuka za setvu: 60-65.000 biljaka/ha

PIONEER PR64LC09

PIONEER PR64LC09
Pioneer P64LC09 RM 49. Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom na herbicide iz grupe Imidazolinona (IMI). Srednje kasni hibrid vrlo visokog potencijala prinosa. Stablo srednje visine sa srednje krupnim glavama. Sadržaj ulja se kreće oko 46 %. Poseduje dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije bolesti.

Tehnologija
Može se sejati u svim regionima gajenja.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6-7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm)

CAUSSADE IMERIA

CAUSSADE IMERIA
Srednje rani hibrid Srednje visine. Ujednačen. Visok prinos i sadržaj ulja. Otporan na poleganje. Phomosis - tolerantan; Sclerotinia glave - tolerantan; Slerotinia stabla - otporan; Phoma stabal - otporan; Plesni - otporan na 10 rasa.
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve sklop/ha: 60-65.000 biljaka po ha

SY EDENIS

SY EDENIS
Lino tip. Stablo srednje visine, izrazito tolerantno na poleganje i lom. Veoma ujednačen i atraktivnog izgleda. Poluuspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna srednje težine. Dužina vegetacije 125 dana. Dobar početni porast (rani vigor). Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta, pa se preporučuje za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu. Otporan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rasa).
Preporuke:
 • Optimalni sklop biljaka 55,000-60,000

NK FERTI

NK FERTI
Srednje rani. HO (High Oleic) - hibrid sa visokim sadržajem oleinske kiseline (86 – 89%). Stablo srednje visine, veoma otporan na poleganje i odlične otpornosti na lomljenje. Glava sa velikim brojem zrna srednje težine. Osrednji vigor, dužina vegetacije 115 dana. Relativno tolerantan na sušne uslove. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis i beloj truleži glave (Sclerotinia) i Macrophomina. Umereno tolerantan prema Phoma na stablu, i beloj truleži na korenu. Visoko rezistentan na rase volovoda (A-E rasa).
Prednosti: visok potencijal za prinos, sadržaj ulja i procenat oleinske kiseline; pozitivno reaguje na plodnija zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla; visok nivo samooplodnje.
Preporuke:
 • Visok potencijal za prinos, sadržaj ulja i procenat oleinske kiseline
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Pozitivno reaguje na plodna zemljišta ali dobro podnosi i nešto lošiji kvalitet tla
 • Daje loše rezultate u kasnoj setvi i pri niskim setvenim normama

NK FORTIMI

NK FORTIMI
IMI (Imidazolinone tolerant) hibrid koji je otporan na delovnje herbicida Pulsar® 40. Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz korena i izražene otpornosti na lomljenje. Glava polu-uspravna, sa velikim brojem zrna srednje težine. Odličan vigor, dužina vegetacije 95 - 105 dana.
Odlična tolerantnost na sušu i visoke temperature. Dobre tolerantnosti na Phomopsis Phoma I Macrophomina, umereno tolerantan na belu trulež na korenu i stablu, nešto slabije na glavi. Rezistentan na A-E rase volovoda prisutne u Srbiji.
Preporuke:
 • Vrlo dobar potencijal za prinos i sadržaj ulja za ranu grupu zrenja
 • Dobro podnosi kasnu setvu na nešto lošije pripremljenim i jače zakorovljenim zemljištima
 • Može se sejati kao postrni usev iza ječma
 • Veoma tolerantan na primenu herbicida Pulsar®
 • Preporuka setvene norme: 60.000 semena/ha
 • Dobro podnosi blago povećanje setvene norme
 • Nešto manje uniformnog izgleda u polju od ostalih hibrida

PIONEER P64LC108(75)

PIONEER P64LC108(75)
Nova generacija Clearfield® (IMI) hibrida vrhunskih prinosa. Stablo je srednje visine i srednje krupnih glava. Prosečan sadržaj ulja u zrnu 44–46 %. Jedan od najprinosnijih hibrida u komisiji za priznavanje sorti. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda u Srbiji. Vrlo tolerantan na sušne uslove. Može se sejati na svim tipovima zemljišta.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).
 • Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha (na 24,5 cm).

