Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Ratarstvo > Psenica > Pesticidi > Herbicidi

Herbicidi za pšenicu - Sto-Vet

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

30 proizvoda pronađeno

STOCKSTAR 0,02

STOCKSTAR 0,02

Stockstar je selektivni herbicid u obliku vododisperzibilnih granula WG namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih dikotiledonih korova u pšenici. opširnije

 • Aktivna materija: tribenuron-metil 750 g/kg + inertna materija do 1000g
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica
 • Proizvođač: Stockton

LANCELOT 0,033/1

LANCELOT 0,033/1

Lancelot® 450 WG je kombinovani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica (merkantilna i semenska), ječam (merkantilni)
 • Proizvođač: Agromarket

MOTO EKSTRA 850 1/1

MOTO EKSTRA 850 1/1

Moto Ekstra 850 je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i pšenici. opširnije

 • Aktivna materija: 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, kukuruz
 • Proizvođač: Galenika

LAREN 60 PX 10 GR.

LAREN 60 PX 10 GR.

Laren 60 PX je selektivni sistemični herbicid namenjen suzbijanju većine jednogodišnjih široklisnih korova u pšenici. opširnije

 • Aktivna materija: metsulfuron-metil 600 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica
 • Proizvođač: Agrosava

MUSTANG 1/1

MUSTANG 1/1

Mustang je herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, pšenice i ječma. opširnije

 • Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica, ječam
 • Proizvođač: Agromarket

SEKATOR 1/1

SEKATOR 1/1

Sekator OD je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Bayer

TOMIGAN 250 EC 1/1

TOMIGAN 250 EC 1/1

Tomigan 250 EC je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: fluroksipir-meptil-heptil 359 g/l (fluroksipir 250 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: voće, vinova loza, strna žita, kukuruz, pašnjaci
 • Proizvođač: Adama

DICOPUR TOP 464 SL1/1

DICOPUR TOP 464 SL1/1

Dicopur top 464 SL je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i kukuruza

 • Sintezu proteina, jer su prekursori za njihovo formiranje. Sadrže i kiselu i baznu grupu ponašajući se kao puferi, tako da održavaju pH biljne ćelije odgovarajućim. Izvor su azota za biljku, i to u obliku mnogo pristupačnijem nego neorganski azot.
 • Otpornost na stresne uslove (kao sto su visoke, niske temperature, niska vlažnost vazduha, mrazevi, napadi insekata, poplave, jaki vetrovi). Nanošenje pre, za vreme i posle stesnih uslova oporavlja i vraća u normalu fizološke funkcije).
 • Fotosintezu (Amino kiseline su fundamentalne za formiranje vegetativnog tkiva i sintezu hlorofila. Veća koncentracija hlorofila znači intezivnije procese fotosinteze. Visok nivo fotosinteze obezbeđuje brži i jači rast biljke, a sa povećanom koncentracijom hlorofila i biljke su zelenije).
 • Pokrete stoma: Stome regulišu vodeni režim biljke, apsorpciju mikro i makro elementa kao i razmenu gasova. Kada su stome zatvorene fotosinteza je na niskom nivou i transpiracija je redukovana. Metabolički balans biljke je tada negativan. Aminokiseline favorizuju otvaranje stoma.
 • Polinaciju i formiranje plodova. Povećavaju klijavost polena i dužinu polenove tube.
 • Fitohormone- Amino kiseline su prekursori i aktivatori fotohormona.

AMIKSOL SE KORISTI FOLIJARNO ILI PREKO SISTEMA KAP PO KAP:

 • 1.RATARSKE KULTURE: u količini 2-3 l/ha u fazi intenzivnog porasta 2 puta u toku vegetacije. Može se mešati sa pesticidima.
 • 2.POVRĆE I CVEĆE: u količini 1-2 l/ha na svakih 10–15 dana.
 • 3.VOĆARSTVO: u količini 2-3 l/ha u sledećem fenofazama:
  Posle cvetanja. Po formiranju plodova veličine oraha. U fazi promene boje plodova. SISTEM KAP PO KAP: 2-3 l/ha preko sistema kap po kap, 3 do 4 puta u toku vegetacije. U STRESNIM USLOVIMA: 3–4 l/ha
dne godine, na istom terenu, može se primeniti najviše jednom.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene preparata.

opširnije

 • Aktivna materija: dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica, ječam
 • Proizvođač: Agrimatco

TIV METIX 1/1 + GAT STAKE 1/1

TIV METIX 1/1 + GAT STAKE 1/1

TivMetix® OD je selektivni traslokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: tifensulfuron-metil 190 g/l + metsulfuron-metil 19 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica
 • Proizvođač: Gat microencapsulation austrija

BIATHLON 2X 0,5 KG +DASH 2X5L

BIATHLON 2X 0,5 KG +DASH 2X5L

Biathlon 4d je herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu. Za najbolju delotvornost preporučuje se da se preparat koristi zajedno sa okvašivačem Dash®.
Dash® je okvašivač koji u svom sastavu ima mešavinu metilestra masnih kiselina C-65 (metil mistirat, metil palmitat, metil stearat, metil oleat), fosfatni estar etoksiliranih masnih alkohola, oleinsku kiselinu i mešavinu alkilbenzena (C10 – C11). Formulisan je u obliku koncentrata za emulziju – EC. opširnije

