Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Pesticidi

Sto-Vet - Pesticidi proizvođača Bayer

63 proizvoda pronađeno

ADENGO 0,2/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  4194.00 din.
ADENGO 0,2/1

Adengo je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

 • Aktivna materija: izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

ADENGO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  11780.00 din.
ADENGO 1/1

Adengo je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

 • Aktivna materija: izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

ADENGO 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  11166.00 din.
ADENGO 5/1

Adengo je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

 • Aktivna materija: izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

ALIETTE FLASH 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
ALIETTE FLASH 1/1

Aliette Flash je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

 • Aktivna materija: fosetil-aluminijum 800 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: krastavac
 • Proizvođač: Bayer

ALIETTE FLASH 12KG/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
ALIETTE FLASH 12KG/1

Aliette Flash je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

 • Aktivna materija: fosetil-aluminijum 800 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: krastavac
 • Proizvođač: Bayer

ANTRACOL WG70 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
ANTRACOL WG70 5/1

Antracol WG-70 je kontaktni fungicid sa preventivnim delovanjem na prouzrokovače čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke, plamenjače vinove loze, krompira, luka i paradajza, kao i crne pegavosti krompira i paradajza.

 • Aktivna materija: propineb 700 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka,vinova loza, krompir, paradajz, luk
 • Proizvođač: Bayer

BETANAL MAXX PAKET

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
BETANAL MAXX PAKET

Betanal Maxx Paket - sigurnija, jednostavnija i isplativija zaštita šećerne repe od korova, po 5% nižoj ceni. Paket sadrži herbicide Betanal AM 11 NEW (5 litara) i Betanal maxxPro (15 litara).

 • Aktivna materija: desmedifam 160 g/l, fenmedifam 160 g/l, etofumesat 75g/l, lenacil 27g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: Šećerna repa
 • Proizvođač: Bayer

BISCAYA 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  7396.00 din.
BISCAYA 1/1

Biscaya je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen suzbijanju velikog broja štetnih insekata.

 • Aktivna materija: tiakloprid 240 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

CAPRENO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  20000.00 din.
CAPRENO 1/1

Capreno je folijarni herbicid za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korovau usevu kukuruza.

 • Aktivna materija: Tembotrion 345 g/l, Tienkarbazon – metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

CAPRENO 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
CAPRENO 5/1

Capreno je folijarni herbicid za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korovau usevu kukuruza.

 • Aktivna materija: Tembotrion 345 g/l, Tienkarbazon – metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kukuruz
 • Proizvođač: Bayer

CELLO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3980.00 din.
CELLO 1/1

Cello je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa, sive pegavosti lista i klasa, rđe i pepelnice u strnim žitima.

 • Aktivna materija: tebukonazol 100 g/l, protiokonazol 100 g/l, spiroksamin 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Bayer

CELLO 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3950.00 din.
CELLO 5/1

Cello je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa, sive pegavosti lista i klasa, rđe i pepelnice u strnim žitima.

 • Aktivna materija: tebukonazol 100 g/l, protiokonazol 100 g/l, spiroksamin 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Bayer

CERONE 1/1

VP cena:  2080.00 din.   MP cena:  2300.00 din.
CERONE 1/1

Cerone je regulator rasta, namenjen za stabilizaciju i ojačavanje stabljike ozimih i jarih strnina.

 • Aktivna materija: etefon 480 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

CLARINET 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
CLARINET 1/1

Clarinet je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača čađave krastavosti i pepelnice.

 • Aktivna materija: pirimetanil 150 g/l, flukvinkonazol 50 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka
 • Proizvođač: Bayer

CONSENTO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
CONSENTO 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

CONSENTO 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
CONSENTO 5/1

Consento je sistemični i lokal sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti krompira, paradajza i drugog povrća.

 • Aktivna materija: propamokarb-hidrohlorid 375 g/l, fenamidon 75 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir, paradajz
 • Proizvođač: Bayer

DECIS 2,5 EC 0.1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  440.00 din.
DECIS 2,5 EC 0.1

Decis 2,5 EC je insekticid sa brzim kontaktnim i digestivnim delovanjem širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.

 • Aktivna materija: deltametrin 25 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

DECIS 2,5 EC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  2979.00 din.
DECIS 2,5 EC 1/1

Decis 2,5 EC je insekticid sa brzim kontaktnim i digestivnim delovanjem širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.

 • Aktivna materija: deltametrin 25 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

DECIS EXPERT 0,5 L

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3900.00 din.
DECIS EXPERT 0,5 L

Decis Expert je nesistemični insekticid sa brzim kontaktnim i digestivnim delovanjem širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.

 • Aktivna materija: deltametrin 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

DECIS EXPERT 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  7668.00 din.
DECIS EXPERT 5/1

Decis Expert je nesistemični insekticid sa brzim kontaktnim i digestivnim delovanjem širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.

 • Aktivna materija: deltametrin 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

ENVIDOR 240 SC 500 ML

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
ENVIDOR 240 SC 500 ML

Envidor 240 SC je kontaktni akaricid i insekticid namenjen za suzbijanje štetnih grinja i kruškine buve.