PIONEER P64LL125

PIONEER P64LL125
Pioneer P64LL125 je srednje rani hibrid visokih prinosa zrna i ulja. Sadržaj ulja u zrna 45%. Otpornost na nove rase (E +) Volovoda. Biljka srednje visine, otporna na poleganje. Ima dobru toleranciju na sušu. Dobra tolerancija na bolesti.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 58 - 60.000 bilj./Ha

PIONEER P63LE113

PIONEER P63LE113
Nova generacija srednje ranog hibrida sa DuPont ExpressSun svojstvom. Sadržaj ulja je veoma visok u poređenju sa drugim hibridima. Prosečan sadržaj ulja u zrnu je 46%. Vrlo dobre agroekonomske karakteristike: čvrsto stablo, jak koren. Stablo mu je srednje visine. Glava srednje krupne. Poseduje poboljšanu otpornost na sve rase Volovoda i Plamenjače u Srbiji. Odlične tolerantnosti na bolesti.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 56 - 58.000 bilj./Ha

PIONEER P64HE118

PIONEER P64HE118
Visoko oleinski srednje kasni hibrid sa DuPont ExpressSun svojstvom. Sadržaj ulja: 45 - 46%. Sadržaj oleinske kiseline iznad 92%. Pozicija glave - polusavijena. Odlična tolerantnost na bolesti. Ima gen otpornosti na Volovod rase A - E. Za proizvodnju ulja sa visokim sadržajem oleinske kiseline. Obezbeđivanje izolacije udaljenosti od 500 metara od druge njive suncokreta je potrebna za dobijanje sadržaja oleinske kiseline preko 90%.
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 6 - 7°C (na 4 cm)
 • Gustina kod setve: 56 - 58.000 bilj./Ha

LG 50.585 (150.000 ZRNA)

LG 50.585 (150.000 ZRNA)
Srednje rani konvencionalni hibrid nove generacije. Visoko rodan u uslovima intenzivne agrotehnike. Otporan na nove rase volovoda. OR7 otpornost na volovod čini ga pogodnim za regione u kojima je volovod redovna pojava. Dobar kvalitet zrna. Visoka masa hiljadu zrna i dobar ssadržaj ulja.
Preporuke:
 • Optimalan sklop u žetvi: 60.000 biljaka/Ha

  LG 54.63 CL 150000 ZRNA

  LG 54.63 CL 150000 ZRNA
  Visoko produktivna nova genetika. Jednostavna kontrola korova. Nešto skromnija lisna masa. Položaj glave je poluoboren. Ranostasan tokom celog ciklusa (u cvetanju i sazrevanju). Važno za izbegavanje stresa i za lakšu žetvu. Volovod i plamenjača pod kontrolom. Otporan na Volovod do rase G i plamenjaču. Visoka tolerancija na druge bolesti.
  Preporuke:
  • Optimalni sklop u žetvi: 60.000 biljaka/Ha

  NS SUMO 2 OR

  NS SUMO 2 OR
  NS Sumo 2 OR je hibrid je srednje rane vegetacije. Visoko tolerantan je prema tribenuron-metilu preparat Express® 50 SX®). Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac. Visoko tolerantan je prema Phomopsis helianthi. Srednje visine stabla i visoke otpornosti na poleganje. Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha. Uz obaveznu upotrebu preparata na bazi tribenuron-metila posebno je pogodan za zakorovljena zemljišta.
  Preporuke:
  • Preporučeni (optimalni) sklop je 55.000-60.000 biljaka/ha u žetvi.

  SY ARISONA

  SY ARISONA
  Lino tip. Nova genetika u Syngenta portfoliju. Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja. Otporan na rase dominantne volovoda (A-F rasa). Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta, pa se preporučuje za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu. Intenzivan hibrid, ima robusan izgled, jaku stabljiku i jak korenov sistem.
  Preporuke:
  • Izbegavati kasnu setvu
  • Setvena norma 55.000-60.000 semena/ha

  SY ACADEMI CLP

  SY ACADEMI CLP
  Hibrid iz grupe Clearfield Plus sistema (imidazolinone tolerant). Veoma tolerantan na sušne uslove. Stablo srednje visine, tolerantno na poleganje iz korena i izražene tolerantnosti na lomljenje. Glava sa velikim brojem zrna srednje težine. Dobre tolerantnosti prema Macrophomina. Odlikuje se izvanrednim sadržajem ulja u semenu. Tolerantan na dominantne rase Volovoda u Srbiji (A-E rasa). Visoka tolerantnos na tretman herbicida iz Clearfield Plus sistema.
  Preporuke:
  • Setvena norma: 55.000 - 60.000 semena/Ha
  • Dužina vegetacije: 115 - 125 dana

  LG 50.635 150.000 SEME SUNCOKRETA

  LG 50.635 150.000 SEME SUNCOKRETA
  Preporuke:

