Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Seme > Kukuruz

Hibridi kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

214 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

PIONEER P9911

PIONEER P9911
P9911 je hibrid koji spada u Optimum® AQUAmax® grupu. Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi. Namenjen za sve regione gajenja, apre svega za one koji i maju deficit vode u sezoni. Odlično podnosi visoke letnje temperature. Jak i moćan korenov sistem. Klipovi krupni sa zrnom dobrog kvaliteta. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 10 - 12°C
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

LG 34.75

LG 34.75
LG 34.75 obrazuje prilično nisko stablo. Položaj klipa je veoma nizak. Klip je odlično razvijen, sa 16 redova zrna. Njegova najveća prednost je fantastična toleranciju na sušu. Preporučujemo ga za lakše tipove zemljišta (peskove) i nešto više terene. Visok potencijal prinosa sa niskom vlagom u berbi. U određenim vremenskim uslovima na par zrna u klipu može da dođe do zatamljenja pokožice. To je njegova reakcija na prisustvo stranog polena i nema apsolutno nikakvog uticaja na kvalitet zrna. Ova pojava se može izbeći setvom na većim parcelama. opširnije
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 19 - 21 cm
 • Hibrid namenjen za kombajniranje

PIONEER P0023

PIONEER P0023
P0023 je najnovija generacija Optimum® AQUAmax® hibrida u srednje ranoj grupi zrenja. Namenjen pre svega za sušne i polusušne regione, odnosno gde postoji deficit vlage. Može se sejati i na nešto lošijem zemljištu, ali uz primenu dobre agrotehnike. Hibrid visokih i stabilnih prinosa. Vrlo dobra arhitektura biljke, stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu zubana. Vrhunski prinosi u uslovima suše i vrlo visokih letnjih temperature. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 10 - 15°C
 • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

SY KREON FORCE 20 SC

SY KREON FORCE 20 SC
Tip hibrida: zuban Hibrid za sve terene i Vašu sigurnost. Čvrsta, visoka stabljika sa dobrim stay-green efektom (dug zeleni efekat). Odlikuje ga ranije cvetanje i stabilnost prinosa i u stresnim uslovima. Zdravi klipovi I dobar kvalitet zrna. opširnije
Preporuke:
 • Preporučuje se za berbu u zrnu i za postrnu proizvodnju silaže;
 • Optimalni sklop: 70-80.000 biljaka/ha;
 • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na razmak u redu od 18 cm, a u slučaju nižeg nivoa agrotehnike sejati na razmak od 21 cm

DKC 5401 (25.000)

DKC 5401 (25.000)
Hibrid DKC5401 je naš najraniji hibrid FAO 500 grupe popularno nazvan “Banaćanin” zbog svoje odlične tolerantnosti na stresne uslove u proizvodnji. Odlikuje se niskim i veoma čvrstim stablom sa erektivnim listovima. U odnosu na većinu DEKALB hibrida DKC5401 ima nešto sporiji početni porast zbog čega vam preporučujemo da ne žurite sa setvom. Klip je velik, lepog cilindričnog oblika. Zrno je odličnog kvaliteta za ishranu stoke. Zbog niskog habitusa dobro podnosi nešto gušće sklopove od ostalih hibrida svoje grupe, a za ostvarenje potencijala prinosa zahteva sklopove oko 75.000 biljaka/ha u žetvi. opširnije
Preporuke:
 • Namenjen je za kombajniranje u zrnu.
 • Potreba za đubrenjem: srednja
  • Vreme setve 01.04. - 20.04.
  • Za dobre uslove gajenja: 17.5-18.5 cm u redu. U lošijim uslovima gajenja: 18,5-19,5 cm u redu.
  • Za optimalne uslove gajenja: 72 - 76.000 biljaka/ha. U lošijim uslovima gajenja: 67 - 71.000 biljaka/ha.
  • Preporučena gustina setve: 64 - 72.000 biljaka/ha u žetvi.

PIONEER P9241 SONIDO

PIONEER P9241 SONIDO
Pioneer P9241 tretiran insekticidom Sonido.
Pioneer P9241 je novi hibrid u ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Stablo višlje sa nižim položajem klipa. Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu. Poseduje jak koren i čvrsto stablo. Konkurentan prinosom i u odnosu na kasnije hibride (FAO 300). opširnije
Preporuke:
 • Treba ga ga sejati u redovnim rokovima setve, kao i u slučajevima presejavanja.
 • Vreme setve: zemljište 10 - 15°C
 • Gustina kod setve: 80-84.000 bilj./ha (na 17-18 cm)

DKC 5007 (80.000)

DKC 5007 (80.000)
DKC5007 je najraniji u FAO 400 grupi namenjen za intezivne uslove gajenja, ali pokazuje visoku stabilnost na stresne uslove u proizvodnji. Stablo je srednje visoko sa erektivnim listovima. Prilikom kombajniranja suvog zrna DKC5007 kao i ostali DEKALB hibridi imaće vrlo mali procenat loma i nečistoće. U ogledima kao i na proizvodnim parcelama tokom 4 veoma različite godine 2012-2015 ovaj hibrid je davao stabilno visoke prinose. Hibrid DKC5007 za postizanje rekordnih prinosa u dobrim uslovima gajenja i uz primenu pune agrotehnike zahteva gustine preko 75.000 biljaka/ha u žetvi. opširnije
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 68 - 80.000 biljaka/ha u žetvi.
 • Preporučeno vreme setve: 05.04. - 25.04.
 • Za dobre uslove gajenja: 18-19 cm u redu. U lošijim uslovima gajenja: 18,5-19,5 cm u redu. Prilikom navodnjavanja 15,5-16 cm
 • Za optimalne uslove gajenja: 72 - 78.000 biljaka/ha. U lošijim uslovima gajenja: 67 - 71.000 biljaka/ha. U navodnjavanju: 84 - 88.000 biljaka/ha
 • Đubrenje: hibrid za intenzivne uslove proizvodnje, koji fantastično reaguje na đubrenje. Razumnim povećanjem doze đubrenja, povećaće se i prinos.
 • Idealan hibrid za kombajniranje u zrnu zbog svih svojih karakteristika, a pogotovo zbog brzog otpuštanja vlage. Ovo je hibrid koji može da donese vrlo visoke prinose u dobrim uslovima gajenja.