 • Aktivna materija: spirodiklofen 240 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, kruška, malina, vinova loza
 • Proizvođač: Bayer

EQUIP 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1948.00 din.
EQUIP 1/1

Equip je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih jednogodišnjih korova u ranom stadijumu porasta.

 • Aktivna materija: foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

EQUIP 10/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1610.00 din.
EQUIP 10/1

Equip je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih jednogodišnjih korova u ranom stadijumu porasta.

 • Aktivna materija: foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

FALCON 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  4156.00 din.
FALCON 5/1

Falcon EC-460 je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i pegavosti.

 • Aktivna materija: tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, spiroksamin 250 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

FOLICUR 250-EW 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  2964.00 din.
FOLICUR 250-EW 5/1

Folicur 250-EW je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke trulezi plodova u zasadima višnje i šljive i prouzrokovača pepelnice na vinovoj lozi.

 • Aktivna materija: tebukonazol 250+-15g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

FURORE SUPER 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  1539.00 din.
FURORE SUPER 1/1

Furore Super je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova.

 • Aktivna materija: fenoksaprop-p-etil 75 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

FURORE SUPER 10/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
FURORE SUPER 10/1

Furore Super je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih korova.

 • Aktivna materija: fenoksaprop-p-etil 75 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: šećerna repa, soja, suncokret
 • Proizvođač: Bayer

HUSSAR EVOLUTION

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
HUSSAR EVOLUTION

Hussar evolution je sistemični herbicid namenjen suzbijanju travnih i širokolisnih korova u usevu ozime pšenice.

 • Aktivna materija: fenoksaprop-p-etil 64 g/l jodosulfuron-metil-natrijum 8 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: ozima pšenica
 • Proizvođač: Bayer

INFINITO 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
INFINITO 5/1

Infinito je sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira, paradajza i drugog povrća.

 • Aktivna materija: propamokarb-hidrohlorid 625 g/l, fluopikolid 62,5 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir
 • Proizvođač: Bayer

LAUDIS 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3044.00 din.
LAUDIS 1/1

Laudis je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza.

 • Aktivna materija: tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

LAUDIS 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  2712.00 din.
LAUDIS 5/1

Laudis je sistemični selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u usevu kukuruza.

 • Aktivna materija: tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

LAUDIS EQUIP KOMPLET

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  33522.00 din.
LAUDIS EQUIP KOMPLET

LAUDIS EQUIP KOMPLET sadrži 1x10 ltr herbicida Equip i (1x5 ltr + 2x1 ltr) herbicida Laudis.

 • Aktivna materija: tembotrion 44 g/l, foramsulfuron, izoksadifen-etil
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

LUNA EXPERIENCE 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
LUNA EXPERIENCE 1/1

Luna® Experience je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pepelnice jabuke, pepelnice vinove loze i sušenja cvetova i grančica u zasadima višnje.

 • Aktivna materija: fluopiram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: jabuka, vinova loza, višnja
 • Proizvođač: Bayer

MAISTER OD 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MAISTER OD 5/1

Maister OD je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: foramsulfuron 30 g/l, jodosulfuron-metil-natrijum 1 g/l, izoksadifen-etil 30 g/l (protektant)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

MERLIN FLEXX 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  8229.00 din.
MERLIN FLEXX 1/1

Merlin flexx je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.

 • Aktivna materija: izoksaflutol 240 g/l.
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

MERLIN FLEXX 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  8030.00 din.
MERLIN FLEXX 5/1

Merlin flexx je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.

 • Aktivna materija: izoksaflutol 240 g/l.
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

MERO 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MERO 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

MIKAL FLASH 0.2/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MIKAL FLASH 0.2/1

Mikal Flash je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

 • Aktivna materija: fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

MIKAL FLASH 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MIKAL FLASH 1/1

Mikal Flash je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

 • Aktivna materija: fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Bayer

MIKAL FLASH 12/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MIKAL FLASH 12/1

Mikal Flash je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

 • Aktivna materija: fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Bayer

MONSOON ACTIVE 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3300.00 din.
MONSOON ACTIVE 1/1

Monsoon active je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova

 • Aktivna materija: foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon-metil 10 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

MONSOON ACTIVE 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3200.00 din.
MONSOON ACTIVE 5/1

Monsoon active je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova

 • Aktivna materija: foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon-metil 10 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

MOVENTO 100 SC 0.05/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MOVENTO 100 SC 0.05/1

MOVENTO 100 SC je sistemični insekticid sa pretežno digestivnim delovanjem za suzbijanje insekata koji se hrane sisanjem biljnih sokova.

 • Aktivna materija: spirotetramat 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kruška, jabuka, breskva, paradajz
 • Proizvođač: Bayer

MOVENTO 100 SC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
MOVENTO 100 SC 1/1

MOVENTO 100 SC je sistemični insekticid sa pretežno digestivnim delovanjem za suzbijanje insekata koji se hrane sisanjem biljnih sokova.

