Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Suncokreta

Sto-Vet - Cenovnik hibrida suncokreta

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

69 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalno razvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za površinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena Stanje
NK SUMIKO 150000 Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.778,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
PIONEER P63LL06(75) Pioneer 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 11.400,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
CAUSSADE IMERIA CS 150.000 CL Caussade 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK KONDI Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 56.65M 75.000 ZRNA Lg 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 56.35. 100000 ZRNA Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 14.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK ADAGIO Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK NEOMA Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAIFFEISEN SY CARUSO Raiffeisen 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS FANTAZIJA Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.425,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR64F50 (75) Pioneer 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT EKLLOR Ragt 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR64LE25(75) Pioneer 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 12.400,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT SIKLLOS CL Ragt 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE MARBELIA CL 75.000 Caussade 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NEOSTAR CLP+4L LISTEGO PLUS Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 37.902,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NEOMA CL+2L LISTEGO 1/1 Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 34.495,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ACADEMY CLP+4L LISTEGO PLUS 1/1 Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 38.465,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BACARDI CLP+4L LISTEGO PLUS Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 37.902,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KONDI ST+10L GARDOPRIM PLUS 5/1 Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 35.635,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SUMIKO EXP (2S.J.)+5L DUAL GOLD 1/1 Syngenta 300.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 55.369,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EDENIS ST+10L GARDOPRIM PLUS 1/1 Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 34.030,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY KUPAVA Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS OSKAR (70.000) Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.425,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS NOVAK Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.425,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 55.42 CL Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 56.33 CL Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 22.500,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
PIONEER P64LE99 (75) Pioneer 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY NEOSTAR CLP Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SUBARO Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 50.585 (150.000 ZRNA) Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.055,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 54.63 CL 150000 ZRNA Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 22.500,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS KONSTANTIN (70.000 ZRNA) Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.425,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS SUMO 2 OR Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 10.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY ARISONA Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY ACADEMI CLP Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 50.635 150.000 SEME SUNCOKRETA Lg 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.500,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY EDISON Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 26.778,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY DIAMANTIS Syngenta 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 27.693,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT CLLAYTON CL Ragt 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 18.800,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 56.65 M 150000 ZRNA Lg 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 21.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 54.78 Lg 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 21.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE IMERIA Caussade 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY ESTIVA Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS SUMO 1 PR Ns seme 70.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS ORFEJ Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 7.425,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P64LL125 Pioneer 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 12.500,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR64LC09 Pioneer 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 12.500,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P64LC108(75) Pioneer 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 12.500,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P63LE113 Pioneer 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 13.650,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P64HE118 Pioneer 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 14.400,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KONDI ST+10L GARDOPRIM PLUS 1/1 Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 37.098,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE DURBAN Caussade 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT MOOGLI CL Ragt 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 54.85 Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 55.25 Lg 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 56.62 Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 54.52 HO CL Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 54.92 HO CL Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS LEILA Euralis 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS ES BELLA Euralis 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
EURALIS ES BAYANO Euralis 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS BAROLO RO CRUISER Kws 75.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK FERTI Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK FORTIMI Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY EDENIS Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY BACARDI CLP Syngenta 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT JILL Ragt 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 17.000,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 56.71 CLP Lg 150.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 23.500,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju

Pomoć pri setvi

Unesite površinu njive, gustinu sadnje i izračunajte potrebnu količinu semena. Procitajte neke korisne i zanimljive informacije.
Unesite vrednosti

adengo
ns seme
dekalb
lg
basf
syngenta
aquamax
chemical agrosava

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

KURSNA LISTA