RAIFFEISEN GASTI CS

RAIFFEISEN GASTI CS
Visoko rodan srednje kasni hibrid. Izuzetno adaptibilan na sušu i uslove stresa. Odlična oplodnja u sušnim uslovima. Visoka otpornost na sušne uslove daje ovom hibridu prinose koji se očekuju od kasnijih grupa zrenja. Klip ima 18-20 redova zrna u tipu zubana. Pogodan za gajenje u svim regionima zbog svoje fleksibilnosti. Dobro podnosi lošiji kvalitet zemljišta. Pogodan na parcelama gde je predusev šećerna repa. Na dobrim zemljištima sa dobrom agrotehnikom vrlo visoki prinosi. Otporan na poleganje. Stablo i koren odlične čvrstoće. Otpuštanje vlage u jesen u proseku. opširnije
Preporuke:
 • Za žetvu u zrnu ili za čuvanje u klipu
 • Vreme setve: zemljište 10-12°C
 • Gustina kod setve: 72.000 bilj./ha (na 20 cm)
 • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe

RAIFFEISEN ULIXXE

RAIFFEISEN ULIXXE
Hibrid nove generacije rekordnih prinosa. Pobednik na više ogleda u konkurenciji skoro svih semenskih kuća. Izuzetno tolerantan ka visokom broju biljaka po ha, odnosno gustom sklopu. Smanjena gustina setve od preporučene, direktno će uticati na smanjenje prinosa. Vrlo prilagodljiv hibrid za različite uslove proizvodnje. Klipovi krupni za FAO grupu kojoj pripada sa 18-20 redova zrna. Dobro podnosi lošiji kvalitet zemljišta. Izuzetno brzo otpuštanje vlage u jesen.
Zrno u tipu zubana. Stablo je elastično i otporno na poleganje. Zbog svoje fleksibilnosti pogodan za gajenje u praktično svim regionima. U dobrim uslovima teži formiranju dva redovna klipa na stablu. Solidno podnosi stresne uslove u doba nicanja.
Namenjen prevashodno za skidanje u zrnu. Sa ovim hibridom se vrlo lako ostvaruju prinosi preko 11 i 12t/ha u proizvodnim uslovima. Česti su primeri da poljoprivredni proizvođači sa ovim hibridom ostvare i preko 13t/ha suvog zrna. Odlična otpornost na najvažnije bolesti kukuruza. Prosečna težina 1000 zrna: 330-340 grama. opširnije
Preporuke:
 • Za kombajniranje u zrnu
 • Vreme setve: zemljište 8-12°C
 • Gustina kod setve: 75-80.000 bilj./ha ( na 18-19 cm)
 • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe

PIONEER P0412(SONIDO)

PIONEER P0412(SONIDO)
P0412 je novi Optimum® AQUAmax® hibrid u grupi 500. Vrlo sličnog prinosa kao i P0216, ali nešto kasniji. Stablo višlje sa nešto višljim klipom. Zrno u tipu tvrdog zubana. Odličan za kvalitetnu silažu. Kao i svi proizvodi iz ove grupe stvoren za regione koji imaju deficit vode. Visoko tolerantan za dugotrajne visoke temperature.
Tretiran insekticidom Sonido. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 12 - 15°C
 • Gustina kod setve: 71 - 73.000 bilj./ha (na 19,50 - 20,0 cm)
 • Za silažu sejati 10 % gušće

PIONEER P1114

PIONEER P1114
P1114 je hibrid nove generacije stvoren prvenstveno za rekordne prinose zrna. Zrno je u tipu tvrđeg zubana sa osobinom brzog otpuštanja vlage. Stablo niže odlične čvrstine sa izrazito jakim korenom. Poseduje vrlo dobru toleranciju na stres u nicanju. Zbog svoje fleksibilnosti može se sejati u skoro svim reonima gajenja. Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 12-15°C
 • Gustina kod setve: 69 - 71.000 bilj./ha (na 20 - 20,50 cm)
 • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe
 • Za silažu sejati 10% gušće

AS 507

AS 507
AS 507 je srednje rani hibrid koji vrlo dobro podnosi različite gustine i uslove gajenja. Hibrid ima srednje visoku stabljiku i veoma čvrsto stablo. Klip je srednje visoko postavljen, krupan sa 16-18 redova krupnog zrna. Odlikuje se umerenom brzinom otpuštanja vlage iz zrna, što ga čini pogodnim za berbu u klipu. ispinjen zrnom do vrha. Zrno ima visoku hektolitarsku masu. opširnije
Preporuke:
 • Zbog svoje adaptibilnosti pogodan za gajenje u svim kukuruznim regionima naše zemlje.
 • Gustina setve iznosi od 55.000 do 65.000 biljaka/ha (22-26 cm u redu). Gustinu setve prilagoditi uslovima proizvodnje.
 • Zbog svoje krupnoće klipa i čiste i lagane mehaničke berbe prevashodno će naći svoje mesto kod proizvođača koji berbu vrše u klipu.

