Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Pesticida

Sto-Vet - Cenovnik pesticida

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene pesticida su aktuelne (ovogodišnje). Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine.

453 proizvoda pronađeno
Naziv Aktivna materija Proizvođač JM VP cena MP cena Stanje
H BINGO 480SL 10/1 480 g/L glifosat, Grupa: fosfonska kiselina Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H ZEAZIN 1/1 terbutilazin 500 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid 1 ocena na stanju
I LAIDIR 10 CS 0,1 lambda cihalotrin 100 g/l Gat microencapsulation austrija kom Prijavite se da bi videli VP cenu 680,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SULTAN 1/1 metazahlor 500 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.850,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H BASAR 1/1 S-metolahlor (960 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GLIFOL 1/1 Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 410,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H REZON 1/1 terbutilazin (500 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 670,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TERBIS 5/1 Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 690,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I KONZUL 1/1 Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.380,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TENDER (S METALOHLOR) 1/1 S-metolahlor (960 g/l preparata) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.390,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TERBIS 1/1 terbutilazin 500 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F FALCON 5/1 tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, spiroksamin 250 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.156,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TVISTER 1/1 terbutilazin 125 g/l, mezotrion 50 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F BUZZ ULTRA DF (300 GRAMA) tebukonazol 750 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PROMAN 5/1 Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PEAK 75WG 20 GR Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MONT 1/1 s-metolahlor 960 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.550,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I PINTO 1/1 bifentrin 100 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.060,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F CELLO 1/1 Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.100,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H BONACA EC 1/1 Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.650,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F OPUS TEAM 1/1 84 g/l epoksikonazol i 250 g/l fenpropimorf Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.420,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I SUMI ALPHA 5FL 0,2 L Belchim kom Prijavite se da bi videli VP cenu 520,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GALERA SUPER 1/1 klopiralid 240 g/l, pikloram 80 g/l, aminopiralid 40 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 17.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F CELLO 5/1 tebukonazol 100 g/l, protiokonazol 100 g/l, spiroksamin 250 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.015,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SEKATOR 1/1 jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 10.737,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PEAK 75 WG 10 GR. prosulfuron (750 g/l) Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H STOCKSTAR 0,02 tribenuron-metil 750 g/kg + inertna materija do 1000g Stockton kom Prijavite se da bi videli VP cenu 450,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
O MAGIS 1/1 izodecil-alkohol-etoksilat 900 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 880,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PALACID 480 5/1 dikamba (480 g/l) Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H BUTOXONE-DB 1/1 2,4-DB – natrijumova so Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H IKARUS 1/1 imazamoks 40 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
RR CYCOCEL 10/1 750 g/l hlormekvat-hlorid Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 560,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GLIFOMARK 5/1 480g/l glifosata u obliku glifosat-IPA soli Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F DUETT ULTRA 10/1 187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.990,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H BELVEDERE FORTE 5/1 fenmedifam 100 g/l + desmedifam 100 g/l +200 g/l ethomfumesat Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.250,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GARDOPRIM PLUS GOLD 500 1/1 s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H BIATHLON 100G (ZA 2 HA) Basf pak Prijavite se da bi videli VP cenu 2.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F AKORD 1/1 tebukonazol (250 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H DISK 1/1 flurohloridon (250 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.650,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MONSOON ACTIVE 5/1 foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon-metil 10 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.293,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F ZAMIR 400 EW 5/1 prohloraz 267 g/l + tebukonazol 133 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F BUMPER P 490 EC 5/1 prohloraz 400 g/l + propikonazol 90 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.990,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F CUSTODIA SC 1/1 Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PIANO 0,008/1 Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H CHIEF 5/1 Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I ACTELLIC 50 EC 1/1 pirimifos-metil (500 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SENCOR PLUS 1/1 Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.705,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
