ZZ Sto-Vet Vam želi srećne Božićne i Novogodišnje praznike

Vi ste ovde:    Stovet > Folijarna Djubriva

Folijarna đubriva

51 proizvoda pronađeno

FOLIAREL BOR 10/1

FOLIAREL BOR 10/1

NOVALON 20:20:20 25/1

NOVALON 20:20:20 25/1
Novalon folijarna đubriva namenjena su prvenstveno za primenu kroz sisteme navodnjavanja kap po kap u povrću i ukrasnom bilju, ali se mogu koristiti i u voćarstvu.
Folijarno se mogu primeniti u svim kulturama, ali se najčešće primenjuju u žitaricama, kukuruzu i kupusnjačama.
U malim vrtovima i baštama često se primenjuju zalivanjem oko biljke.opširnije

YARA VITA UNIVERSAL BIO 5L

YARA VITA UNIVERSAL BIO 5L
YaraVita Universal Bio je savremeno NPK folijarno đubrivo sa mikroelementima. EC formulacija.
Sadrži ekstrakt algi koji sadrži prirodne aminokiseline (citokinin, giberilinin i auksin). Može se koristiti u svim ratarskim kulturama.
Primena: 3-5 litara po hektaru.
opširnije

CHOPIN EVOLUTION 10/1

CHOPIN EVOLUTION 10/1
Neorgansko tečno azotno đubrivo sa sekundarnim elementom sumporom i aminokiselinama.opširnije

TRAFOS K 20/1

TRAFOS K 20/1

SOLARIS 20:20:20+ME 25/1

SOLARIS 20:20:20+ME 25/1

SOLARIS® 20-20-20+TE je vodotopivo, kristalno NPK đubrivo sa mikroelementima. Mikroelementi su prisutni u helatnom obliku (EDTA). Koristi se za prihranu u ratarskim kulturama, voću, povrću, cveću i ukrasnom bilju (na otvorenom i u staklenicima/plastenicima), posebno na zemljištima sa manjim sadržajem kalijuma kao i kod biljnih vrsta koje zahtevaju veće količine kalijuma.

opširnije

YARA VITA BORTRAC 150 5/1

YARA VITA BORTRAC 150 5/1
Yara Vita Bortrac 150 sadrži 150 g/l Bor etanolamin-a.
Preporučena upotreba: U ratarstvu, u usevima suncokreta, šećerne repe i uljane repice, u voću, povrću, vinovoj lozi i drugim usevima osetljivim na manjak bora-B.
Doza: 1 l/ha u početku vegetacije do cvetanja, a u višegodišnjim zasadima i posle berbe.opširnije

YARA VITA BRASSITEL PRO 10/1

YARA VITA BRASSITEL PRO 10/1
Yara VITA TM Brassitrel, folijarno đubrivo. Veštačko đubrivo praškaste formulacije. Primenjuje se u uljanoj repici, suncokretu i drugim uljaricama. Doza primene je 3 kg/ha sa 200 litara vode. U jesenjoj primeni u uljanoj repici doprinosi boljoj kondiciji useva na niskim temperaturama i drugim nepovoljnim uslovima.
U prolećnoj primeni se može upotrebiti u više tretmana od faze 4-9 pravih listova do faze pre cvetanja (G.S. 3,1), odnosno dok su cvetovi još zatvoreni. U suncokretu se primenjuje od faze 4-5 pravih listova do pred cvetanje, zavisno od klirensa mašina za tretiranje useva. Razmak između dva tretmana je 10-14 dana.opširnije

YARA VITA ZINTRAC GR 5/1

YARA VITA ZINTRAC GR 5/1
Yara Vita Zintrac 700 sadrži 700 g/l Cinka.
Preporučena upotreba: U kulturama kukuruza, voću, vinovoj lozi, povrću i usevima osetljivim na manjak cinka-Zn.
Doza: 0,5-1 l/haopširnije

HAF VITA BORO 5/1

HAF VITA BORO 5/1

SUPREMO 29/10/10

SUPREMO 29/10/10
Primena SUPREMO W 29/10/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn preporučuje se od početka vegetativnog porasta do kraja cvetanja. • Za primenu preko sistema za navodnjavanje: 1 do 3 g/l vode za navodnjavanje • Za folijarnu primenu: 2-4 % rastvor, tj. 4-8 kg SUPREMO W 29/10/10 +B+Cu+Fe+Mn+Zn na 200 l vode po hektaru na otvorenom polju. Ponoviti tretman 2 do 3 puta ukoliko je potrebno. Ove preporuke treba prilagoditi kulturi, sorti, klimatskim uslovima, zemljištu, temperaturi i sistemu za navodnjavanje.opširnije