LG AGRISTER PONCHO 0,5

LG AGRISTER PONCHO 0,5
Tip zrna: zuban. Hibrid izražene stabilnosti i veoma adaptibilan. Odličan potencijal prinosa. Iskustva iz proteklih sezona govore da je Agrister apsolutno u stanju da oprosti sitne propuste, kao i da bogato nagradi one proizvođače koji rade bez greške. Prilagodljiv je većini tipova zemljišta i tolerantan na uslove stresa. Stablo mu je srednje visine, čvrsto, elastično sa nešto skromnijom lisnom masom. Klipovi su prilično ujednačene veličine, sa 16-18 redova zrna, Veoma dobro otpušta vlagu za svoju grupu zrenja. opširnije
Preporuke:
 • Najbolje rezultate ostvaruje u sklopu od 64-62000 biljaka/ha
 • Preporučena gustina setve: 20-22 cm

PIONEER P0725

PIONEER P0725
P0725 je hibrid vrlo visokog potencijala rađanja. Zrno u tipu polutvrdunca odličnog kvaliteta. Ima visoko, čvrsto stablo i viši položaj klipa. Poseduje snažan korenov sistem. Može se gajiti u svim regionima. Vrlo visoke tolerancije na sušu i umereno viskoe temperature. U uslovima navodnjavanja jedan od najprinosnijih hibrida. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 10 - 12°C
 • Gustina kod setve: 69 - 71.000 bilj./ha (na 20 - 20,50cm)
 • Odlična tolerancija na sušu
 • Odličan silažni hibrid

ZP 606

ZP 606
Tretirano seme sa prošlogodišnjih zaliha ne naplaćujemo dodatno.
Tip hibrida: zuban žutog zrna. Hibrid za klip i zrno. Odličan i za silažu. Visina biljke 260 cm. Klip konusan na visini 100 cm. Dužina klipa 25 cm. 14-16 redova zrna na klipu. Masa 1000 zrna 450g. Odličan prinos, kvalitetno zrno. Odlična tolerantnost na sušu. opširnije
Preporuke:
 • Gaji se do 400m n.v.
 • Gustina setve: 55-65.000 bilj./ha

LG 33.95

LG 33.95
Moderno koncipiran hibrid sa visokim potencijalom prinosa za svoju grupu zrenja. Stablo je nešto više građe, čvrsto i elastično. Korenov sistem je voema dobro razvijen. Odličan početni porast, usev izgleda veoma lepo i uniformno. Dobra reakcija na stres. Tolerantan na ekonomski najznačajnije bolesti kukuruza. LG 33.95 je namenjen intenzivnoj proizvodnji na boljim zemljištima uz primenu pune agrotehnike. opširnije
Preporuke:
 • Za ostvarivanje visokih prinosa potreban je nešto viši sklop u berbi od oko 70.000 biljaka/ha
 • Preporučena gustina setve: 18-20 cm

DKC 4608 (80.000)

DKC 4608 (80.000)
DKC4608 najbolji hibrid u FAO 300 grupi u ogledima 2012. i 2013. godine. Ovu reputaciju je stekao zahvaljujući izuzetnoj tolerantnosti na stres u cvetanju i nalivanju zrna. DKC4608 je srednje visok hibrid sa izuzetno čvrstim stablom i dobrim početnim porastom, polutvrdunac sa kvalitetnim i atraktivnim zrnom. Hibrid koji obećava sigurnost i stabilnost u različitim proizvodnim uslovima. Hibrid za poljoprivredne proizvođače koji traže tradicionalne karakteristike i kvalitet zrna sa prednostima modernog oplemenjivanja. Koriste ga proizvođači koji traže kvalitetnu ishranu stoke, pre svega za svinje i živinu. opširnije
Preporuke:
 • Preporučeno vreme setve: 05.04. - 25.04.
 • Preporučena gustina setve: 68 - 78.000 biljaka/ha u žetvi.
 • Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm) 18.5-19. U optimalnim uslovima gajenja (cm) 17.5-18.
 • Za optimalne uslove gajenja: 75 - 78.000 biljaka/ha. U lošijim uslovima gajenja: 68 - 70.000 biljaka/ha.
 • Potreba za đubrenjem: srednja
 • Namenjen je za kombajniranje u zrnu.

PIONEER P1241

PIONEER P1241
Novi vrhunski hibrid iz grupe Optimus AQUAmax. Izrazito visoki prinosi u svim uslovima gajenja. Stablo više sa nešto višim položajem klipa. Zrno u tipu tvrđeg zubana odličnog kvaliteta. Iako spada u kasnije hibride ima odlično otpuštanje vlage (slično P1114). Dobar izbor za pripremu kvalitetne silaže. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 10 - 12°C
 • Gustina kod setve: 66 - 70.000 bilj./Ha (na 20,5 - 21,5 cm