O MERO 1/1 Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SULCOGAN 1/1 sulkotrion 300 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H RIMEX 30G Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 580,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PROMONI 75 WG tifensulfuron - metil 750 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TEZIS 0,1/1 10 HA Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LAREN 60 PX 10 GR. metsulfuron-metil 600 g/kg Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MUSTANG 1/1 Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F TEATAR PLUS 1/1 azoksistrobin 200 g/l + difenokonazol 125 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.410,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H EQUIP 10/1 foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant) Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.728,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
ČS RADAR VERSUS 20/1 hlorpirifos (75 g/kg preparata)... Galenika kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F FOLICUR 250-EW 5/1 tebukonazol 250+-15g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.964,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F SCORE TOPREX 250 g/l Difenokonazol,125 g/l Paklobutrazol Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PALACID 480 1/1 dikamba (480 g/l) Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.750,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H STOMP AQUA 1/1 330 gr/l pendimetalin, grupa: dinitroanilini Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 2.040,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PROSARO 250 EC 15/1 tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H BENTAMARK 1/1 Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F EXCORTA PLUS 1/1 Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.950,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F MERPAN 80WDG 1/1 kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H KLETOX 1/1 kletodim 120 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.350,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I SCUD 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SALTUS 1/1 imazamoks 80 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 7.380,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I IMIDAN WP-50 0,5 KG fosmet 50%, grupa: organofosfata Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
O INEX 1/1 etoksilat masnih alkohola 20,3%, polidemetilsiloksan 1,0% Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 980,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H VITORIOMOX 1/1 Imazamox 40 g/l Rwa lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.620,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H SAVAZON 480 1/1 bentazon 480g/L, grupa benzotiadiazinoni Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LONTREL 300 1/1 Klopiralid 300 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PROMAN 1/1 metobromuron 500 g/l Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.840,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LAUDIS 5/1 tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant) Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.776,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I ARMADA 50ML abamektin 18 g/l Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F DUOFEN 1/1 tiofanat metil 500 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H CORDUS 75 WG 0.4/1 nikosulfuron 500 g/kg + rimsulfuron 250 g/kg Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LANCELOT 0,5/1 (ZA 15HA) 300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 19.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MEZATRON 1/1 Mezotrion 480 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I BIFENIKUS 1/1 Bifentrin 100 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PROPULSE 250 SE 1/1 fluopiram 125 g/l, protiokonazol 125 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.900,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F DIFEND 0,2 L Ostali kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LORD 1/1 Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 3.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PICTOR 1/1 200 g/l dimoxystrobin, 200 g/l boskalid Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 9.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H RIMEX 100G Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.750,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F CARAMBA 1/1 60 g/l metkonazol Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.430,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I DECIS EXPERT 0,5 L deltametrin 100 g/l Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 3.900,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PEAK 75 WG 0,02/1 prosulfuron (750 g/l) Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PAKET PLUS (SEKATOR3X1 +FALCON 2X5 ) jodosulfuron-metil-natrijum, amidosulfuron, mefenpir-dietil, tebukonazol, triadimenol, spiroksamin Bayer pak Prijavite se da bi videli VP cenu 69.368,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
I AMPLIGO 1/1 lamda-cihalothrin (50 g/l) + hlorantraniliprol (100 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F ZAMIR 400 EW 1/1 prohloraz 267 g/l + tebukonazol 133 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TOMIGAN 250 EC 1/1 fluroksipir-meptil-heptil 359 g/l (fluroksipir 250 g/l) Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.990,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H LANCELOT 0,033/1 300 g/kg aminopiralid i 150 g/kg florasulam Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.430,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H DICOPUR TOP 464 SL1/1 dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H INTERMEZZO 1/1 mezotrion 480 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F DUOFEN PLUS 1/1 tiofanat-metil 175 g/lit+difenokazol 125 g/lit Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