 • Aktivna materija: 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Basf

PAKET PLUS (SEKATOR3X1 +FALCON 2X5 )

PAKET PLUS (SEKATOR3X1 +FALCON 2X5 )

PaketPlus - kompletna zaštita pšenice i ječma od najčešćih bolesti i korova. Paket sadrži 3 litre herbicida Sekator i 10 litara fungicida Falcon. Kupovinom paketa ostvaruje se popust od 7%. opširnije

 • Aktivna materija: jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Bayer

LANCELOT 0,5/1 (ZA 15HA)

LANCELOT 0,5/1 (ZA 15HA)

Lancelot® 450 WG je kombinovani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica (merkantilna i semenska), ječam (merkantilni)
 • Proizvođač: Agromarket

BIATHLON 100G (ZA 2 HA)

BIATHLON 100G (ZA 2 HA)

Biathlon 4d je herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu. Za najbolju delotvornost preporučuje se da se preparat koristi zajedno sa okvašivačem Dash®. opširnije

 • Aktivna materija: 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg florasulam
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Basf

BASAGRAN 1/1

BASAGRAN 1/1

Basagran® je selektivan, kontaktni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u većem broju različitih useva. opširnije

 • Aktivna materija: 480 g/l bentazon
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: soja, lucerka
 • Proizvođač: Basf

CAMBIO

CAMBIO

Cambio® je selektivni sistemični i kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Basf

CEREALIS 20 GR

CEREALIS 20 GR

Cerealis je herbicid koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova u usevu pšenice. opširnije

 • Aktivna materija: tribenuron-metil 750 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica
 • Proizvođač: Agromarket

METMARK 10 GR

METMARK 10 GR

Selektivni, folijarni herbicid, sa post-em primenom, namenjen suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korovskih vrsta u usevima strnih žita. opširnije

 • Aktivna materija: metsulfuron-metil 600 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Agromarket

TEZIS 0,01/1

TEZIS 0,01/1

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici i ječmu. opširnije

 • Aktivna materija: metsulfuron-metil (600 g/kg preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Galenika

MATON 1/1

MATON 1/1

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

ESTERON 1/1

ESTERON 1/1

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu opširnije

 • Aktivna materija: 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam, kukuruz
 • Proizvođač: Galenika

GRANSTAR EXTRA PX 0,05/1

GRANSTAR EXTRA PX 0,05/1

Granstar ® Extra PX je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu pšenice. opširnije

 • Aktivna materija: tifensulfuron-metil 500 g/kg, tribenuron-metil 250 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica
 • Proizvođač: Dupont

LAREN MAX 75GR (ZA 5 HA)

LAREN MAX 75GR (ZA 5 HA)

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici posle nicanja. opširnije

 • Aktivna materija: metsulfuron-metil 333 g/kg + tribenuron-metil 333 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica
 • Proizvođač: Dupont

ACCURATE 600 100GR (ZA 10 HA)

ACCURATE 600 100GR (ZA 10 HA)

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u pšenici, ječmu i drugim strnim žitima posle nicanja. opširnije

 • Aktivna materija: metsulfuron-metil 600 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica. ječam
 • Proizvođač: Agrimatco

MATON 10/1

MATON 10/1

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih korova. opširnije

 • Aktivna materija: 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, kukuruz
 • Proizvođač: Agrosava

ETALFIX PRO

ETALFIX PRO

Okvašivač koji smanjuje površinski napon vode i poboljšava kvašenje lisne površine korova pri primeni herbicida. opširnije

 • Aktivna materija: polietar polimetilsiloksan kopolimer
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica
 • Proizvođač: Syngenta

PALLAS 75 WG

PALLAS 75 WG

Pallas® 75 WG je novi post-em sistemični herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova. opširnije

 • Aktivna materija: piroksulam 75 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, raž i tritikale (ne u ječmu)
 • Proizvođač: Basf

BONACA 0,2

BONACA 0,2

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima,kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku. opširnije

 • Aktivna materija: fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila, sadržaj: 360 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: strna žita (jara i ozima), kukuruz, pašnjaci, voće, vinova loza, luk
 • Proizvođač: Galenika

STARANE 250

STARANE 250

Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze i na pašnjacima. opširnije

 • Aktivna materija: fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: strna žita, kukuruz, voće, vinova loza, luk, pašnjaci
 • Proizvođač: Agrimatco

DIKOPUR TOP 464 SL 1/1

DIKOPUR TOP 464 SL 1/1

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice, ječma i kukuruza. opširnije

 • Aktivna materija: dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz, pšenica, ječam
 • Proizvođač: Agrimatco

HUSSAR EVOLUTION

HUSSAR EVOLUTION

Hussar evolution je sistemični herbicid namenjen suzbijanju travnih i širokolisnih korova u usevu ozime pšenice. opširnije

 • Aktivna materija: fenoksaprop-p-etil 64 g/l jodosulfuron-metil-natrijum 8 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: ozima pšenica
 • Proizvođač: Bayer

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se