NS 640 ULTRA

NS 640 ULTRA
Hibrid za Duo Sistem proizvodnje.
Poboljšan najrašireniji i najadaptabilniji domaći hibrid, sa svojstvom tolerantnosti prema herbicidu cikloksidimu (aktivnoj materiji preparat Focus Ultra). Nije genetički modifikovan, dobijen je konvencionalnim metodama oplemenjivanja. Poseduje potpunu tolerantnost prema preporučenim količinama preparata Focus Ultra. Zbog odlične tolerantnosti prema cikloksidimu, ovaj hibrid omogućuje primenu preparata Focus Ultra nezavisno od faze porasta kukuruza, odnosno fleksibilnije i efikasnije suzbijanje travnih korova.
Omogućuje korišćenje snage cikloksidima (Focus Ultra) u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon) pirevine (Agropyrum repens), muhara (Echinochloa crus-galli, Setaria spp.), svračice (Digitaria sanquinalis) i Panicum spp. Ostvaruje pun potencijal rodnosti u Duo Sistemu proizvodnje zahvaljujući tolerantnosti prema herbicidu cikloksidimu i efikasnijem suzbijanju travnih korova. opširnije
Preporuke: -

NS TISA

NS TISA
Kasni hibrid izvanrednog potencijala za prinos, u optimalnim uslovima daje i preko 17 tona suvog zrna po hektaru. Dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. Biljka je visine oko 310 cm, a klip formira na oko 110 cm. Klip je blago konusnog oblika sa 16 redova zrna. Zrno je žuto-narandžaste boje, krupno, mase 1000 zrna oko 400 grama. opširnije
Preporuke:
 • optimalan broj biljaka u berbi je 55.000 po hektaru
 • preporučuje se se za gajenje u svim ravničarskim rejonima

BC 398 PAJDAŠ TRETIRAN

BC 398 PAJDAŠ TRETIRAN
Pajdaš karakteriše visok prinos i kvalitet. Klip velik, komušina rahla, berba lagana. Zrno je krupno, tvrdo i crveno, odličnog je ranog poratsta. Stabljika niska i čvrsta a list dugo zelene boje. Tolerantan na sušu i moljca. opširnije
Preporuke: -

NS RADAN

NS RADAN
Srednje kasni hibrid, FAO 600 grupe zrenja. Ima izuzetan potencijal rodnosti i u povoljnim uslovima daje i do 16 tona suvog zrna po hektaru. Veoma je tolerantan prema suši, dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. Biljka je visine oko 300cm, klip formira na oko 110cm. Klip je cilindičnog oblika sa oko 16-18 redova zrna. Masa 1000 zrna mu je preko 400 grama.
Tretirano insekticidom Imidor. opširnije
Preporuke:
 • Optimalna gustina mu je oko 55.000 biljaka/ha.
 • U berbi dobre prinose postiže u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida kukuruza.

PIONEER PR37N01

PIONEER PR37N01
PR37N01 je hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi zrenja. Stablo višlje sa nižim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje jak korenov sistem. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
Hibrid prilagođen za sve uslove gajenja, a pre svega za regione visokog potencijala prinosa. Odlične reakcije na stres u doba nicanja. opširnije
Preporuke:
 • Za rano suvo zrno i berbu
 • Vreme setve: zemljište 8-12°C
 • Gustina kod setve: 75 - 80.000 bilj./ha ( na 18-19 cm)
 • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe
 • Za silažu sejati 5 – 10 % gušće

KWS KARMAS

KWS KARMAS
Konzistentan klip sa 16-18 redova zrna. Zrno je tipa zubana, srednje veličine. Izuzetno veliki korenov sistem povećava otpornost na poleganje. Dobro reaguje na intenzivnu agrotehniku. Podnosi i veće gustine (80 - 85.000 biljaka po ha, odnosno setvu na 17 i 18 cm). Moguće setva i na manjim gustinama (70-75.000 biljaka po ha, odnosno setva na 19 i 20 cm) jer će se onda formirati duži klipovi sa većim brojem zrna.
Visok prinos zrna uz brzo otpuštanje vlage. Jedan od najtolerantnijih hibrida na sušu i stresne uslove. Brzo otpušta vlagu, pogodan za kombajniranje. Suvo zrno - lakša priprema za sledeći usev, manja potreba za veštačkim sušenjem. Daje visoke i stabilne prinose na svm tipovima zemljišta.
Masa 1000 zrna (g): 380-400. Udeo proteina u zrnu (%): 9-10,1. Broj redova zrna: 16-18. opširnije
Preporuke:
 • Preporučena gustina setve: 71-79.000 biljaka po ha.
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Optimalan/srednji i kasniji rok setve za dati region
 • Može da se gaju u zakasneloj setvi, majska setva posle senaža i postrno u sistemu za navodnjavanje
 • Kukuruz u zrnu, hrana za svinje

PIONEER PR36V74

PIONEER PR36V74
PR36V74 je visoko rodan srednje kasni hibrid. Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje dobru čvrstinu korena i stabla. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Vrlo dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela, Fusarium). Odlično prilagođen za sve regione gajenja. Vrlo dobre reakcije na stresne uslove u doba nicanja. opširnije
Preporuke:
 • Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom
 • Vreme setve: zemljište 12°C
 • Gustina kod setve: 71 - 74.000 bilj./ha (na 19,5-20 cm).
 • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.