O ALTEOX WET 1/1 Mineralno ulje i polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H AGIL 100 EC 1/1 propakvizafop 100 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.300,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H RIMEX 50 GR. Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H MERLIN FLEXX 1/1 izoksaflutol 240 g/l. Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 8.503,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H GIRASOLIN 1/1 flurohloridon 250 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PROSARO 250 EC 1/1 tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.850,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H ZOOMER 1/1 Glifosat izopropil-amino so 480 g/l (glifosat 360 g/l) + oksifluorfen 30 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H TIV METIX 1/1 + GAT STAKE 1/1 tifensulfuron-metil 190 g/l + metsulfuron –metil 19 g/l Gat microencapsulation austrija kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H CALLISTO 1/1 mezotrion (480 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PHANTOM 1/1 Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PRIAXOR Piraklostrobin 150 g/L + Fluksapiroksad 75 g/L Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.600,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PASSAT 1/1 imazamoks 40 g/l Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.380,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H ARIGO 330 GR nikosulfuron 120 g/kg + rimsulfuron 30 g/kg + mezotrion 360 g/kg Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H HELION 1/1 flurohloridon 250 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid 1 ocena na stanju
O DASH 1/1 Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 420,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H RAFAL 1/1 Galenika kg Prijavite se da bi videli VP cenu 1.400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H PATRIOT 4% SL 1/1 imazamoks 4% Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
F PROSEED 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.147,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid na stanju
H FUSILADE FORTE fluazifop-p-butil (150 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MATON 1/1 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS 2,5 EC 0.1 deltametrin 25 g/l Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 440,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ALIETTE FLASH 12KG/1 fosetil-aluminijum 800 g/kg Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS PRESTIGE 290-FS 1/1 40 g imidakloprida + 150 g pensikurona, grupe: imidaklorid (neonikotinoid) i pensikuron (f... Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H EQUIP 1/1 foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l (protektant) Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.948,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PANTERA 1/1 quizalofop-p-tefuril, 40 g/l, grupa: ariloksifenoksi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BANVEL 480 S 1/1 dikamba (480 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.050,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MERPAN 50 WP 1/1 kaptan 500 g/kg Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ANTRACOL WP-70 0.02/1 propineb 700 g/kg Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CONFIDOR 70-WG 1.25/1 700 g/L imidakloprid, grupa: neonikotinoidi Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GLIFOSAV 480 SL 1/1 480 g/L glifosat, Grupa: fosfonska kiselina Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CONFIDOR 200-SL 0.005/1 imidakloprid 200 g/l Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H JOKER 70 SG 0,4/1 dikamba 700 g/kg (min. tehničke čistoće 98%) Ostali kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GOAL 1/1 oksifluorfen, 23,6% Grupa: Difeniletri Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DUAL GOLD 960 EC 1/1 s-metolahlor (960 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I NURELLE D 1/1 hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.480,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H METEOR 0.01 Ostali kom Prijavite se da bi videli VP cenu 200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ESTERON 1/1 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H RAFT 1/1 oksadiargil 400 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H RACER 25 EC 1/1 flurohloridon 250 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.070,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
SEMAFOR 20ST 1/1 Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PLAMEN 1/1 dikamba 577,9 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.750,00 din. Trebujte pesticid 1 ocena trenutno nema na stanju
H TALISMAN 1/1 nikosulfuron (40 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 920,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H AVALON 1/1 bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.170,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H LAUDIS 1/1 tembotrion 44 g/l, izoksadifen-etil 22 g/l (protektant) Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.044,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I LEBAYCID EC-50 1/1 fention 500 g/L, grupa: organofosfata Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MAISTER OD 5/1 foramsulfuron 30 g/l, jodosulfuron-metil-natrijum 1 g/l, izoksadifen-etil 30 g/l (protektant) Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I VOLLEY 20 SP 250GR acetamiprid 200 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC 5/1 s-metolahlor (312,5 g/l) + terbutilazin (187,5 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SIRAN 40 SC 1/1 nikosulfuron 40 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 860,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H VELOX 1/1 2,4 - D etilheksilestar 850 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I FOBOS 1/1 Bifentrin 100 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H FARGO 1/1 kletodim 120 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.350,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GLYPHOGAN 480 SL 20/1 glifosat-izopropilamonijum so 480 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GLIFOMARK 20/1 480g/l glifosata u obliku glifosat-IPA soli Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS FORCE 1,5 G 20/1 teflutrin (15 g/kg)... Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TEZIS 0,01/1 metsulfuron-metil (600 g/kg preparata) Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 187,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PULSAR 40 1/1 40 g/l imazamoks Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ORIUS 25 EW tebukonazol 250 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PELICAN 1/1 diflufenikan 500 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GALIGAN 240 EC 1/1 oksifluorfen 240 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PELICAN 0,25/1 diflufenikan 500 g/l Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NIKOSAV 1/1 40 g/l nikosulfuron Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F AMISTAR EXTRA 1/1 azoksistrobin (200 g/l) + ciprokonazol (80 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H OXON 75 WG 5*160GR (ZA 10 HA) oksasulfuron 750 g/kg D.a. pak Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CELEBRITY PLUS 0.4/1 425 g/kg dikamba + 169 g/kg diflufenzopir + 107 g/kg + 107 g/kg nikosulfuron Basf kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