  SY EDISON

  SY EDISON
  Sy Edison. Nova genetika u Syngenta portfoliju. Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja. Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta. Tolerantan na dominantne rase Volovoda (A - F rasa). Pogodan i za proizvodnju suncokreta u nešto užem plodoredu. Intenzivan hibrid, atraktivnog izgleda, sa čvrstom stabljikom i snažnim korenovim sistemom.
  Izbegavati kasnu setvu. Lino tip.
  Preporuke:
  • Setvena norma: 55.000 - 60.000 semena/ha

  SY DIAMANTIS

  SY DIAMANTIS
  Preporuke:

  RAGT CLLAYTON CL

  RAGT CLLAYTON CL
  RAGR Cllayton CL je srednje rani, IMI tolerantan hibrid. Srednje visoko stablo. Položaj glave: 45 stepeni. Veoma dobra ujednačenost useva, visoko tolerantan na poleganje. Veoma dobra polinacija. Visok sadržaj ulja (48 - 49 %). Dobar rani vigor. Dobro otpuštanje vlage. Clearfield hibrid.
  Preporuke: -

  LG 56.65 M 150000 ZRNA

  LG 56.65 M 150000 ZRNA
  Preporuke:

  LG 54.78

  LG 54.78
  Preporuke:

  NS ORFEJ

  NS ORFEJ
  Preporuke:

  SY BACARDI CLP

  SY BACARDI CLP
  SY Bacardi CLP je hibrid i z grupe Clearfield Plus (Imidazolinone tolerant). Vrlo visokog potencijala prinosa. Izvrsnog potencijala uljnosti. Veoma prilagodljiv različitim proizvodnim uslovima. Naročito pogodan za intenzivne uslove gajenja. Visoko tolerantan na oboljenja glave, odlične tolerantnosti prema Phomopsis-u, dobre tolerantnosti prema Phoma-i, Macrophomina-i na stablu i beloj truleži na korenu. Otporan na rase volovoda (A-F rasa). Visoka tlerantnost na tretman herbicida iz Clearfield Plus sistema.
  Preporuke:
  • Preporuka setvene norme: 55 - 60.000 semena/ha
  • Za intenzivnu proizvodnju na dobrim zemljištima

  LG 55.25

  LG 55.25
  Preporuke:

  LG 54.85

  LG 54.85
  Visoko produktivna nova genetika Skromnija, ali skladna lisna masa. Izražena tolerancija na deficit vlage u zemljištu Brz početni porast je vredan pažnje Snažan start i rano cvetanje mu daju prednost u nepovoljnim uslovima. Volovod i plamenjača pod kontrlom Otporan na Volovod do rase F i plamenjaču. Visoka tolerancija na druge bolesti.
  Preporuke:
  • Optimalni sklop u žetvi: 60.000 biljaka/Ha

  SY ESTIVA

  SY ESTIVA
  SY Estiva je hibrid iz grupe Clearfield sistema (imidazolinone tolerant). Preporučena je upotreba heerbicida Listego. Veoma dobro reaguje na visok nivo agrotehnike i plodna zemljišta. Biljke veoma atraktivne i uniformne a stablom veoma otporne na poleganje. Visok potencijal prinosa i sadržaj ulja. Brz početni razvoj (vigor). Dobro podnosi sušne uslove. Dobre tolerantnosti prema Phomopsis-u i beloj truleži glave korena (sclerotinia). Otporan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A - E rasa). Dužina vegetacije je 115 dana.
  Preporuke:
  • Optimalni sklop biljaka: 55 - 60.000 biljaka/ha

  RAGT JILL

  RAGT JILL
  RAGT Jill je srednje rani uljani hibrid. Srednje visoko stablo, niži od Ekllor-a. Položaj glave: 45 stepeni. Veoma dobra ujednačenost useva. Visoka tolerantnost na poleganje. Veoma dobra polinacija. Visok sadržaj ulja (48 - 49%). Daje dobre rezultate u sušnim uslovima. Tolerantnost na volovod: A-E.
  Preporuke: -

  Pomoć pri setvi

  Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Pročitajte neke korisne i zanimljive informacije.
  Unesite vrednosti

  adengo
  ns seme
  dekalb
  lg
  basf
  syngenta
  aquamax
  chemical agrosava

  KURSNA LISTA

  Mala Pijaca

  Prodajete prasad, piliće ili slamu?
  Ili kupujete?
  Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
  Oglasi

  Sto-Vet klub zemljoradnika

  Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
  Učlanite se