PIONEER PR36V52

PIONEER PR36V52
Hibrid novije generacije vrlo visokog potencijala prinosa. Srednje visine stabla sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu tvrđeg zubana koje brzo pušta vlagu u jesen. Formira 16 redova zrna. Odlične reakcije na stres u nicanju. Ima odličan čvrst koren i dobro stablo. Dobar je silažni hibrid. Odlično prilagođen za polu-sušne, sušne i polu-vlažne regione. Sejati ga pre svega na plodnim zemljištima dobre strukture. Na lošijim zemljištima pojačati đubrenje i voditi računa o obradi.
Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 83,58 %. opširnije
Preporuke:
 • Za ranu žetvu suvog zrna
 • Vreme setve: zemljište 10-12°C
 • Gustina kod setve: 73-75.000 bilj./ha (na 19,0-19,5 cm)
 • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe
 • Za silažu sejati 5–10 % gušće

PIONEER P0216

PIONEER P0216
P0216 je novi hibrid koji spada u Optimum® AQUAmax® hibride. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Izrazito tolerantan na visoke temperature. Stablo visoko sa višim položajem klipa. Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu u jesen. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 12-15°C
 • Gustina kod setve: 71 - 73.000 bilj/ha (na 19,5-20,0 cm)
 • Odlična tolerancija na sušu

PIONEER PR33H82

PIONEER PR33H82
PR33H82 je hibrid namenjen da zameni dobro poznati beli hibrid 34P93, od koga je prinosniji. Karakteriše ga vrlo visok prinos, koji može često biti na nivou hibrida žutog zrna. Stabljika je srednje visine, dobre čvrstine. Poseduje izuzetno jak koren. Klipovi srednje krupni do krupni. Odlične tolerantnosti na napad kukuruznog plamenca. Zadovoljavajuće tolerantnosti na plenivost klipa (Fusarium).
Za najbolje rezultate sejati ga na najplodnijim zemljištima. Tolerantan hibrid za stresne uslove te se može sejati praktično u svim regionima. Odličan kvalitet brašna. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 12°C
 • Gustina kod setve: 63 - 65.000 bilj/ha (na 22 - 22,5 cm)
 • Odličan kvalitet brašna

NS 6043

NS 6043
NS 6043 je srednje kasni hibrid, sazreva za oko 130-135 dana. Dobro podnosi sušu, tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza: Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
Stablo je visine oko 300 cm, čvrsto i elastično, otporno prema poleganju. Siljka najčešće formira 2 klipa, klip je cilindričan, prosečne dužine oko 25 cm, sa 16-18 redova zrna. Zrno je tipa zubana žuto narandžaste boje. Masa 1000 zrna iznosi oko 390 grama.
opširnije
Preporuke:
 • Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 20 t/ha suvog zrna i iznad 65 t/ha silaže.
Sklop (000 biljaka po hektaru):
 • 65 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 12-13 t/ha suvog zrna
 • 60 000 u regionima sa prirodnim potencijalom 10 do 11 t/ha suvog zrna
 • 50 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 8 t/ha suvog zrna
 • 65 000 za proizvodnju silaže

NS 7020

NS 7020
Stablo je prosečne visine oko 260 cm, čvrsto i elastično, klip je cilindričnog oblika sa 16 redova zrna. Zrno je u tipu zubana žuto-narandžaste boje. Masa 1000 zrna iznosi oko 400 grama. Poseduje genetski potencijal rodnosti zrna od preko 15 t/ha. Odlikuje se izraženom adaptibilnošću i brzim otpuštanjem vlage zrna u vreme sazrevanja. opširnije
Preporuke:
 • Preporučuje se sklop od 55-60.000 biljaka po hektaru.
 • Pogodan je za sva ravničarska područja, nadmorske visine do 300m.

AS 57

AS 57
AS 57 je srednje rani hibrid jakog korena sa brzim početnim porastom, čvrstim, nižim stablom, tolerantnim na lom i poleganje. Biljka tamno zelene boje sa krupnim, širokim listovima. Klipovi su ujednačeni, kompaktni, uvek ispunjeni do vrha, sa 18 do 20 redova zrna. CRM 106 opširnije
Preporuke:
 • Veoma adaptilan hibrid pogodan za sve uslove gajenja
 • Za žetvu u zrnu, ali i ranuju berbu u klipu jer ima nižu vlagu od drugih hibrida iste grupe zrenja
 • Gustina setve iznosi od 57.000 do 65.000 biljaka/ha (22 do 25 cm u redu)
 • U dobrim proizvodnim uslovima sejati gušće, a u lošijim ređe.

KWS KORIMBOS

KWS KORIMBOS
Veliki klip sa velikim brojem redova zrna (18 - 22). Zrno je tipa zubana, duboko usađeno u kočanku. Visoka i bujna biljka - bolja otpornost na poleganje, veća sigurnost u sušnim periodima. Odlična tolerantnost listova na bolesti omogućava dužu aktivnost listova u procesu fotosinteze za vreme sazrevanja biljke.
Odličan potencijal za prinos. Maksimalna efikasnost u iskorišćavanju zemljišnog potencijala i površine. Preporučuje se za intenzivnu proizvodnju i dobre uslove proizvodnje. Može da se koristi i kao silažni hibrid. Stay green - duža je fiziološka aktivnost biljke a time i sigurniji prinos zrna i silaže.
Masa 1000 zrna (g): 370-400. Udeo proteina u zrnu (%): 8,9-9,9. Broj redova zrna: 16-20. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Preporučena gustina setve: 65.000 - 79.000 biljaka po ha
 • Optimalan/raniji i srednji rok setve za dati region
 • Kukuruz u zrnu, hrana za svinje, silažni kukuruz