O HASTEN 1/1 etil i metil estri biljnih ulja (oleati) Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NICOGAN 40 SC 1/1 nikosulfuron 40 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.180,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I FASTAC 10-EC 1/1 100 g/L alfaciperrnetrin, grupa: piretroidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS 2,5 EC 1/1 deltametrin 25 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.979,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GLIFOSAV 480 SL 10/1 480 g/L glifosat, Grupa: fosfonska kiselina Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H FURORE SUPER 1/1 fenoksaprop-p-etil 75 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.539,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS PRIMIDEX FORTE 6,5 G 20/1 hlorpirifos 50 g/kg + imidakloprid 15 g/kg... Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MONSOON ACTIVE 1/1 foramsulfuron l 31,5 g/l, tienkarbazon-metil 10 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.352,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H METMARK 10 GR metsulfuron-metil 600 g/kg Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 190,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CASPER 55 WG 0.3/1 dikamba (500 g/l) + prosulfuron (50 g/l) Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GRANSTAR EXTRA PX 0,05/1 tifensulfuron-metil 500 g/kg, tribenuron-metil 250 g/kg Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I TORS 1/1 bifentrin 100 g/l D.a. lit Prijavite se da bi videli VP cenu 400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F RIDOMIL GOLD MZ Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F RIDOMIL Z-GOLD 1/1 Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I MOSPILAN 2,5 G kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F SIGNUM 8G kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
O TREND 1/1 izodecil-alkohol-etoksilat 900 g/l Dupont lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DIKASAV 480 SL 1/1 dikamba 578 g/l DMA (480 gl čiste kiseline), grupa: benzoeve kiseline Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TAROT PLUS 0,370/2 TRENDA/ rimsulfuron 32,6 g/kg + dikamba Na-so 608 g/kg; Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CALLISTO 0.25/1 mezotrion (480 g/l) Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ALERT S 0,5/1 karbendazim 250 g/l + flusilazol 125 g/l Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SELEKT SUPER 1/1 kletodim 120 g/l D.a. lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.550,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BUTISAN 400 SC 1/1 400 g/l Metazahlor Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.850,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I KONZUL 0.1/1 Hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TAROT 25WG 0,1 /4 TRENDA/ rimsulfuron 250 g/kg +/- 15 g/kg; Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I PUŽOMOR 0.1 4% metiokarba, grupa: karbamati Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
O EXTRAVON 1/1 etoksi oktilfenol (1000 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MATON 10/1 600 g/L 2,4-D (905 g/L izoktilestra-2,4-D), Grupa: hormonski herbicidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MOTO EKSTRA 850 1/1 2,4-D u obliku 2,4-D-2 etilheksilestra Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 730,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I KARATE ZEON 0.05/1 lambda-cihalotrin (50 g/l) Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TILT 250 EC 1/1 propikonazol (250 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CAMBIO bentazon 320 g/l i dikamba 90 g/l Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H FRONTIER SUPER 1/1 720 g/l dimetenamid-p Basf kom Prijavite se da bi videli VP cenu 2.400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H FOCUS ULTRA 1/1 100 g/l cikloksidim Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BASAGRAN 1/1 480 g/l bentazon Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CALYPSO 480 SC 0.005/1 480 g/L tiakloprid, grupa: neonikotinoidi Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I REGENT 800-WG fibronil 800 g/kg, grupa: Antagonisti povezivanja hlornog kanala na centralnom nervnom sistemu Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PREVICUR ENERGY 0.1/1 propamokarb-fosetilat 840 g/l, (propamokarb 530 g/l), (fosetil 310 g/l) Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DANCOR 500 GR metribuzin 700 g/kg Ostali kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS RADAR VERSUS 1/1 hlorpirifos (75 g/kg preparata)... Galenika kg Prijavite se da bi videli VP cenu 222,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I LETOL ULJE 1/1 790 g/lit parafinsko ulje 100% čistoće Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I OMITE EW-570 1/1 570 g/L propargit, grupa: sulfidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CABRIO TOP 25G piraklostrobin 50 g + metiram 550 g Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I TALSTAR 1/1 Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.260,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H FARGO 200 ml Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 430,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GALBENON 1/1 Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.360,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TANGENTA 1/1 Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.050,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I LAMBDA 1/1 Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.100,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I RADAR VERSUS 500 G. kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I NEOSTOMOSAN 5 ML. kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I NURELL D 0,1 kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PENNCOZEB WG 1KG kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PLAVO ULJE 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F