HAF GRAIN PLUS 1/1

HAF GRAIN PLUS 1/1

HAFSUPERBLOOM 1/1

HAFSUPERBLOOM 1/1

YARA VITA THIOTRAC 5L

YARA VITA THIOTRAC 5L
YaraVita™ đubriva posebno formulisana za folijarnu primenu, koja zadovoljavaju specifične potrebe pojedinih useva, a sadržavaju kombinaciju hranjivih elemenata.
Folijarni proizvod koji sadrži kiseonik i sumpor nužne za poboljšanje kvaliteta roda strnih žita, kukuruza i na usevima osetljivim na manjak sumpora-S.
Doza: 3-5 l/ha.opširnije

HAF VITA COMPLEX 1/1

HAF VITA COMPLEX 1/1

YARA VITA UNIVERSAL BIO 10/1

YARA VITA UNIVERSAL BIO 10/1
YaraVita Universal Bio je savremeno NPK folijarno đubrivo sa mikroelementima. EC formulacija.
Sadrži ekstrakt algi koji sadrži prirodne fitohormone (citokinin, giberilinin i auksin). Može se koristiti u svim ratarskim kulturama.
Primena: 3-5 litara po hektaru.
opširnije

FERTILEADER VITAL KOM 60/1

FERTILEADER VITAL KOM  60/1

FERTIACTYL STARTER KOM 20/1

FERTIACTYL STARTER KOM 20/1

FERTILEADER GOLD KOM 10/1

FERTILEADER GOLD  KOM 10/1

FERTILEADER VITAL KOM 10/1

FERTILEADER VITAL KOM 10/1

MULTIGRAM 10/1 TIMAC

MULTIGRAM 10/1 TIMAC

FERTILEADER GOLD KOM 5/1

FERTILEADER GOLD KOM 5/1

FERTILEADER VITAL KOMAD 5/1

FERTILEADER VITAL  KOMAD 5/1

N: 104 g/l; P205: 58 g/l; K2O: 46 g/l; Mn: 1 250 mg; B: 625 mg; Zn: 625 mg; Cu: 250 mg; Fe: 250 mg; Mo: 130 mg;

Sadržaj makro i mikroelemenata u Seactiv aminokiselinskom kompleksu omogućava brže usvajanje i olakšan transport hraniva u biljkama.

Fertileader Vital je tečno djubrivo koje se primenjuje u toku vegetacije za prihranu voća, vinograda, ratarskih i povrtarskih useva. Obezbedjuje kontinuirani porast plodova i razvoj biljaka. Pomaže biljkama da prevazidju stresove, koji se javljaju tokom vegetacije (visoke i niske temperature, nedostatak vlage, jaka temperaturna kolebanja, vremenske nepogode, očtećenja od insekata...}

Količina i vreme primene:

  • Žitarice: 3-4 l/ha, u fazi lista zastavičara.
  • Soja: 3-4 l/ha, od faze zatvaranja redova i formiranja mahuna.
  • Povrće: 3-5 l/ha po tretmanu, 2 do 3 puta u toku vegetacije.
  • Voćnjaci i vinogradi: 4-5 l/ha po tretmanu, 2 do 3 puta u toku vegetacije po potrebi.
  • Cveće: 4-5 l/ha po tretmanu, 3 do 4 puta u toku vegetacije po potrebi.
opširnije

YARA VITA ZINTRAC 700 1/1

YARA VITA ZINTRAC 700 1/1
Yara Vita Zintrac 700 sadrži 700 g/l Cinka.
Preporučena upotreba: U kulturama kukuruza, voću, vinovoj lozi, povrću i usevima osetljivim na manjak cinka-Zn.
Doza: 0,5-1 l/haopširnije

YARA VITA MANTRAC 500 1/1

YARA VITA MANTRAC 500 1/1
Yara Vita Mantrac 500 sadrži 500 g/l Mangana.
Preporučena upotreba: Za krompir, strna žita, voće i druge useve osetljive na nedostatak mangana-Mn.
Doza: 1 l/ha.opširnije

YARA VITA MANTRAC 5/1

YARA VITA MANTRAC 5/1
Yara Vita Mantrac 500 sadrži 500 g/l Mangana.
Preporučena upotreba: Za krompir, strna žita, voće i druge useve osetljive na nedostatak mangana-Mn.
Doza: 1 l/ha.opširnije

HAF VITA ZN MN 1/1

HAF VITA ZN MN 1/1
HAF VITA Zn Mn đubrivo je kompleks vitamina i slobodnih amino kiselina obogaćeno cinkom i manganom. Namenjeno je za korekciju nedostatka ovih elemenata u ranjivim usevima. Primenjuje se u kukuruzu i leguminozama u početnim razvojnim fazama dok se u voćnim vrstama dodaje u jesen, nakon berbe, radi skladištenja hraniva za početak sledeće godine.opširnije

WUKSAL ZN

WUKSAL ZN
Wuksal ZN je folijarno hranivo na bazi mikroelemenata za dopunsku ishranu biljaka na zemljištima sa deficitom u cinku.opširnije