KWS KONSENS

KWS KONSENS
Odličan potencijal za prinos zrna i silaže. Visoka biljka sa srednje-visoko postavljenim klipom. Veliki klip sa 18 - 22 reda krupnih zrna. Zrno je tipa zubana, uzano i dugačko što mu omogućava veoma brzo otpuštanje vlage. Izuzetan rani porast.
Odličan izbor za proizvođače koji još nisu odlučili da li će žetvu obaviti u klipu ili zrnu. Odlične tolerantnosti na bolesti: stabla, lista i klipa. Berba u klipu laka i bez gubitaka. Odlični prinosi u različitim agroekološkim uslovima.
Masa 1000 zrna (g): 380-400. Udeo proteina u zrnu (%): 9,0-9,8. Broj redova zrna: 18-22. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Preporučena gustina setve: 65.000 - 79.000 biljaka po ha
 • Optimalan/raniji i srednji rok setve za dati region
 • Kukuruz u zrnu, hrana za svinje i živinu

CAUSSADE TESSALI CS

CAUSSADE TESSALI CS
Tessali CS je hibrid rane grupe zrenja. Odličnog potencijala prinosa za svoju FAO grupu. Odlikuje ga nisko stablo sa nisko postavljenim klipom. Brzo otpušta vlagu. Hibrid namenjen za prvu i sigurnu žetvu, pogodan za kasnije rokove setve i postrnu setvu. Broj zrna u redu: 18 - 20. Masa 1000 zrna: 270 gr. opširnije
Preporuke:
 • Razmak u redu: 17 - 19 cm
 • Hibrid za zrno

AS 170 SILAŽ

AS 170 SILAŽ
AS 170 silaž pripada istom tipu lisnatih silažnih hibrida kukuruza kao i AS 160 silaž. Proizvođači će veoma teško uočiti razliku između ova dva hibrida jer je AS 170 silaž zadržao sve jedinstvene osobine ovog tipa silažnog hibrida kukuruza. AS 170 silaž cveta nešto ranije u odnosu na AS 160 silaž, što će proizvođačima omogućiti da produže optimalno vreme za spremanje silaže setvom oba hibrida. A na osnovu višegodišnjeg iskustva, proizvođači vrlo dobro znaju šta znači čak i jedan dan prednosti prilikom spremanja silaže. opširnije
Preporuke:
 • Za visoke prinose silaže primeniti intenzivnu agrotehniku, a posebno dobre rezultate daje u navodnjavanju.
 • Preporučena gustina setve je oko 70.000 biljaka/ha u navodnjavanju.
 • U ređim sklopovima ima izraženu dvoklipost.
 • AS 170 silaž se može uspešno koristiti za proizvodnju biomase i biogasa.

PIONEER P1114 SONIDO

PIONEER P1114 SONIDO
Pioneer P1114 tretiran insekticidom Sonido.
Hibrid nove generacije stvoren prvenstveno za rekordne prinose zrna. Zrno je u tipu tvrđeg zubana sa osobinom brzog otpuštanja vlage. Stablo niže odlične čvrstine sa izrazito jakim korenom. Poseduje vrlo dobru toleranciju na stres u nicanju. Zbog svoje fleksibilnosti može se sejati u skoro svim reonima gajenja. Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima. opširnije
Preporuke:
 • Vreme setve: zemljište 12-15°C
 • Gustina kod setve: 69 - 71.000 bilj./ha (na 20 - 20,50 cm)
 • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe
 • Za silažu sejati 5–10% gušće

KWS KOPIAS

KWS KOPIAS
KWS Kopias, hibrid za klip, zrno i silažu. Dobra stabilnost u razlicitim agroekoloskim uslovima - sigurnost prinosa. Stablo je visoko i elasticno - uz veliku zelenu masu i dobru otpornost na poleganje. Velika lisna povrsina i veliki broj listova na biljci - bolje iskoriscenje svetlosti i veci prinos. Dobar odnos zelene mase i klipa - odlican kvalitet silaze. Visoka biljka sa srednje visoko postavljenim klipom - dobra stabilnost. opširnije
Preporuke:
 • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
 • Gustina setve (biljaka/ha) 65 – 79.000

  RAIFFEISEN AXXYS

  RAIFFEISEN AXXYS
  Hibrid karakteriše visok potencijal prinosa obzirom da spada u FAO 300 grupu. Vrlo dobro se ponaša u stresnim uslovima, na višim terenima i zemljistima lošijeg kvaliteta. Zrno tipa zubana, stablo srednje visine, sa centralnom pozicijom klipa. U stresnim uslovima oplodnja kukuruza na visokom nivou. Hibrid odlikuje 16-18 redova zrna i 28-30 zrna u redu. Masa hiljadu zrna je 320-340g.
  AXXYS ima izuzetan početni porast, a jedna od osnovnih karakteristika je i da klip dobro završava. Veoma rano otpušta vlagu, što daje prednost ranijeg ulaska u osnovnu obradu. Dobro podnosi zemljista gde je predusev šećerna repa. opširnije
  Preporuke:
  • ZA PROIZVODNJU POSTRNE SILAŽE
  • Vreme setve: zemljište 10-12°C
  • Gustina kod setve: 78.000-81.000 biljaka/ha (na 18-18,5cm). U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, u lošijim ređe.
  • Za silažu sejati 5-10% gušće.