IMPACT 25 SC 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.250,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NICON 4 OD 5/1 Agrolink lit Prijavite se da bi videli VP cenu 750,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H COLOSSEUM 1/1 dikamba 578 g/l DMA (480 g/l čiste kiseline) Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H JOKER 70 SG 2/1 dikamba 700 g/kg (min. tehničke čistoče 98%) Ostali kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ANTRACOL WP-70 1/1 propineb 700 g/kg Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BINGO 480SL 1/1 480 g/L glifosat, Grupa: fosfonska kiselina Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BINGO 480SL 5/1 480 g/L glifosat, Grupa: fosfonska kiselina Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H LAREN MAX 75GR (ZA 5 HA) metsulfuron-metil 333 g/kg + tribenuron-metil 333 g/kg Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CYTHRIN 250EC 1/1 cipermetrin 200 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
ČS FORCE 1.5 G 5/1 teflutrin (15 g/kg)... Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NICON 4 OD 1/1 nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%) Agrolink lit Prijavite se da bi videli VP cenu 750,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I FURY 1/1 zeta-cipermetrin Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I PERFEKTION 1/1 dimetoat 400 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CONSENTO 5/1 propamokarb-hidrohlorid 375 g/l, fenamidon 75 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F SPHERE 1/1 trifloksistrobin 375 g/l, ciprokonazol 160 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 9.289,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
RR CERONE 1/1 etefon 480 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.300,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I ENVIDOR 240 SC 500 ML spirodiklofen 240 g/l Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I MOVENTO 100 SC 1/1 spirotetramat 100 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BELVEDERE 1/1 fenmedifam 160 g/l + desmedifam 160 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BROMOTERB 500 SC 1/1 terbutilazin 300 g/l + bromoksinil 200 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GOLTIX GOLD 70 SC 1/1 metamitron 700 g/kg Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F BUMPER P 490 EC 1/1 prohloraz 400 g/l + propikonazol 90 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.060,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MERPAN 80 WDG 200G kaptan 800 g/kg Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ODEON 1/1 hlorotalonil 825 g/kg Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F SHAVIT F 72 WDG folpet 700 g/kg + triadimenol 20 g/kg Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I KOHINOR 200 SL 1/1 imidakloprid 200 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 6.530,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I LAMDEX 50 L+C 1/1 lambda-cihalotrin 50 g/l Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 2.870,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I PYRINEX 48 EC hlorpirifos Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I SUMI-ALPHA 1/1 esfenvalerat 50 g/l Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.280,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H REGLONE FORTE 1/1 dikvat (150 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.100,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ARTEA 330 EC ciprokonazol (80 g/l) + propikonazol (250 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H EXPRESS 50 SX (60 GR) tribenuron-metil 500 g/kg Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CORAGEN 20 SC 0,1/1 hlorantraniliprol 200 g/l Dupont kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CHIEF 1/1 mezotrion 100 g/l (triketon, HRAC grupa: F2) Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.350,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ACANTO PLUS 1/1 pikoksistrobin 200 g/l i ciprokonazol 80 g/l Dupont lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GAT MOTION 4-OD 1/1 nikosulfuron 40 g/l Gat microencapsulation austrija lit Prijavite se da bi videli VP cenu 900,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ANTRE PLUS 1/1 tebukonazol (167 g/l preparata) + tiofanat-metil (133 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.850,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
RR MODUS 250 EC 1/1 trineksapak-etil (250 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ACCURATE 600 100GR (ZA 10 HA) metsulfuron-metil 600 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H AGRODIMARK 1/1 dikamba 577,9 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.750,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NICOGAN 40 SC 5/1 nikosulfuron 40 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.090,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H LORD 700-WDG 0,5KG metribuzin 700 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DELAN 700 WG 20 GR 700 g/kg ditianon Basf kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TALISMAN 10/1 nikosulfuron (40 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 860,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MYSTIC PRO 500 EC 1/1 tebukonazol 200 g/l + prohloraz 300 g/l D.a. kg Prijavite se da bi videli VP cenu 3.200,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GALIGAN 240 EC 5/1 oksifluorfen 240 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I MAVRIK® EW tau-fluvalinat 240 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ACANTO PLUS 5/1 pikoksistrobin 200 g/l i ciprokonazol 80 g/l Dupont lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.900,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I VANTEX 1/1 gama-cihalotrin 60 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 7.