WUKSAL BORON 1/1

WUKSAL BORON 1/1

Wuksal Boron je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora

opširnije

YARA VITA GRAMITREL 5/1

YARA VITA GRAMITREL  5/1
Yara VITA Gramitrel, folijarno đubrivo. Proizvod razvijen za postizanje vrhunskih rezultata u gajenju strnih žita i trava. Jesenji tretman služi za poboljšanje kondicije useva, a koristi se do 2 l/ha. Doza primene u proleće je 2-4 l/ha od faze bokorenja do trenutka kada je moguće odrediti drugo kolence, sledeći tretman je u fazi zastavičara, najkasnije do mlečnog zrenja u količini 1-2 l/ha i pomaže kvalitetu i boljoj oplodnji. Količina vode 200-400 l/ha. opširnije

YARA VITA BORTRAC 150 1/1

YARA VITA BORTRAC 150 1/1
Yara Vita Bortrac 150 sadrži 150 g/l Bor etanolamin-a.
Preporučena upotreba: U voću, povrću, vinovoj lozi i drugim usevima osetljivim na manjak bora-B.
Doza: 1 l/ha u početku vegetacije do cvetanja, a u višegodišnjim zasadima i posle berbe.opširnije

YARA VITA UNIVERSAL BIO 1000/1

YARA VITA UNIVERSAL BIO 1000/1

WUKSAL TOP P 1/1

WUKSAL TOP P 1/1

Wuksal Top P je folijarno hranivo za sve useve koji imaju visoku potrebu za fosforom.

opširnije

YARA VITA STOPIT 5/1

YARA VITA STOPIT 5/1
YaraVita™ Stopit sadrži 224 g/l Kalcijuma.
Preporučena upotreba: U voću i povrću za sprečavanje nedostatka kalcijuma-Ca.
Doza: 5 l/ha Vreme primene: Od početka vegetacije ili kraj cvetanja do početka intenzivnog rasta plodova.
Koristiti od 3 do 6 puta zavisno od stepena manjka kalcijuma.opširnije

AGROFOL 390 5/1

AGROFOL 390 5/1
Agrofol 390 se potrebljava u svim ratarskim kulturama u količini od 3-5 litara po hektaru.
Tečno đubrivo NPK 10:10:10 sa mikrolementima u helatnom obliku. Podstiče rast biljaka. Koristi se za folijarnu prihranu.opširnije

WUKSAL SUPER 1/1

WUKSAL SUPER 1/1

Wuxal Super je folijarno energetsko đubrivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikroelemenata. Svi metalni mikroelementi su helatinizirani sa EDTA tako da biljke lako usvajaju Wuxal Super preko lista i drugih zelenih delova.

opširnije

WUKSAL SUPER 10/1

WUKSAL SUPER 10/1

AGROFOL 1000 L

AGROFOL 1000 L

WUKSAL SUPER 200/1

WUKSAL SUPER 200/1

NOVALON 20:20:20 10/1

NOVALON 20:20:20 10/1

SUPREMO 202020+TE BAG/25KG ROSIER BE

SUPREMO 202020+TE BAG/25KG ROSIER BE

NOVALON 0:5:35 25/1 +0,5 B + ME

NOVALON 0:5:35 25/1 +0,5 B + ME

YARA VITA GRAMITREL 10/1

YARA VITA GRAMITREL 10/1
Yara VITATM Gramitrel, folijarno đubrivo. Proizvod razvijen za postizanje vrhunskih rezultata u gajenju strnih žita i trava. Jesenji tretman služi za poboljšanje kondicije useva, a koristi se do 2 l/ha. Doza primene u proleće je 2-4 l/ha od faze bokorenja do trenutka kada je moguće odrediti drugo kolence, sledeći tretman je u fazi zastavičara, najkasnije do mlečnog zrenja u količini 1-2 l/ha i pomaže kvalitetu i boljoj oplodnji. Količina vode 200-400 l/ha. opširnije

FERTILEADER AXIS 10/1

FERTILEADER AXIS 10/1

FERTIACTYL STARTER 10/1

FERTIACTYL STARTER 10/1

BIOFERT GREEN 4:3:3 PILECI STAJNJAK 25/1

BIOFERT GREEN 4:3:3 PILECI STAJNJAK 25/1

FERTIACTYL STARTER 5/1

FERTIACTYL STARTER 5/1

KSC PHYTACTYL XX 25/1

KSC PHYTACTYL XX 25/1

NOVALON 10-10-40+ME 1KGP

NOVALON 10-10-40+ME 1KGP

NOVALON 12-48-06+ME 1KGP

NOVALON 12-48-06+ME 1KGP

TALOCUPER 1/1

TALOCUPER 1/1
Sto-Vet Vremenska Prognoza

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se