Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Folijarna Djubriva

Folijarna đubriva

43 proizvoda pronađeno

CHOPIN EVOLUTION 10/1

CHOPIN EVOLUTION 10/1
Neorgansko tečno azotno đubrivo sa sekundarnim elementom sumporom i aminokiselinama.opširnije

YARA VITA BORTRAC 150 5/1

YARA VITA BORTRAC 150 5/1
Yara Vita Bortrac 150 sadrži 150 g/l Bor etanolamin-a.
Preporučena upotreba: U ratarstvu, u usevima suncokreta, šećerne repe i uljane repice, u voću, povrću, vinovoj lozi i drugim usevima osetljivim na manjak bora-B.
Doza: 1 l/ha u početku vegetacije do cvetanja, a u višegodišnjim zasadima i posle berbe.opširnije

YARA VITA BRASSITEL PRO 10/1

YARA VITA BRASSITEL PRO 10/1

AGROFOL 390 5/1

AGROFOL 390 5/1
Agrofol 390 se potrebljava u svim ratarskim kulturama u količini od 3-5 litara po hektaru.
Tečno đubrivo NPK 10:10:10 sa mikrolementima u helatnom obliku. Podstiče rast biljaka. Koristi se za folijarnu prihranu.opširnije

SOLARIS 20:20:20+ME 25/1

SOLARIS 20:20:20+ME 25/1

SOLARIS® 20-20-20+TE je vodotopivo, kristalno NPK đubrivo sa mikroelementima. Mikroelementi su prisutni u helatnom obliku (EDTA). Koristi se za prihranu u ratarskim kulturama, voću, povrću, cveću i ukrasnom bilju (na otvorenom i u staklenicima/plastenicima), posebno na zemljištima sa manjim sadržajem kalijuma kao i kod biljnih vrsta koje zahtevaju veće količine kalijuma.

opširnije

YARA VITA THIOTRAC 5L

YARA VITA THIOTRAC 5L

YARA VITA GRAMITREL 5/1

YARA VITA GRAMITREL 5/1

SUPREMO 29/10/10

SUPREMO 29/10/10

WUKSAL TOP P 1/1

WUKSAL TOP P 1/1

Wuksal Top P je folijarno hranivo za sve useve koji imaju visoku potrebu za fosforom.

opširnije

YARA VITA UNIVERSAL BIO 10/1

YARA VITA UNIVERSAL BIO 10/1
YaraVita Universal Bio je savremeno NPK folijarno đubrivo sa mikroelementima. EC formulacija.
Sadrži ekstrakt algi koji sadrži prirodne aminokiseline (citokinin, giberilinin i auksin). Može se koristiti u svim ratarskim kulturama.
Primena: 3-5 litara po hektaru.
YaraVita Universal Bio sadrži:
 • 100 g/l azota
 • 40 g/l fosfor pentoksida
 • 70 g/l kalijum oksida
 • 1,3 g/l mangana
 • 1 g/l bakra
 • 0,7 g/l cinka
 • 0,2 g/l bora
 • 0,03 g/l molibdena
opširnije

YARA VITA ZINTRAC GR 5/1

YARA VITA ZINTRAC GR 5/1

FERTILEADER VITAL KOM 60/1

FERTILEADER VITAL KOM 60/1

FERTIACTYL STARTER KOM 20/1

FERTIACTYL STARTER KOM 20/1

FERTILEADER GOLD KOM 10/1

FERTILEADER GOLD KOM 10/1

FERTILEADER VITAL KOM 10/1

FERTILEADER VITAL KOM 10/1

FERTILEADER VITAL KOMAD 5/1

FERTILEADER VITAL KOMAD 5/1

N: 104 g/l; P205: 58 g/l; K2O: 46 g/l; Mn: 1 250 mg; B: 625 mg; Zn: 625 mg; Cu: 250 mg; Fe: 250 mg; Mo: 130 mg;

Sadržaj makro i mikroelemenata u Seactiv aminokiselinskom kompleksu omogućava brže usvajanje i olakšan transport hraniva u biljkama.

Fertileader Vital je tečno djubrivo koje se primenjuje u toku vegetacije za prihranu voća, vinograda, ratarskih i povrtarskih useva. Obezbedjuje kontinuirani porast plodova i razvoj biljaka. Pomaže biljkama da prevazidju stresove, koji se javljaju tokom vegetacije (visoke i niske temperature, nedostatak vlage, jaka temperaturna kolebanja, vremenske nepogode, očtećenja od insekata...}

Količina i vreme primene:

 • Žitarice: 3-4 l/ha, u fazi lista zastavičara.
 • Soja: 3-4 l/ha, od faze zatvaranja redova i formiranja mahuna.
 • Povrće: 3-5 l/ha po tretmanu, 2 do 3 puta u toku vegetacije.
 • Voćnjaci i vinogradi: 4-5 l/ha po tretmanu, 2 do 3 puta u toku vegetacije po potrebi.
 • Cveće: 4-5 l/ha po tretmanu, 3 do 4 puta u toku vegetacije po potrebi.
opširnije