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PIRALIS 100 1/1 Klopiralid 100 g/l Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DYNOX 80G oksasulfuron 750 g/l Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 2.890,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H HARMONY® 75 WG (2X8G) tifensulfuron-metil 750 g/kg +/- 25 g/kg Dupont pak Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GLIFOL 10/1 Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ADENGO 1/1 izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 12.041,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F LUNA EXPERIENCE 1/1 fluopiram 200 g/l, tebukonazol 200 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I SAVANUR 1/1 Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.350,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BENTMARK 5/1 Bentazon 480 g/l (Bentazon Na-so 524 g/l) Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SIRAN 750 WG 60GR Nikosulfuron 750 g/kg Agromarket kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I LAIDIR 10 CS 1/1 lambda cihalotrin 100 g/l Gat microencapsulation austrija lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TELUS 1/1 s-metolahlor 960 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H FLUPISOR 1/1 fluazifop-p-butil Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NIKOSAV 10/1 40 g/l nikosulfuron Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I VOLIAM TARGO 063 SC 1/1 hlorantraniliprol (45 g/l) + abamektin (18 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I VOLIAM TARGO 063 0,25/1 hlorantraniliprol (45 g/l) + abamektin (18 g/l) Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PRINCIPAL PLUS 440 GR nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg + dikamba (u obliku Na soli) 550 g/kg Dupont kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ACETOGAL 10/1 acetohlor Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H REGLONE FORTE 5/1 Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GLIFOSAV 200/1 480 g/L glifosat, Grupa: fosfonska kiselina Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F NORDOX 75 WG 1/1 bakar, iz bakar(I)oksida (Cu2O) 750 g/kg Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ADENGO 5/1 izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 11.471,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H LAUDIS EQUIP KOMPLET tembotrion 44 g/l, foramsulfuron, izoksadifen-etil Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 33.522,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I SATURN 7,5 GR 20/1 hlorpirifos 75 g/kg Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ROYAL MH-30 250 g/L malein hidrazid, grupa: Piridazinoni Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BETANAL MAXX PAKET desmedifam 160 g/l, fenmedifam 160 g/l, etofumesat 75g/l, lenacil 27g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H FURORE SUPER 10/1 fenoksaprop-p-etil 75 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MAXIM XL 035 FS fludioksonil (25 g/l) + metalaksil-m (10 g/l) Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F OPERA MAX 1/1 133 g/l piraklostrobin i 50g/l epoksikonazol Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.400,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H STELLAR topramezon 50 g/l + dikamba 160 g/l Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ZEAGRAN 1/1 terbutilazin 250 ml/l + bromoksinil 90 ml/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CALARIS PRO mezotrion (50 ± 5 g/l), terbutilazin (326 ± 16 g/l) Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H LUMAX 537.5 SE s-metolahlor (375 g/l) + terbutilazin (125 g/l) + mezotrion (37,5 g/l) Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F RIAS 300 EC propikonazol (150 g/l) + difenokonazol (150 g/kg) Syngenta kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PALLAS 75 WG piroksulam 75 g/kg Basf kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MAXIM 025 FS fludioksonil (25 g/l) Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F APRON XL 0350 ES metalaksil-m (350 g/l) Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MANKOSAV 80-WP 25G mankozeb 800 g/kg Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DIMILIN SC-480 48% diflubenzurona, grupa: benzoil urea (regulatori rasta) Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I KAISO WG 150GR lambda chalotrin 50 g/kg Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 620,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F AKORD WG tebukonazol 250 g/kg preparata Galenika kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GUARDIAN 1/1 840 g/l acetohlor, 88 g/l AD 67, Grupa: hloracetamidi Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 880,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ETALFIX PRO polietar polimetilsiloksan kopolimer Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PICTOR 200 g/l dimoxystrobin, 200 g/l boskalid Basf kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H STARANE 250 fluroksipir u obliku fluroksipir-MHE (359 g/l preparata) Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BONACA 0,2 fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila, sadržaj: 360 g/l Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F INFINITO 5/1 propamokarb-hidrohlorid 625 g/l, fluopikolid 62,5 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I PROTEUS 110 OD 0.5/1 tiakloprid 100 g/l, deltametrin 10 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I ALVERDE 240 SC metaflumizone 240 g/L, grupa: Bloker kanala na centralnom nervnom sistemu Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ALIETTE FLASH 1/1 fosetil-aluminijum 800 g/kg Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PREVICUR ENERGY 1/1 propamokarb-fosetilat 840 g/l, (propamokarb 530 g/l), (fosetil 310 g/l) Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MISTRAL 0,1 metribuzin 700 g/kg Adama kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H AFALON TEČNI linuron 450 g/l Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.590,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MIKAL FLASH 0.2/1 fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CLARINET 1/1 pirimetanil 150 g/l, flukvinkonazol 50 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PROFILER 12/1 fosetil-aluminijum 666.7 g/kg, fluopikolid 44.4 g/kg Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I VERTIGO 1,8 EC abamektin (mešavina avermektina B1a i avermektina B1b u odnosu 4:1) 18 g/l Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I TODOME SC-24 buprofezin 200 g/l + fenpiroksimat 40 g/l Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F SCOOTER 250 EC difenokonazol 250 g/l Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MIKAL FLASH 1/1 fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MIKAL FLASH 12/1 fosetil-aluminijum 500 g/kg, folpet 250 g/kg Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PROFILER 