Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.

Vi ste ovde:    Stovet > Cenovnik Kukuruza

Sto-Vet - Cenovnik hibrida kukuruza

Informacije o cenama i stanju zaliha

Prikazane cene su ovogodišnje. Cene nisu konačne, pozovite, moguć je dogovor oko cena i uslova kupovine. Pozivamo sve kooperante da blagovremeno poruče semena za prolećnu setvu.

214 proizvoda pronađeno
Izračunajte količinu semena potrebnu za sadnju

Naziv njive:

Unesite površinu njive u:

* Hektarima:    Ha ar m2

* Katastarskim jutrima:    jutro motika

* Lancima:    lanac motika

Unesite razmak između zrna semena u redu:   cm

Unesite razmak između redova:   cm

Odaberite pakovanje (broj semena u vreći):  

Podešavanje sejalice za setvu željenog broja zrna po hektaru
Razmak u redu(cm) Međuredni razmak sejalice
70 cm
12119048
13109890
14102041
1595238
1689286
1784034
1879365
1975188
2071429
2168027
2264935
2362112
2459524
2557143
2654945
2752910
2851020
2949261
3047619
Provera sklopa na parceli

Na vašoj parceli u fazi kukuruza 5-6 lista izmerite dužinu u redu od 14,30 metara. Na datoj dužini izbrojati sve normalnobrazvijene biljke i taj broj pomnožiti sa 1000. Tako dobijen broj predstavlja broj biljaka po hektaru.

Na primer: ako smo na dužini reda od 14,30 m izbrojali 60 biljaka to znači da na hektaru imamo 60.000 biljaka.

Odnosi mernih jedinica za povrsinu

1 hvat = 1,8965 m

1 kvadratni hvat = 3,5967 m2

1 motika = 719,34245 m2

1 katastarsko jutro = 0,58 ha = 8 motika = 5754,7396 m2

1 lanac = 10 motika = 7193,4245 m2

1 jutro = 57,6 ar = 5760 m2

1 hektar = 100 ar = 10000 m2

Istorijat mernih jedinica

Carica Marija Terezija je donela propis da se površina zemlje meri u hvatima u celoj Evropi.