 • Aktivna materija: spirotetramat 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: kruška, jabuka, breskva, paradajz
 • Proizvođač: Bayer

PAKET PLUS (SEKATOR3X1 +FALCON 2X5 )

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  69368.00 din.
PAKET PLUS (SEKATOR3X1 +FALCON 2X5 )

PaketPlus - kompletna zaštita pšenice i ječma od najčešćih bolesti i korova. Paket sadrži 3 litre herbicida Sekator i 10 litara fungicida Falcon. Kupovinom paketa ostvaruje se popust od 7%.

 • Aktivna materija: jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

PAKET PLUS M FALCON1L+SEKATOR 2X0,15L

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  7800.00 din.
PAKET PLUS M FALCON1L+SEKATOR 2X0,15L

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

PREVICUR ENERGY 0.1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PREVICUR ENERGY 0.1/1

Previcur Energy je sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada i plamenjače.

 • Aktivna materija: propamokarb-fosetilat 840 g/l, (propamokarb 530 g/l), (fosetil 310 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: paradajz, paprika, krastavac, lubenice
 • Proizvođač: Bayer

PREVICUR ENERGY 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PREVICUR ENERGY 1/1

Previcur Energy je sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada i plamenjače.

 • Aktivna materija: propamokarb-fosetilat 840 g/l, (propamokarb 530 g/l), (fosetil 310 g/l)
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: paradajz, paprika, krastavac, lubenice
 • Proizvođač: Bayer

PROFILER 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PROFILER 1/1

Profiler je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

 • Aktivna materija: fosetil-aluminijum 666.7 g/kg, fluopikolid 44.4 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Bayer

PROFILER 12/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PROFILER 12/1

Profiler je sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

 • Aktivna materija: fosetil-aluminijum 666.7 g/kg, fluopikolid 44.4 g/kg
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: vinova loza
 • Proizvođač: Bayer

PROPULSE 250 SE 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  4900.00 din.
PROPULSE 250 SE 1/1

Propulse 250 SE je sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti šećerne repe, uljane repice, soje i suncokreta.

 • Aktivna materija: fluopiram 125 g/l, protiokonazol 125 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

PROPULSE 5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  4500.00 din.
PROPULSE 5/1

Propulse 250 SE je sistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti šećerne repe, uljane repice, soje i suncokreta.

 • Aktivna materija: fluopiram 125 g/l, protiokonazol 125 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: uljana repica, suncokret, šećerna repa
 • Proizvođač: Bayer

PROSARO 250 EC 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  4950.00 din.
PROSARO 250 EC 1/1

Prosaro 250 EC je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe, pegavosti i paleži klasa u strnim žitima.

 • Aktivna materija: tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Bayer

PROSARO 250 EC 15/1

VP cena:  34.00 din.   MP cena:  4700.00 din.
PROSARO 250 EC 15/1

Prosaro 250 EC je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe, pegavosti i paleži klasa u strnim žitima.

 • Aktivna materija: tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: pšenica, ječam
 • Proizvođač: Bayer

PROTEUS 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PROTEUS 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

PROTEUS 110 OD 0.5/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
PROTEUS 110 OD 0.5/1

Proteus 110 OD je dvokomponentni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje krompirove zlatice i lisnih vaši.

 • Aktivna materija: tiakloprid 100 g/l, deltametrin 10 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje: krompir, paprika, kupus
 • Proizvođač: Bayer

RAFT 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
RAFT 1/1

Raft je selektivni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova.

 • Aktivna materija: oksadiargil 400 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

SEKATOR 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  10737.00 din.
SEKATOR 1/1

Sekator OD je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih širokolisnih korova.

 • Aktivna materija: jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

SENCOR PLUS 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3705.00 din.
SENCOR PLUS 1/1

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

SPHERE 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  9200.00 din.
SPHERE 1/1

Sphere je sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača cerkospore, pepelnice šećerne repe, pepelnice, lisne rđe, pegavosti lista pšenice i ječma.

 • Aktivna materija: trifloksistrobin 375 g/l, ciprokonazol 160 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

ZANTARA 1/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3760.00 din.
ZANTARA 1/1

Zantara je sistemični fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača bolesti lista i klasa pšenice i ječma.

 • Aktivna materija: biksafen 50 g/l tebukonazol 166 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

ZANTARA 15/1

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  3600.00 din.
ZANTARA 15/1

Zantara je sistemični fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača bolesti lista i klasa pšenice i ječma.

 • Aktivna materija: biksafen 50 g/l tebukonazol 166 g/l
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

ZATO 50-WG 50G

VP cena:  0.00 din.   MP cena:  0.00 din.
ZATO 50-WG 50G

 • Aktivna materija:
 • Usev/zasad u kome se primenjuje:
 • Proizvođač: Bayer

KURSNA LISTA

dekalb
aquamax
Bayer srbija
kws
syngenta
ns seme
lg
basf
chemical agrosava

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se