1/1 fosetil-aluminijum 666.7 g/kg, fluopikolid 44.4 g/kg Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I METHOMEX 20 SL metomil 200 g/l Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I LASER 240 SC 50ML spinosad 240 g/l preparata Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I MOVENTO 100 SC 0.05/1 spirotetramat 100 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SYMPHONY 10 GR. tifensulfuron-metil 750 g/kg Agromarket kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H BOSS 300 SL 1/1 Klopiralid 100 g/l D.a. kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PIKOGAL PLUS 1/1 Klopiralid (300 g/l preparata) Galenika kg Prijavite se da bi videli VP cenu 6.800,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F SIGNUM 30 G boskalid 267 g/kg + piraklostrobin 67 g/kg Basf kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DECIS EXPERT 5/1 deltametrin 100 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 7.668,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DUOFEN PLUS 250ML. tiofanat-metil 175 g/lit+difenokazol 125 g/lit Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H KIDEKA 1/1 mezotrion 100 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F BOUNTY SC 5/1 tebukonazol 430 g/l SC Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MOTIVELL EXTRA 6 OD 1/1 nikosulfuron 6% (60 g/l) Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DUET ULTRA 1/1 187 g/l epoksikonazol i 310 g/l tiofanat-metil Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H AFALON 1/1 Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.590,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ADENGO 0,2/1 izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon metil 90 g/l. Preparat sadrži i protektant: ciprosulfamid 150 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.194,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H INTERMEZZO 0,25/1 mezotrion 480 g/l Agrosava kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MEZZO WG 10G Agrimatco kom Prijavite se da bi videli VP cenu 197,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MERLIN FLEXX 5/1 Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 8.255,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H KLETOX 5/1 Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.280,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GLIFOHEM 1/1 Agromarket lit Prijavite se da bi videli VP cenu 410,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DESPOT 1/1 Agromarket kg Prijavite se da bi videli VP cenu 1.250,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I ANTHOCID D 1/1 hlorpirifos 500 g/l + cipermetrin 50 g/l Agrolink lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.290,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CERES 1/1 Tiofanat-metil (310 g/l preparata) + epoksikonazol (187 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.150,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H KVAZAR 1/1 imazamokss (40 g/l preparata) Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 2.960,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F NOMAD MEC 1/1 tebukonazol 200g/l, propikonazol 300 g/l Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CAPRENO 1/1 Tembotrion 345 g/l, Tienkarbazon – metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CAPRENO 5/1 Tembotrion 345 g/l, Tienkarbazon – metil 68 g/l. Sadrži protektant: Izoksadifen – etil 134 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PRETENDO 1/1 Mezotrion 100 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F OSIRIS 1/1 Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H LISTEGO 1/1 imazamoks 40 g/l Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 5.300,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SKAUT 250 ML mezotrion (480 g/I preparata) Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 1.650,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H ASTRAL 1/1 nikosulfuron 40 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 980,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H METTO 1/1 mezotrion 480 g/l Agrimatco lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H NICOSTOCK 1/1 nikosulfuron 40 g/l Stockton lit Prijavite se da bi videli VP cenu 850,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I PROTEUS 1/1 Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZANTARA 1/1 biksafen 50 g/l tebukonazol 166 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 4.173,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DIFFERENT 250 EC 1/1 Difenokonazol 250 g/l Agrosava kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MANFIL 75 WG 1 KG mankozeb 750 g/kg Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TOPSIN 100 GR tiofanat metil 700 g/l Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 280,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
RR MOXA 1/1 trinexapak-etil 250 g/l Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 6.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZANTARA 15/1 biksafen 50 g/l tebukonazol 166 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 3.987,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I BISCAYA 1/1 tiakloprid 240 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 7.396,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I SATURN 250EC 1/1 Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F BAKARNO ULJE 1/1 Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MURAL 20G Galenika kom Prijavite se da bi videli VP cenu 490,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H RACER 5/1 Adama lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.990,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ZATO 50-WG 50G Bayer kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F RETENGO 1/1 200 g/l piraklostrobin Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CERES 5/1 Galenika kg Prijavite se da bi videli VP cenu 4.050,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F EXCORTA 500 ML Agromarket kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DELAN 700 WG 0,5 Basf kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DIFEND 1/1 Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DIFEND EXTRA 1/1 Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F SCORE 250 EC 1/1 Syngenta lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PROPULSE 5/1 fluopiram 125 g/l, protiokonazol 125 g/l Bayer lit Prijavite se da bi videli VP cenu 4.500,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I KONZUL 5/1 Galenika lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.320,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F POSTALON 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PINAZON 1/1 kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
