Olakšajte sebi planiranje proizvodnje uz sajt Zemljoradničke zadruge Sto-Vet. Brzo, jednostavno i u bilo kom trenutku možete poručiti robu na našem sajtu. Pročitajte više.
Filteri

Vi ste ovde:    Stovet > Biostimulatori

Biostimulatori

Informacije o cenama i stanju zaliha

Sva roba prikazana na sajtu je deo naše ponude i ne podrazumeva se da je dostupna u svakom trenutku. Robu koja nije na stanju, ukoliko smo u mogućnosti, poručujemo na vaš zahtev.
Za sve informacije pozovite nas na 024/787-038 ili 024/787-049.

17 proizvoda pronađeno

SLAVOL S 0.25/1

SLAVOL S 0.25/1

SLAVOL S je tečno đubrivo – stimulator rasta za tretman semena ratarskih i povrtarskih biljaka, sadnica, i reznica ukrasnog bilja ( sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja ).

SLAVOL S povećava klijavost semena, energiju klijanja, snagu nicanja, masu 1000 zrna, hektolitarsku težinu i prinos.

SLAVOL S stimuliše rast i razviće biljaka, razvoj adventivnih i bočnih korenova, ožiljavanje, formiranje listova, cvetanje, oprašivanje, formiranje listova, cvetanje, oprašivanje, formiranje i razvoj ploda.

Primena:
  • Strna žita (pšenica, ječam, ovas, tritikale), kukuruz, soja, suncokret, mahunarke, krmno bilje:
    - rastvoriti 250 ml Slavol-a u odgovarajućoj količini vode i naneti na hektarsku normu semena. U ovaj rastvor se mogu direktno dodati pesticidi koji se koriste za tretman semena. Seme prosušitit i sejati.
  • Povrće (paprika, paradajz, krastavac, korenasto - krtolasto, lukovičasto povrće, kupusnjače itd.)
    - seme potopiti direktno u Slavol S u trajanju od 15 - 30 minuta ili ostaviti seme na naklijavanje.
  • Sadnice i reznice ukrasnog bilja (sobnog i sezonskog cveća, perena, listopadnog i četinarskog drveća i žbunja):
    - rastvoriti Slavol S - 250 ml u 500 ml vode, reznice ili sadnice potopiti i ostaviti da stoje u pripremljenom rastvoru. Nakon rasađivanja zaliti biljke sa preostalom količinom rastvora.
opširnije

SLAVOL 10/1

SLAVOL 10/1

SLAVOL je inovativni biopreparat na bazi mikroorganizama. Mikrobiološko đubrivo SLAVOL koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.

SLAVOL je univerzalno sertifikovano đubrivo i može se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Rezultati dosadašnjih ogleda su pokazali da đubrenje Slavolom povećava prinos od 7% – 28%.

opširnije

BIOPLEX 1/1

BIOPLEX 1/1

Kompleksni biostimulator za folijarnu primenu, odličan za jačanje biljnih funkcija u periodima veće metaboličke aktivnosti.

BIOPLEX je organski proizvod dobijen procesom kontrolisane fermentatcije koji ima za cilj poboljšanje ravnoteže između fotosintetičkih i respiratornih aktivnosti biljke.

BIOPLEX poboljšava metaboličke aktivnosti tako što omogućava apsorpciju bio-molekula koje je biljka prestala da sintetizuje zbog uticaja iz okoline. Može se primeniti u bilo kojoj fazi rasta, tokom vegetativnog razvoja, cvetanja, zametanja ploda.

opširnije

OASI BIO 5/1

OASI BIO 5/1
OASI BIO ije inovativno tečno organsko đubrivo za NK za fertirigaciju - pogodno za organsku proizvodnju - bogato biljnim ekstraktima, aminokiselinama, organskim azotom, kalijumom (ne od KCl!), elementima u tragovima (Ca, Mg, Fe, Zn…) i organskom materijom.opširnije

BIOPLUG 10/1

BIOPLUG 10/1

Doza primene: 5l/ha

Vreme primene: posle žetve

Način primena: prskanje količina vode 200-400l/ha

BIOPLUG zamenjuje stajnjak, vrši trunjenje, nema više izoravanja slame i kukuruzovine, povećava sadržaj humusa