  PIONEER P9175

  PIONEER P9175
  Pioneer P9175 je prvi hibrid u vrlo ranoj grupi koji spada u Optimum® AquaMax® grupu hibrida. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Stablo srednje visoko sa nižim položajem klipa. Zrno je u tipu zubana sa vrlo brzim otpuštanjem vlage. opširnije
  Preporuke:
  • Može se sejati u svim rokovima setve, rano i kasno, kao i u slučajevima presejavanja ili prostrne setve
  • Gustina kod setve: 84 - 89.000 bilj./Ha (na 16 - 17 cm)

  PIONEER P0412

  PIONEER P0412
  P0412 je novi Optimum® AQUAmax® hibrid u grupi 500. Vrlo sličnog prinosa kao i P0216, ali nešto kasniji. Stablo višlje sa nešto višljim klipom. Zrno u tipu tvrdog zubana. Odličan za kvalitetnu silažu. Kao i svi proizvodi iz ove grupe stvoren za regione koji imaju deficit vode. Visoko tolerantan za dugotrajne visoke temperature. opširnije
  Preporuke:
  • Vreme setve: zemljište 12 - 15°C
  • Gustina kod setve: 71 - 73.000 bilj./ha (na 19,50 - 20,0 cm)
  • Za silažu sejati 10 % gušće

  PIONEER P9911 SONIDO

  PIONEER P9911 SONIDO
  P9911 je hibrid koji spada u Optimum® AQUAmax® grupu. Vrlo visokog prinosa i niske vlage u berbi. Namenjen za sve regione gajenja, apre svega za one koji i maju deficit vode u sezoni. Odlično podnosi visoke letnje temperature. Jak i moćan korenov sistem. Klipovi krupni sa zrnom dobrog kvaliteta. opširnije
  Preporuke:
  • Vreme setve: zemljište 10 - 12°C
  • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

  KWS BALASCO

  KWS BALASCO
  KWS Balasco, fleksibilnost i rodnost. Visok prinos zrna i u stresnim uslovima - sigurniji prinos. Visoka biljka u tipu zubana sa izrazenom stay green osobinom - duza asimilacija hranljivih materija. Veoma dobro otpustanje vlage iz zrna. Pogodan u postrnoj setvi za silazu. Pokazuje izuzetnu adaptabilnost na različite tipove zemljišta te visoku tolerantnost na klimatski stresne uslove proizvodnje odnosno sušu. Formira završen klip sa 18-20 redova zrna na crvenom oklasku. Zrno je krupno i naglašeno žute boje, dobrih hranljivih vrednosti te se ističe jako brzim otpuštanjem vlage iz zrna. opširnije
  Preporuke:
  • Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 84.000

  PIONEER P9241

  PIONEER P9241
  Pioneer P9241 je novi hibrid u ranoj grupi koji spada u AQUAmax grupu hibrida. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode. Stablo višlje sa nižim položajem klipa. Zrno u tipu zubana, koje vrlo brzo gubi vlagu. Poseduje jak koren i čvrsto stablo. Konkurentan prinosom i u odnosu na kasnije hibride (FAO 300). opširnije
  Preporuke:
  • Treba ga ga sejati u redovnim rokovima setve, kao i u slučajevima presejavanja.
  • Vreme setve: zemljište 10 - 15°C
  • Gustina kod setve: 80-84.000 bilj./ha (na 17-18 cm)

  PIONEER P1535

  PIONEER P1535
  Kasni hibrid nove generacije koji s pravom nosi epitet najbolji od najboljih. Ima visoko stablo i nešto viši položaj klipa. Zrno u tipu polutvrdunca sa nešto sporijem otpuštanjem vlage. Klipovi vrlo krupni. Zrna visoke apsolutne težine. Dugo zadržava zelenu boju. Vrhunski silažni hibrid, rekordnih prinosa i visoke energije silaže. Klipovi izrazito krupni, teški i pogodni za berač. opširnije
  Preporuke:
  • Vreme setve: zemljište 10 – 15°C.
  • Gustina kod setve: 63 - 65.000 bilj./ha (na 22 - 22,5 cm)
  • Za silažu sejati 10 % gušće.

  PIONEER P0704

  PIONEER P0704
  P0704 je nova generacija vrhunskog hibrida u srednje kasnoj grupi. Daje odlične prinose kako u srednje vlažnim, tako i u sušnim regionima. Vrlo pouzdan partner za sve godine proizvodnje. Poseduje stablo srednje visine sa nešto višim položajem klipa. Jak korenov sistem. Zrno u tipu zubana, odličnog kvaliteta i visoke apsolutne težine. Odlična tolerancija na sušu i visoke temperature. opširnije
  Preporuke:
  • Vreme setve: zemljište 12 - 15°C
  • Gustina kod setve: 71 - 73.000 bilj./ha (na 19,5 - 20,0 cm)

  BC DUGI TRETIRAN

  BC DUGI TRETIRAN
  Stabljika nešto viša uz odličnu otpornost na lom i poleganje. Klip je izrazito dugačak, odlično završen, niže postavljen klip doprinosi stabilnosti cele biljke. Zrno je u tipu zubana sa crvenkastim nijansama. Ređi sklop se kompenzuje povećanjem klipa. Odlično rešenje za proizvodnju silaže. opširnije
  Preporuke: -

  RAGT RIVOXX

  RAGT RIVOXX
  Lepo razvijena biljka sa polu uspravljenim listovima. Jak rani vigor. Dobre stay green osobine. Dobro se prilagođava svim uslovima proizvodnje, dobro podnosi lošije uslove gajenja. Visoka tolerantnost na poleganje. Dobro oprašivanje i zdravi klipovi. Visok potencial rodnosti. opširnije
  Preporuke:
  • Preporučeni sklop: od 79-84.000 biljaka/ha
  • Preporučeni razmak u redu: od 16 do 18 cm

  PIONEER P0023 (SONIDO)