Naziv FAO grupa Proizvođač Pakovanje VP cena MP cena Stanje
PIONEER P9911 450 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.103,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
LG 34.75 440 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
PIONEER P0023 410 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.103,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena na stanju
SY KREON FORCE 20 SC 450 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.362,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
DKC 5401 (25.000) 500 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
DKC 5007 (80.000) 410 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 15.930,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena na stanju
PIONEER P9241 SONIDO 290 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena na stanju
RAIFFEISEN ULIXXE 450 Raiffeisen 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
RAIFFEISEN GASTI CS 530 Raiffeisen 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
PIONEER P0412(SONIDO) 530 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
PIONEER P1114 670 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.703,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena na stanju
LG AGRISTER PONCHO 0,5 540 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
AS 507 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
ZP 606 600 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.848,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
LG 33.95 390 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
PIONEER P0725 630 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.928,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
DKC 4608 (80.000) 340 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
PIONEER P1241 670 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.103,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
OS 398 (25000) TRETIRAN 0 Institut osijek 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid na stanju
NS 640 ULTRA 600 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 704 700 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.137,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 735 700 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.474,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS TISA 700 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 434 400 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.474,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 684 600 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.137,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS MIKADO 550 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.167,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 398 PAJDAŠ TRETIRAN 390 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 418B TRETIRAN 460 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KERMES 600 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.042,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
AS 72 640 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.530,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
NS RADAN 600 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 6010 600 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR37N01 370 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.703,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5783 (80.000) 530 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 677 600 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.137,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK TURTOP 680 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK PAKO 490 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.147,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
AS 54 450 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
BC KLIPAN TRETIRAN 520 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS 3381 390 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.042,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
DKC 5276 (80.000) 480 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 17.228,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT BERGXXON 450 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT TYREXX 590 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK SYCORA 620 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR37N01(25)SONIDO 370 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK HELICO 550 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.147,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KRABAS 300 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.711,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAIFFEISEN MIDIXX 380 Raiffeisen 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 4590 (80.000) 310 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 17.228,00 din. Trebujte hibrid 3 ocena trenutno nema na stanju
NK LUCIUS 330 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.147,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
BC 532 (KLIPAN+) TRETIRAN 520 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 574 TRETIRAN 530 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 6030 600 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 564 TRETIRAN 560 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KARMAS 350 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR36V74 500 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.106,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR36V52 430 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 160 SILAŽ 620 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.730,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
AS 72 TRETIRAN 640 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.660,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 666 600 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.848,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5170 (80.000) 450 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 582 TRETIRAN 580 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.290,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 560 500 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.848,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 6102 600 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE TRILOGI CS 380 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.326,85 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE ONELI CS 500 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.587,78 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 54 TRETIRAN 450 As hibridi 30.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 4795 (80.000) 330 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT AXXO 430 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT RULEXX 380 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
RAGT FUTURIXX 400 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.400,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
PIONEER P0216 510 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.103,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR33H82 700 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.106,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 5010 500 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 640 600 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
NS 6043 600 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 7020 700 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 57 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 62 650 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY ZOAN 640 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.147,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY SINCERO 610 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.147,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KREBS 450 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KERBANIS 540 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KORIMBOS 600 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KONSENS 600 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.167,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT EXXUPERY 560 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 35.40 550 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.850,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG HELEN SILAŽ 700 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.850,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
SY JULLEN FORCE 20 SC (25.000) 660 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.465,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE LOUBAZI CS 400 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.587,78 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE TESSALI CS 300 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.326,85 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 341 300 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.137,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 427 400 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.848,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 555 500 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.848,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 600 600 Zp 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.848,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5143 (50.000) 430 Dekalb 50.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5707 (80.000) 600 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
AS 170 SILAŽ 600 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P0216 SONIDO 510 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P1114 SONIDO 670 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
PIONEER P0725 SONIDO 630 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KOPIAS 700 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK LUCIUS FORCE 20 SC 330 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.403,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
LG JANETT SILAŽ 560 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.850,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
DKC 6101 (80.000) 610 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY SINCERO FORCE 20 SC 610 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.403,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY ZOAN - FORCE (25.000) 640 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.465,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY JULLEN 660 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.147,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE PINCKI CS 430 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAIFFEISEN AXXYS 310 Raiffeisen 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P9175 260 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.103,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P0412 530 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.103,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
RAGT PIXXTOL 490 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE INFINI CS 530 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.587,78 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG AGRISTER 540 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.850,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NK PAKO FORCE 20 SC 490 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.362,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P9911 SONIDO 450 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
NK HELICO FORCE 20 SC (25,000) 550 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.403,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KOLUMBARIS 460 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.078,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS BALASCO 440 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.167,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P9241 290 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.103,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
PIONEER P1535 740 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.928,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P0704 580 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.928,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.389 410 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.650,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.369 / LIMANOVA 380 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.650,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
KWS KONFITES 430 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.078,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
DKC 3623 (80.000) 250 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 17.228,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
DKC 4025 (80.000) 290 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 15.930,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 4717 (80.000) 380 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 19.588,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5222 (80.000) 490 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC DUGI TRETIRAN 620 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAGT RIVOXX 330 Ragt 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.400,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P0023 (SONIDO) 410 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
PIONEER PR36V74 (SONIDO) 500 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR36V52 (SONIDO) 430 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC RIĐAN TRETIRAN 610 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY SENKO - FORCE (25.000) 510 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.465,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P0423 510 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.320,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P0837 630 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.106,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P9537 340 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.928,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS 5050 550 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.711,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KAMPARIS 370 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.167,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS 2370 270 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.167,00 din. Trebujte hibrid 2 ocena trenutno nema na stanju
DKC 5031 (80.000) 420 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 19.588,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
DKC 5830 (80.000) 580 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 19.588,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
AS 603 TRETIRAN 600 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.660,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS-534 TRETIRANO 490 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR36V52 SONIDO 430 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE GASTI CS 530 Caussade 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAIFFEISEN LYNXX 550 Raiffeisen 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
RAIFFEISEN CADIXXIO 480 Raiffeisen 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 35.62 570 Raiffeisen 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC 682 TRETIRAN 680 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 33.50 350 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.491 490 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 73 700 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS ZENIT 600 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 620K 600 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 609B 600 Ns seme 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KINEMAS 330 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS GRECALE 700 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY SENKO 510 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.147,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY ULISES FORCE 20 SC 400 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.362,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY OCTAVIUS FORCE 20 SC 400 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.362,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY ARIOSO FORCE 20 SC 260 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.403,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY HELIUM FORCE 20 SC 620 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.465,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KALIMNOS 470 Kws 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.711,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
BC PAJDAŠ TRETIRAN 390 Bc hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.790,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER PR34P88 700 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.495,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
OSSK 596 590 Institut osijek 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY OCTAVIUS 400 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY IRIDIUM 360 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.147,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5632 (80.000) 590 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 19.588,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY IRIDIUM FORCE 20 SC 360 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.362,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG SHANON SILAŽ 450 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.850,00 din. Trebujte hibrid 1 ocena trenutno nema na stanju
PIONEER P9903 390 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 6.103,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P1063 690 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.320,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 4943 (80.000) 400 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.500 520 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.650,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS 507 TRETIRAN 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.530,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS5B23 TRETIRAN 570 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.730,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS5M11 TRETIRAN 490 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.660,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS5M43 TRETIRAN 580 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.730,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS6E02 TRETIRAN 620 As hibridi 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5031+FORCE 20SC (80.000) 420 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 4943+FORCE 20SC (80.000) 400 Dekalb 80.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS 6140 0 Ns seme 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P0164 420 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.320,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P0362 510 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.320,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30.597 600 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.850,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG AAPOTHEOZ 550 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 4.850,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 34.90 490 Lg 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
CAUSSADE BASMATI CS 0 Caussade 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.848,71 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5068 0 Dekalb 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 19.588,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KAPITOLIS 0 Kws 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 5.078,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
KWS KLEOPATRAS 0 Kws 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
LG 30,500 FORCE 0 Lg 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS-144S 25.000 0 Ostali 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP-548 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP-552B 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.474,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
ZP 873 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.848,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
AS-63 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS- 4051 (FAO 420) 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P9903 SONIDO 390 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
PIONEER P9537 SONIDO 340 Pioneer 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY KREON 450 Syngenta 25.000 Prijavite se da bi videli VP cenu 3.147,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
DKC 5215 0 Dekalb 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 17.228,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
NS-4051 FAO 420 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju
SY SENKO FORCEC 20 SC 0 0 Prijavite se da bi videli VP cenu 0,00 din. Trebujte hibrid Ocenite hibrid trenutno nema na stanju