Mikrobiološki preparat za tretman žetvenih ostataka. Sadrži žive mikroorganizme prirodno "zadužene" za razgradnju organske materije. Cilj je da primenom BIOPLUG-a ubrzamo i usmerimo procese transformacije žetvenih ostataka do formiranja humusa.
Na ovaj način primena BIOPLUG-a nadoknaduje nedostatak stajnjaka na našim njivama.

opširnije

TRAZEX

TRAZEX

Trazex je čvrsto neorgansko đubrivo sa sekundarnim i mikrohranljivim elementima i složenim hemijskim kiselinama. Trazex je suvi vodorastvorljivi prašak, razvijen za laku upotrebu, koja je visoko podudarna sa većinom đubriva i folijarnih sredstava.

opširnije

ROOTEX

ROOTEX

Praškast preparat sa visokom koncentracijom organskih ekstrakata, slobodnih L-amino kiselina i fosfora, odličan za podsticanje rasta korena u svim fazama razvoja biljke.

opširnije

ISABION

ISABION

Specijalno đubrivo, organski biostimulator na bazi aminokiselina za primenu u ratarskim i povrtarskim usevima, zasadima voćaka i vinove loze i na ukrasnim biljkama.

Ukupni azot 10,9% (organski 10%, amonijačni 0,9%), organski ugljenik 29,4%, ukupne organske materije i aminokiseline 62,5%, slobodne aminokiseline 10,3%

Gustina 1.27 g/l, pH 5.5-7.5 (10% rastvor).

opširnije

BIOFOR SOYA LIQUID 1/1

BIOFOR SOYA  LIQUID 1/1

Prisutan na našim njivama već 8 godina. Biofor Soya je razvijen kroz naučne projekte sa Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu. Prvo mikrobiološko đubrivo za soju napravljeno je pre više od 100 godina u Nemačkoj pod nazivom „Nitragin“.

Inokulacijom soje obavezna agrotehnička mera pospešuje se prirodna sposobnost soje da u simbiozi sa zemljišnim bakterijama vrši obogaćivanje zemljišta azotom.

Zemljište ima ogroman „rezervoar“ atmosferskog azota koji se azotofisacijom prevodi u mineralni oblik pristupačan biljci. Količina azota koji se na ovaj način obezbeđuje biljci podmiruju do 70% potrebe soje za azotom.

Radi pospešivanja snabdevanja soje P i K u Biofor Soya su uključene bakterije mobilizatori fosfora i kalijuma iz mineralnog đubriva i organskih ostataka.

Obogaćuje zemljište azotom (N) iz vazduha, pospešuje usvajanje fosfora (P) i kalijuma (K).

opširnije

BIOGNEZDO 1/1

BIOGNEZDO 1/1

SLAVOL 5/1

SLAVOL 5/1

SLAVOL je inovativni biopreparat na bazi mikroorganizama. Mikrobiološko đubrivo SLAVOL koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.

SLAVOL je univerzalno sertifikovano đubrivo i može se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Rezultati dosadašnjih ogleda su pokazali da đubrenje Slavolom povećava prinos od 7% – 28%.

Primena Slavola

Slavol se primenjuje u proizvodnji ratarskih kultura, povrća i cveća.

Slavol se koristi u proizvodnji ratarskih kultura kao folijarno đubrivo (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa, krmno bilje, duvan itd). Slavol se primenjuje folijarno prskanjem 7 – 10 l/ha, 2- 3 puta u toku vegetacije – samostalno ili zajedno sa pesticidima.

Slavol se koristi u povrtarstvu (paradajz, paprika, krastavac, salata, kupus, grašak, krompir, boranija, korenasto i krtolasto povrće) i cvećarstvu pri proizvodnji rasada, kao folijarno djubrivo i preko sistema kap po kap.

* Vreme primene SLAVOL-a nije vezano za karencu. Ne treba tretirati po sunčanom delu dana, već ujutru ili uveče.

opširnije

UNIKER 5/1

UNIKER 5/1

UNIKER ubrzava procese razlaganja svežih organskih materija (žetvenih ostataka) u zemljistu. UNIKER se preporučuje za primenu u početnim fazama razvoja biljaka, kao starter.