  PIONEER P0023 (SONIDO)
  Tretiran insekticidom Sonido.
  P0023 je najnovija generacija Optimum® AQUAmax® hibrida u srednje ranoj grupi zrenja. Namenjen pre svega za sušne i polusušne regione, odnosno gde postoji deficit vlage. Može se sejati i na nešto lošijem zemljištu, ali uz primenu dobre agrotehnike. Hibrid visokih i stabilnih prinosa. Vrlo dobra arhitektura biljke, stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu zubana. Vrhunski prinosi u uslovima suše i vrlo visokih letnjih temperature. opširnije
  Preporuke:
  • Vreme setve: zemljište 10 - 15°C
  • Gustina kod setve: 73 - 77.000 bilj./ha (na 18,5 - 19,5 cm)

  PIONEER PR36V74 (SONIDO)

  PIONEER PR36V74 (SONIDO)
  Pioneer PR36V74 treiran insekticidom Sonido.
  PR36V74 je visoko rodan srednje kasni hibrid. Stablo srednje visine sa srednjim položajem klipa. Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje dobru čvrstinu korena i stabla. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Vrlo dobre tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela, Fusarium). Odlično prilagođen za sve regione gajenja. Vrlo dobre reakcije na stresne uslove u doba nicanja. opširnije
  Preporuke:
  • Hibrid za ranije žetve sa suvim zrnom.
  • Vreme setve: zemljište 12°C.
  • Gustina kod setve: 71 - 74.000 bilj./ha (na 19,5-20 cm).
  • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe.

  PIONEER PR36V52 (SONIDO)

  PIONEER PR36V52 (SONIDO)
  Hibrid novije generacije vrlo visokog potencijala prinosa. Srednje visine stabla sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu tvrđeg zubana koje brzo pušta vlagu u jesen. Formira 16 redova zrna. Odlične reakcije na stres u nicanju. Ima odličan čvrst koren i dobro stablo. Dobar je silažni hibrid. Odlično prilagođen za polu-sušne, sušne i polu-vlažne regione. Sejati ga pre svega na plodnim zemljištima dobre strukture. Na lošijim zemljištima pojačati đubrenje i voditi računa o obradi.
  Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku. opširnije
  Preporuke:
  • Za ranu žetvu suvog zrna
  • Vreme setve: zemljište 10-12°C
  • Gustina kod setve: 73-75.000 bilj./ha (na 19,0-19,5 cm)
  • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe
  • Za silažu sejati 5–10% gušće

  PIONEER PR36V52 SONIDO

  PIONEER PR36V52 SONIDO
  Hibrid novije generacije vrlo visokog potencijala prinosa. Srednje visine stabla sa srednjim položajem klipa. Zrno u tipu tvrđeg zubana koje brzo pušta vlagu u jesen. Formira 16 redova zrna. Odlične reakcije na stres u nicanju. Ima odličan čvrst koren i dobro stablo. Dobar je silažni hibrid. Odlično prilagođen za polu-sušne, sušne i polu-vlažne regione. Sejati ga pre svega na plodnim zemljištima dobre strukture. Na lošijim zemljištima pojačati đubrenje i voditi računa o obradi.
  Prosečan randman, tj. udeo zrna u klipu u odnosu na kočanku, kod ovog hibrida za 2011. godinu iznosi 83,58 %. opširnije
  Preporuke:
  • Za ranu žetvu suvog zrna
  • Vreme setve: zemljište 10-12°C
  • Gustina kod setve: 73-75.000 bilj./ha (na 19,0-19,5 cm)
  • U dobrim proizvodnim područjima sejati gušće, a u lošijim ređe
  • Za silažu sejati 5–10 % gušće

  KWS GRECALE

  KWS GRECALE
  Vrhunski prinosi kvalitetnog zrna i silaže sa hibridom KWS Grecale. Veliki klip od 18 - 24 reda zrna. Zrno je tipa zubana duboko usađeno u kočanku. Robustno i visoko stablo. Velika lisna površina, pogodan za silažu. Otporan na poleganje. Ima visok procenat proteina u zrnu.
  Adaptabilan na različite uslove proizvodnje. Postiže visoke prinose iz godine u godinu. Ukoliko se koristi za silažu daje i dobre prinose i silažu vrhunskog kvaliteta. Nema osipanja zrna prilikom berbe / žetve i skladištenja.
  Masa 1000 zrna (g): 380-400. Udeo proteina u zrnu (%): 9,1-10,1. Broj redova zrna: 18-24. opširnije
  Preporuke:
  • Preporučena gustina setve: 65.000-75.000 biljaka po ha.
  • Optimalan / raniji i srednji rok setve za dati region
  • Kukuruz u zrnu, hrana za svinje, silažni kukuruz, biogas

  NS ZENIT

  NS ZENIT
  Srednje kasni hibrid. Ima izuzetan potencijal rodnosti i u povoljnim uslovima daje i preko 16 tona suvog zrna po hektaru. Tolerantan je prema suši, dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa. Biljka je visine oko 300 cm, a klip formira na oko 110 cm, klip je cilindičnog oblika sa oko 16-18 redova veoma krupnog zrna. Masa 1000 zrna mu je preko 400 grama. Otporan je prema poleganju i lako se bere. Ima izraženu stay-green osobinu tj. dugo zadržava zelenu lisnu masu. U fazi sazrevanja brzo otpušta vlagu iz zrna. opširnije
  Preporuke:
  • Optimalna gustina mu je oko 57.000 biljaka/ha u berbi.
  • Izvanredne rezultate daje u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida kukuruza.

  PIONEER PR34P88