O VIN FILM 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F FUNOMIL 500G kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F BELLIS 800 GR kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I AMOS 40 kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F VILOKSAN 30 G kom Prijavite se da bi videli VP cenu 80,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MERPAN 80WDG 20G kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
O INEX 100 ML kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I RUNNER 200 ML kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TIGER 25 OD 250ML kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I AKARISTOP 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I PRINCE 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I SANMITE 500G kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F HILLAN 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ASENA 200 G kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F EVEREST 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MERPAN 80WDG 10/1 kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F LETOL EC 10/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PAKET PLUS M FALCON1L+SEKATOR 2X0,15L kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H APEX 50 WG 2X30GR triflusulfuron metil 500 g/kg Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H HUSSAR EVOLUTION fenoksaprop – p – etil 64 g/l jodosulfuron – metil – natrijum 8 g/l Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H KERB 50 WP propizamid (500 g/kg preparata) Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F MYSTIK 250 EC tebukonazol 250 ± 15 g/l D.a. kg Prijavite se da bi videli VP cenu 2.700,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GARLON triklopir butotil 677,9 g/l Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TEATAR PLUS 10/1 azoksistrobin 200 g/l + difenokonazol 125 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.375,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H DIKOPUR TOP 464 SL 1/1 dikamba 120 g/lit + 2,4-D 344 g/lit Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ANTRACOL WG70 5/1 propineb 700 g/kg Bayer kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I GATGO 20 OD imidakloprid 200 g/l Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F AZBANY 250 SC azoksistrobin 250 g/l Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H KYLEO 240 g/lit glifosat (IPA so) + 160 g/lit, 2,4-D Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F PERGADO™ F mandipropamid 50 g/kg, folpet 400 g/kg Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F EMBRELIA 140 SC Difenokonazol (40 g/l) + Izopirazam (100 g/l) Agrimatco kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TEATAR 1/1 azoksistrobin 250 g/l Agrosava lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SKAUT 1/1 Galenika kg Prijavite se da bi videli VP cenu 6.300,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H OXON 75WG 80 GR Ostali kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H CORUM 1/1 Basf lit Prijavite se da bi videli VP cenu 3.000,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I SONAR 0.1 kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I K-OBIOL EC 25 10 ML kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CALYPSO 480-SC 50ML kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I DICARZOL 20G kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I ALVERDE 5ML kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F TELDOR 50 kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DIONAL 100 kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F BAKARNO ULJE 250ML kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F CORMAX 2 G kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H MIONI 1/1 dikamba 480 +- 25 g/l Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.750,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H PULSAR PLUS Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I PYRINEX SUPER 1/1 Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F NOTA 75WG 1/1 Ostali kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H QUAD-GLOB 200SL 20/1 Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GLIFOL 200/1 Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GLIFOL 1000 L Ostali lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DIFEND EXTRA 5/1 Belchim lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F ALLIETTE FLASH 1/1 kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I LASER 240 SC 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F INDAR 5 EW 1L lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CORAGEN 20SC 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I RELDAN 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F FIESTA 500G kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F SERCADIS 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H SIRIUS 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.895,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F DELAN PRO 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H GLOBUS 1/1 lit Prijavite se da bi videli VP cenu 1.300,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H KALIF MEGA Metazahlor 250 g/l, Klomazon 33 g/l Adama kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
H TERIDOX 500 g/l Dimethachlor Syngenta kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I TEPEKI 500 WG 140G kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
I CIPKORD 50ML kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F EVEREST 250ML kg Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F FALCON 0.05 kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F KARATHANE GOLD 50ML kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju
F LEONIDA 50 ML kom Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte pesticid Ocenite pesticid trenutno nema na stanju

H - herbicid      I - insekticid      F - fungicid      ČS - čuvar sklopa      RR - regulator rasta      O - okvašivač