Primenom UNIKER-a povećava se mikrobiološka aktivnost zemljišta, mikrobiološka biomasa, kao i sadržaj lako pristupačnih jedinjenja azota, fosfora, kalijuma, mikroelemenata.

UNIKER deluje povoljno na plodnost, strukturu i vodno – vazdušni režim zemljišta.

opširnije

SLAVOL 1/1

SLAVOL 1/1

SLAVOL je inovativni biopreparat na bazi mikroorganizama. Mikrobiološko đubrivo SLAVOL koristi se u đubrenju ratarskih kultura (strna žita, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa), povrća (u polju i zatvorenom prostoru), voća i vinove loze ali i u đubrenju cveća.

SLAVOL je univerzalno sertifikovano đubrivo i može se koristiti u organskoj i u tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo sredstvo za prihranu povrća, voća i cveća je prirodan proizvod bez ijednog hemijskog dodatka i deluje pozitivno na biljke, zemljište i životnu sredinu.

Rezultati dosadašnjih ogleda su pokazali da đubrenje Slavolom povećava prinos od 7% – 28%.

opširnije

BIOFOR ACTIVE 1/1

BIOFOR ACTIVE 1/1

Biofor Active je biođubrivo sastavljeno od korisnih zemljišnih bakterija. Usled nedostatka stajskog đubriva dolazi do usporene biološke aktivnovnosti zemljišta. Biofor Active povećava plodnost zemljišta delujući na ubrzavanja zemljišnih procesa potstičući iskorišćavanje mineralnog đubriva i formiranje bolje strukture zemljišta.

Biofor Active - tečno mikrobiološko đubrivo. Aktivna komponenta đubriva su žive zemljišne bakterije koje snabdevaju biljaka neophodnim nutritijentima (NPK).

Snabdeva biljku sa azotom (N), fosforom (P) i kalijumom (K).

opširnije

BIOFOR ACTIVE 10/1

BIOFOR ACTIVE 10/1

Biofor Active je biođubrivo sastavljeno od korisnih zemljišnih bakterija. Usled nedostatka stajskog đubriva dolazi do usporene biološke aktivnovnosti zemljišta. Biofor Active povećava plodnost zemljišta delujući na ubrzavanja zemljišnih procesa potstičući iskorišćavanje mineralnog đubriva i formiranje bolje strukture zemljišta.

Biofor Active - tečno mikrobiološko đubrivo. Aktivna komponenta đubriva su žive zemljišne bakterije koje snabdevaju biljaka neophodnim nutritijentima (NPK).

Snabdeva biljku sa azotom (N), fosforom (P) i kalijumom (K).

opširnije

BIOFOR PLUS K.J.

BIOFOR PLUS K.J.

BIOFOR Plus utiče na brže klijanje i ujednačenije nicanje biljaka i potencijalno ostvarivanje boljeg sklopa. Ujednačeno nicanje je od izuzetne važnosti zbog mogućnosti efikasnog suzbijanja korova sa što manjim negativnim uticajem na gajenje biljke. Ukoliko je usev u različitim stadijumima razvića ne može se delovati herbicidima a da se pri tom ne naruši sklop.

Brže klijanje i nicanje, ujednačen usev, snažan koren.

opširnije

BIOFOR PLUS HA

BIOFOR PLUS HA

BIOFOR Plus utiče na brže klijanje i ujednačenije nicanje biljaka i potencijalno ostvarivanje boljeg sklopa. Ujednačeno nicanje je od izuzetne važnosti zbog mogućnosti efikasnog suzbijanja korova sa što manjim negativnim uticajem na gajenje biljke. Ukoliko je usev u različitim stadijumima razvića ne može se delovati herbicidima a da se pri tom ne naruši sklop.

Brže klijanje i nicanje, ujednačen usev, snažan koren.

opširnije

KURSNA LISTA

Mala Pijaca

Prodajete prasad, piliće ili slamu?
Ili kupujete?
Na pravom ste mestu, Sto-Vet-ova mala pijaca povezuje prodavce i kupce.
Oglasi

Sto-Vet klub zemljoradnika

Držite korak s vremenom. Učlanite se u Sto-Vet-ov klub zemljoradnika i dobijate brojne pogodnosti.
Učlanite se