YARA VITA ZINTRAC 700 1/1

YARA VITA ZINTRAC 700 1/1
Yara Vita Zintrac 700 sadrži 700 g/l Cinka.
Preporučena upotreba: U kulturama kukuruza, voću, vinovoj lozi, povrću i usevima osetljivim na manjak cinka-Zn.
Doza: 0,5-1 l/haopširnije

YARA VITA MANTRAC 500 1/1

YARA VITA MANTRAC 500 1/1
Yara Vita Mantrac 500 sadrži 500 g/l Mangana.
Preporučena upotreba: Za krompir, strna žita, voće i druge useve osetljive na nedostatak mangana-Mn.
Doza: 1 l/ha.opširnije

YARA VITA MANTRAC 5/1

YARA VITA MANTRAC 5/1

PROTIFERT 5/1

PROTIFERT 5/1

WUKSAL ZN

WUKSAL ZN
Wuksal ZN je folijarno hranivo na bazi mikroelemenata za dopunsku ishranu biljaka na zemljištima sa deficitom u cinku.opširnije

PROTIFERT 1000/1

PROTIFERT 1000/1

WUKSAL BORON 1/1

WUKSAL BORON 1/1

Wuksal Boron je folijarno hranivo sa povećanim sadržajem bora

opširnije

YARA VITA BORTRAC 150 1/1

YARA VITA BORTRAC 150 1/1
Yara Vita Bortrac 150 sadrži 150 g/l Bor etanolamin-a.
Preporučena upotreba: U voću, povrću, vinovoj lozi i drugim usevima osetljivim na manjak bora-B.
Doza: 1 l/ha u početku vegetacije do cvetanja, a u višegodišnjim zasadima i posle berbe.opširnije

YARA VITA UNIVERSAL BIO 5L

YARA VITA UNIVERSAL BIO 5L

YARA VITA BORTRAC 150 GR/LIT 10/1

YARA VITA BORTRAC 150 GR/LIT 10/1

YARA VITA STOPIT 5/1

YARA VITA STOPIT 5/1
YaraVita™ Stopit sadrži 224 g/l Kalcijuma.
Preporučena upotreba: U voću i povrću za sprečavanje nedostatka kalcijuma-Ca.
Doza: 5 l/ha Vreme primene: Od početka vegetacije ili kraj cvetanja do početka intenzivnog rasta plodova.
Koristiti od 3 do 6 puta zavisno od stepena manjka kalcijuma.opširnije

WUKSAL SUPER 1/1

WUKSAL SUPER 1/1

Wuxal Super je folijarno energetsko đubrivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikroelemenata. Svi metalni mikroelementi su helatinizirani sa EDTA tako da biljke lako usvajaju Wuxal Super preko lista i drugih zelenih delova.

opširnije

WUKSAL SUPER 10/1

WUKSAL SUPER 10/1

WUKSAL SUPER 200/1

WUKSAL SUPER 200/1

NOVALON 20:20:20 25/1

NOVALON 20:20:20 25/1
Novalon folijarna đubriva namenjena su prvenstveno za primenu kroz sisteme navodnjavanja kap po kap u povrću i ukrasnom bilju, ali se mogu koristiti i u voćarstvu.
Folijarno se mogu primeniti u svim kulturama, ali se najčešće primenjuju u žitaricama, kukuruzu i kupusnjačama.
U malim vrtovima i baštama često se primenjuju zalivanjem oko biljke.opširnije

NOVALON 20:20:20 10/1

NOVALON 20:20:20 10/1

SUPREMO 202020+TE BAG/25KG ROSIER BE

SUPREMO 202020+TE BAG/25KG ROSIER BE

NOVALON 0:5:35 25/1 +0,5 B + ME

NOVALON 0:5:35 25/1 +0,5 B + ME

AGROFOL 1000 L

AGROFOL 1000 L

FERTILEADER AXIS 10/1

FERTILEADER AXIS 10/1

FERTIACTYL STARTER 10/1

FERTIACTYL STARTER 10/1

BIOFERT GREEN 4:3:3 PILECI STAJNJAK 25/1

BIOFERT GREEN 4:3:3 PILECI STAJNJAK 25/1

YARA VITA GRAMITREL 10/1

YARA VITA GRAMITREL 10/1

FERTIACTYL STARTER 5/1

FERTIACTYL STARTER 5/1

NOVALON 10-10-40+ME 1KGP

NOVALON 10-10-40+ME 1KGP

NOVALON 12-48-06+ME 1KGP

NOVALON 12-48-06+ME 1KGP

TALOCUPER 1/1

TALOCUPER 1/1
Sto-Vet Vremenska Prognoza

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se